Jak wiele innych stron Internetowych, witryny BSA także korzystają z plików cookie w celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania i umożliwienia odwiedzającym najlepszego komfortu przeglądania treści. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym jak korzystamy z plików cookie, a także zmienić ich ustawienia w dowolnej chwili. Korzystając z naszej strony bez zmian w ustawieniach plików cookie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie ich przez BSA.

Zespół ds. polityki międzynarodowej

Zespół ds. polityki międzynarodowej

Polityka publiczna ma charakter międzynarodowy. BSA stosuje globalne podejście do polityki publicznej. W ramach współpracy z rządami na całym świecie i organizacjami wielostronnymi zespół BSA ds. międzynarodowej polityki publicznej jest orędownikiem innowacji w branży oprogramowania komercyjnego, silnej ochrony praw własności intelektualnej, reformy patentowej, bezpieczeństwa cybernetycznego, ograniczenia barier handlowych i innych kwestii związanych z polityką dotyczącą nowych technologii.

 

Craig Albright

Wiceprezydent ds. strategii legislacyjnej

Craig Albright przewodzi współpracy BSA z Kongresem Stanów Zjednoczonych.

Zanim dołączył do BSA, przez cztery lata pełnił funkcję specjalnego przedstawiciela Grupy Banku Światowego ds. USA, Australii, Kanady i Nowej Zelandii, w ramach której zarządzał relacjami z urzędnikami państwowymi, kierownictwem sektora prywatnego, pracownikami naukowymi ośrodków analitycznych, liderami społeczeństwa obywatelskiego i innymi podmiotami. Wcześniej przez ponad 12 lat Albright pracował dla amerykańskiego rządu. W Białym Domu pełnił funkcje specjalnego asystenta prezydenta George’a W. Busha do spraw legislacyjnych i zastępcy asystenta wiceprezydenta Dicka Cheneya do spraw legislacyjnych. W Kongresie zajmował takie stanowiska, jak dyrektor ds. legislacji i szef personelu byłego członka Kongresu Joego Knollenberga z Michigan oraz szef personelu członkini Kongresu Kay Granger z Teksasu.

Craig Albright ukończył studia na Michigan State University.

 

Thomas Boué

Dyrektor ds. polityki, EMEA

Thomas Boué sprawuje nadzór nad działalnością BSA | The Software Alliance w zakresie polityki publicznej w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Doradza członkom BSA w kwestiach związanych z polityką publiczną i zmianami prawnymi oraz jest orędownikiem sektora ICT wśród polityków europejskich i krajowych. Prowadzi sprawy w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, a także w ramach szeroko zakrojonych starań na rzecz zwiększenia ochrony praw własności intelektualnej i promowania otwartych rynków, uczciwej konkurencji i innowacji technologicznych w nowych obszarach, takich jak przetwarzanie w chmurze.

Przed dołączeniem do BSA Boué pracował jako konsultant w firmie Weber Shandwick, w której doradzał klientom w sprawach dotyczących technologii i ICT oraz reprezentował ich w kontaktach z instytucjami UE i koalicjami branżowymi. Pełnił także funkcję doradcy politycznego i regulacyjnego operatorów telekomunikacyjnych z UE i USA. Wcześniej Boué pracował w unijnym biurze Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, gdzie odpowiadał za lobbing wobec instytucji unijnych w obszarze handlu, edukacji i pracy, jak również za działania w zakresie organizacji i prowadzenia seminariów na temat spraw UE dla MŚP i wykwalifikowanych specjalistów.

Boué ukończył studia MBA w Europa-Insitut (Saarbrücken, Niemcy), uzyskując dyplom Certificate of Integrated Legal Studies (trójstronne i trójjęzyczne studia magisterskie z zakresu prawa francuskiego, angielskiego, niemieckiego i unijnego na uniwersytetach Warwick (Wielka Brytania), Saarland (Niemcy) i Lille II (Francja)), ukończył także studia licencjackie na Uniwersytecie Lille II, Francja. Pracuje w biurze BSA w Brukseli.

 

Jared William Ragland

Dyrektor ds. polityki

Jared Ragland pełni w BSA | The Software Alliance funkcję dyrektora ds. polityki. W ramach współpracy z członkami BSA opracowuje międzynarodowe strategie BSA na rzecz otwarcia rynków i promowania innowacji i handlu cyfrowego na ważnych rynkach zagranicznych w regionie Azji i Pacyfiku, m.in. w Chinach, Indiach, Indonezji, Japonii, Korei i Wietnamie.

Zanim dołączył do BSA, Ragland pełnił funkcję attaché ds. praw własności intelektualnej (IPR) w amerykańskim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych (USPTO) w konsulacie generalnym w Szanghaju. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora w urzędzie ds. własności intelektualnej i innowacji w biurze amerykańskiego przedstawiciela ds. handlu (USTR). Od września 2005 roku do listopada 2007 roku Ragland pełnił funkcję doradcy ds. polityki naukowej amerykańskiego ambasadora APEC w biurze departamentu stanu do spraw polityki gospodarczej w urzędzie spraw wewnętrznych Azji Wschodniej i Pacyfiku.

Dr Ragland ukończył w 2004 roku studia doktoranckie na kierunku biologii molekularnej i komórkowej na University of Washington, posiada dyplom licencjata z biochemii i licencjata o specjalnościach studiów wschodnioazjatyckich i antropologii na Uniwersytecie Arizony.

Informacje o BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) to czołowa organizacja reprezentująca interesy firm z branży oprogramowania w kontaktach z rządami i na rynku międzynarodowym na całym świecie. Wśród jej członków znajdują się jedne z najbardziej innowacyjnych firm świata, tworzące rozwiązania z zakresu oprogramowania, które pobudzają gospodarkę i poprawiają jakość współczesnego życia. BSA, której siedziba znajduje się w Waszyngtonie, DC i która prowadzi działalność w ponad 60 krajach na całym świecie, jest pionierem w dziedzinie programów zapewniania zgodności (compliance), w ramach których promuje się korzystanie z legalnego oprogramowania. Dodatkowo BSA opowiada się za politykami sprzyjania innowacjom i stymulowania rozwoju gospodarki cyfrowej.
Więcej>>


Techpost Facebook

Kontakt
Kontakt dla mediów oraz informacje ogólne:
polskainfo@bsa.org

Zgłaszanie przypadków piractwa:
polskapiractwo@bsa.org

Informacje w sprawach polityki publicznej:
eupolicy@bsa.org

Pytania dotyczące strony internetowej:
webmaster@bsa.org