คณะกรรมการบริหาร

ประธาน
Daniela Combe
VP & Assistant General Counsel
IBM Corporation

รองประธาน
Scott Taylor
Executive Vice President, General Counsel & Secretary
Symantec Corporation

เลขาธิการ
Michael Dillon
Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary
Adobe Systems, Inc.

เหรัญญิก
Steven Dietz
Senior Vice President, General Counsel & Secretary
Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.

 

Janet Lee
Vice President, General Counsel & Secretary
ANSYS, Inc.

Bruce Sewell
Senior Vice President, General Counsel
Apple Inc.

Pascal Di Fronzo
Senior Vice President, Corporate Affairs, Chief Legal Officer & Secretary
Autodesk, Inc.

David Shaman
Chief Legal Officer and Secretary
Bentley Systems, Inc.

Peter McGoff
General Counsel & Corporate Secretary
Box

Michael Bisignano
Executive Vice President, General Counsel and Corporate Secretary
CA Technologies

Clint Smith
SVP of Corporate Development and General Counsel
DataStax

Reggie Davis
Chief Legal, Compliance and Privacy Officer
DocuSign

Brad Lewis
Senior Vice President and Chief Legal Officer
Informatica

Brad Smith
President and Chief Legal Officer
Microsoft Corporation

Jon Runyan
General Counsel
Okta, Inc.

Dorian Daley
Executive Vice President, General Counsel, and Secretary
Oracle

Amy Weaver
President, Legal and General Counsel
Salesforce

John Boswell
Executive Vice President & Chief Legal Officer
SAS Institute Inc.

Leonard Stein
Senior Vice President, Corporate Affairs and Chief Legal Officer
Splunk Inc.

Felix S. Sterling
Chief Legal Officer & EVP Global Policy and Compliance
Trend Micro

Jim Shaughnessy
Senior Vice President, General Counsel and Secretary
Workday, Inc.

ติดต่อ

สำหรับคำถามของสื่อมวลชน:
Juliet Lim
Radiant Communications
julietlim@radiantcomms.sg
+65.9431.5111

สำหรับคำถามทั่วไป:
info@bsa.org

สำหรับคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้:
webmaster@bsa.org

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร