Jak wiele innych stron Internetowych, witryny BSA także korzystają z plików cookie w celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania i umożliwienia odwiedzającym najlepszego komfortu przeglądania treści. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej o tym jak korzystamy z plików cookie, a także zmienić ich ustawienia w dowolnej chwili. Korzystając z naszej strony bez zmian w ustawieniach plików cookie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie ich przez BSA.

Program przestrzegania/ egzekwowania przepisów

Program przestrzegania/ egzekwowania przepisów

Egzekwowanie przepisów

Nielicencjonowane oprogramowanie przynosi straty producentom oprogramowania, przyczynia się do powstawania nieuczciwej konkurencji uderzającej w firmy używające legalnego oprogramowania, niszczy marki przez rozpowszechnianie produktów niespełniających norm jakości oraz naraża klientów na różne zagrożenia systemów informatycznych, między innymi na ataki ze strony złośliwego oprogramowania, naruszenia zabezpieczeń i utratę danych. W 2012 roku BSA zbadała ponad 15 000 zgłoszeń dotyczących nielicencjonowanego oprogramowania z całego świata.

Tam, gdzie jest to niezbędne i wskazane, organizacja BSA używa tradycyjnych narzędzi w postaci pozwów cywilnych wobec podmiotów dopuszczających się kradzieży oprogramowania, podejmując realne oraz wymierne działania wycelowane w eliminowanie używania nielicencjonowanego oprogramowania przez użytkowników końcowych. Organizacja BSA kieruje również sprawy do krajowych organów ścigania, zapewniając ścisłą współpracę i nieocenioną pomoc w procesie śledztwa.

 

Współpraca z krajowymi władzami administracyjnymi

Organizacja BSA ściśle współpracuje z krajowymi i lokalnymi władzami administracyjnymi na całym świecie, prowadząc skoordynowane działania ukierunkowane na zmianę przyzwyczajeń przedsiębiorstw i osób fizycznych w kwestii używania legalnego oprogramowania. Łącząc wysyłki z krajowymi władzami administracyjnymi, organizacja BSA działa na rzecz promowania programów zarządzania oprogramowaniem (SAM), zwiększania świadomości zagrożeń związanych z używaniem pirackiego oprogramowania oraz edukacji społeczności w zakresie gospodarczych konsekwencji używania nielegalnego oprogramowania lub korzystania z niego niezgodnie z warunkami licencji.

 

Ukierunkowana komunikacja

Globalne programy egzekwowania przepisów prowadzone przez BSA zostały opracowane w celu dotarcia do przedsiębiorstw i instytucji będących użytkownikami końcowymi oraz szerokiego ogółu i edukowania ich odnośnie do wartości biznesowej legalnego oprogramowania, a także istotnych zagrożeń wizerunkowych, prawnych i związanych z bezpieczeństwem łączących się z używaniem nielicencjonowanego oprogramowania.

 

Globalny program Internetowy

Organizacja BSA stosuje szereg technik umożliwiających wykrywanie i utrudnianie dystrybucji oraz używania oprogramowania z naruszaniem warunków licencji w środowiskach internetowych oraz w chmurze, w tym między innymi: współpracuje z organizacjami hostującymi w celu usuwania plików, które naruszają warunki licencji, z obsługiwanych przez nie witryn internetowych, składa pozwy wobec podmiotów dopuszczających się nielegalnego rozpowszechniania oprogramowania w Internecie oraz współpracuje z organami ścigania Stanów Zjednoczonych oraz organami międzynarodowymi w związku z działaniami podejmowanymi wobec piratów. Internetowe działania organizacji BSA na rzecz egzekwowania warunków licencji skutkują przeciętnie w ciągu roku usunięciem setek tysięcy łączy do pobierania oprogramowania oraz ofert e-sklepów obejmujących podrabiane lub nielegalne oprogramowanie, a także wyrokami skazującymi oraz karami grzywien o wartości milionów dolarów orzekanymi wobec internetowych dystrybutorów pirackiego oprogramowania.

 

Rozwiązania na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi oprogramowania

Organizacja BSA dostarcza rozwiązania biznesowe w postaci efektywnych programów zarządzania oprogramowaniem i zapewniania jego zgodności z warunkami licencji, mające za zadanie ułatwić organizacjom maksymalne wykorzystanie posiadanego oprogramowania. Organizacja BSA oferuje trzy opracowane przez siebie programy, których celem jest pomaganie osobom fizycznym i podmiotom prawnym w ograniczaniu zagrożeń i kosztów systemów informatycznych związanych z nielegalnym oprogramowaniem.

  • Program Verafirm Professional, znany również jako SAM Advantage, jest pierwszym branżowym kursem szkoleniowym spełniającym wymagania normy ISO (19770-1), dotyczącym rozwiązań SAM. Skierowany do kierowników działów IT / specjalistów ds. rozwiązań IT, kurs Internetowy SAM jest dostępny w wielu językach i zawiera wyczerpujące informacje oraz wskazówki dotyczące najlepszych praktyk, przydatne podczas opracowywania i wdrażania w organizacji procesów SAM zgodnych z normą ISO. Specjaliści, którzy pomyślnie ukończą kurs, otrzymają certyfikaty z potwierdzeniem ich statusu specjalisty ds. Verafirm (Verafirm Professional).
  • Program Verafirm Certified (CSS(O)) został opracowany na podstawie normy ISO 19770-1 SAM. Uzyskanie tego certyfikatu stanowi gwarancję, że organizacja przestrzega obowiązujących globalnie najlepszych praktyk, wdrożyła kompleksowe procesy i zastosowała ujednolicone podejście do oprogramowania w całym cyklu jego eksploatacji, co zapewnia automatyczną i zrównoważoną zgodność z warunkami licencji oraz optymalne wykorzystanie zasobów oprogramowania.
  • Rejestr Verafirm to wielojęzyczne narzędzie Internetowe pomagające organizacjom w efektywnym zarządzaniu oprogramowaniem oraz zapewniające klientom, którzy wymagają od swoich partnerów biznesowych stosowania skutecznych mechanizmów kontrolnych oraz przestrzegania warunków licencji, dostęp do listy firm poważnie traktujących kwestię legalności oprogramowania.

 

Narzędzia i zasoby

Wdrożenie podstawowego programu SAM oraz audytów oprogramowania może zapewnić organizacji ochronę przed zagrożeniami, karami oraz problemami etycznymi związanymi z użytkowaniem pirackiego oprogramowania. Poza opracowywaniem własnych rozwiązań, BSA udostępnia linki do bezpłatnych narzędzi i zasobów ułatwiających użytkownikom końcowym efektywne zarządzanie oprogramowaniem.