Podobnie jak wiele stron internetowych, strony internetowe BSA wykorzystują pliki cookie, aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie i jak najlepsze wrażenia naszym użytkownikom. Użytkownik może dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie oraz w jaki sposób może zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Międzynarodowy zespół ds. przestrzegania i egzekwowania przepisów

Międzynarodowy zespół ds. przestrzegania i egzekwowania przepisów

BSA odgrywa rolę czołowej światowej organizacji ds. przestrzegania i egzekwowania przepisów, dążącej do rozszerzenia rynków legalnego oprogramowania na skalę światową poprzez edukację, rzecznictwo i egzekwowanie przepisów. Dzięki szerokiej sieci pracowników, firm prawniczych i firm z branży public relations BSA zapewnia swoim członkom na rynkach na całym świecie dostęp do najlepszych zasobów.

 

Jodie L. Kelley

Starszy Wiceprezydent i Główny Prawnik

Jodie L. Kelley zarządza krajowymi i międzynarodowymi programami na rzecz przestrzegania i egzekwowania przepisów, z uwzględnieniem działalności w zakresie egzekwowania praw autorskich, działań na rzecz polityki przestrzegania i egzekwowania przepisów, wysiłków na rzecz zwalczania przestępczości w Internecie oraz programów edukacyjnych mających na celu promowanie przestrzegania przepisów w zakresie licencji na oprogramowanie i poszanowania własności intelektualnej. Kelley pełni funkcję głównego prawnika BSA odpowiedzialnego za wszystkie sprawy korporacyjne i zarządza programami BSA na rzecz przestrzegania i egzekwowania przepisów oraz nadzoruje doradztwo BSA w zakresie przestrzegania i egzekwowania przepisów w Azji, Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Ameryce Południowej i Północnej. Cała biografia >>

 

Adam J. Coates

Zastępca Głównego Prawnika i Dyrektor Zarządzający ds. przestrzegania i egzekwowania przepisów, Ameryka Północna i Południowa

Adam Coates sprawuje nadzór nad sprawami prawnymi, korporacyjnymi i z zakresu zgodności z prawem BSA na całym świecie. Udziela interesariuszom BSA porad prawnych, strategicznych i analitycznych, polegających na badaniu danych, z zakresu przestrzegania i egzekwowania przepisów. Coates zarządza także programami BSA na rzecz przestrzegania i egzekwowania przepisów w Ameryce Północnej.

Zanim dołączył do BSA, pracował jako pełnomocnik procesowy w biurze O’Melveny & Myers LLP w Waszyngtonie, D.C., uznanej międzynarodowej firmy prawniczej świadczącej usługi doradcze dla klientów na całym świecie w różnych sprawach dotyczących sporów, egzekwowania przepisów i kwestii regulacyjnych.

Coates ukończył studia prawnicze oraz licencjackie ze stosunków międzynarodowych na University of Pennsylvania. Jest członkiem palestry Dystryktu Kolumbii i Commonwealth of Pennsylvania. Coates pracuje w biurze BSA w Waszyngtonie, D.C.

 

Sarah Coombes

Dyrektor Zarządzająca ds. przestrzegania i egzekwowania przepisów, EMEA

Sarah Coombes prowadzi działania BSA na rzecz przestrzegania i egzekwowania przepisów w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Zarządza zespołem prawnym BSA w regionie EMEA i realizuje programy na rzecz egzekwowania przepisów w całym regionie. W powiązaniu z działaniami BSA na rzecz regionalnej polityki przestrzegania i egzekwowania przepisów sprawuje nadzór nad działaniami marketingowymi i edukacyjnymi BSA na rzecz przestrzegania przepisów.

Zanim dołączyła do BSA w 2005 roku jako kierownik zespołu prawnego w regionie EMEA, Coombes spędziła 10 lat jako pełnomocnik procesowy ds. własności intelektualnej w firmie prawniczej z Londynu, Bristows and Field Fisher Waterhouse, gdzie została partnerem w 2001 roku.

Coombes ukończyła studia prawnicze na University of New South Wales w Sydney, gdzie uzyskała także tytuł licencjata z historii. Coombes pracuje w biurze BSA w Londynie.


Georg Herrnleben

Starszy Dyrektor ds. programów na rzecz zgodności z prawem i spraw zewnętrznych, EMEA

Georg Herrnleben kieruje działaniami marketingowymi BSA na rzecz przestrzegania prawa w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Zanim dołączył do BSA, Herrnleben pracował przez wiele lat w branży mediów międzynarodowych. Pełnił funkcję głównego redaktora w firmie MZ-Projects z branży doradztwa w zakresie IT, po czym był redaktorem naczelnym gazety o muzyce, filmach i grach „Entertainment Markt” oraz dyrektorem ds. marketingu w regionie Europy w firmie 7th Level z branży oprogramowania.

Herrnleben studiował historię, nauki polityczne i komunikację w Monachium oraz w London School of Economics. Uzyskał tytuł magistra historii współczesnej na Uniwersytecie w Monachium. Herrnleben pracuje w biurze BSA w Monachium. 

 

Seemin Qadiri

Starszy Dyrektor ds. rozwoju działalności i marketingu

Seemin Qadiri odpowiada za wdrażanie rozwiązań BSA z zakresu przestrzegania prawa na całym świecie. Qadiri sprawuje nadzór nad pierwszą w branży certyfikacją zgodną z ISO w zakresie zarządzania oprogramowaniem oraz nad Verafirm, światowym rejestrem, który pomaga przedsiębiorstwom w zarządzaniu licencjami do oprogramowania w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Zanim dołączyła do BSA, Qadiri zajmowała szereg stanowisk wyższego szczebla w międzynarodowym oddziale firmy France Telecom. Qadiri wnosi do BSA wyjątkowe połączenie wiedzy fachowej z zakresu zarządzania i marketingu oraz doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu strategicznych inicjatyw korporacyjnych. Ma szerokie doświadczenie we wdrażaniu skutecznych strategii rynkowych i umów partnerskich oraz wprowadzaniu sztandarowych usług na najważniejsze rynki, w tym na rynki w Ameryce Łacińskiej, Europie i Azji.

Qadiri ukończyła studia MBA na George Washington University. Pracuje w biurze BSA w Waszyngtonie, D.C.

 

Tarun Sawney

Starszy Dyrektor ds. egzekwowania prawa, APAC

Tarun Sawney prowadzi w BSA wszystkie działania z zakresu przestrzegania i egzekwowania prawa w regionie Azji i Pacyfiku. W ścisłej współpracy z członkami BSA opracował niestandardowe rozwiązania z zakresu przestrzegania i egzekwowania prawa w poszczególnych krajach regionu APAC. Odpowiada za nawiązywanie kontaktów z interesariuszami w sektorze prywatnym i publicznym oraz współpracuje z zespołem ds. polityki w celu zmniejszenia wskaźników braku przestrzegania i egzekwowania przepisów poprzez popieranie zmian regulacyjnych i zmian w zakresie egzekwowania przepisów, niezbędnych do zwiększenia ochrony praw własności intelektualnej do oprogramowania.

Zanim dołączył do BSA, Sawney pełnił funkcję zastępcy dyrektora w regionie APAC w Motion Picture Association of America (MPAA), gdzie reprezentował w walce z piractwem czołowe studia z Hollywood, takie jak Sony Pictures, Twentieth Century Fox, Universal Studios, Warner Bros., Paramount i MGM. Zanim dołączył do MPAA, pracował w policji hongkońskiej i londyńskiej policji metropolitalnej. Sawney ukończył studia licencjackie z nauk społecznych o specjalności polityka na University of Hong Kong. Mówi płynnie w języku hindi i posługuje się językiem kantońskim. Sawney pracuje w biurze BSA na region APAC w Singapurze.

  

Informacje o BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) to czołowa organizacja reprezentująca interesy firm z branży oprogramowania w kontaktach z rządami i na rynku międzynarodowym na całym świecie. Wśród jej członków znajdują się jedne z najbardziej innowacyjnych firm świata, tworzące rozwiązania z zakresu oprogramowania, które pobudzają gospodarkę i poprawiają jakość współczesnego życia. BSA, której siedziba znajduje się w Waszyngtonie, DC i która prowadzi działalność w ponad 60 krajach na całym świecie, jest pionierem w dziedzinie programów zapewniania zgodności (compliance), w ramach których promuje się korzystanie z legalnego oprogramowania. Dodatkowo BSA opowiada się za politykami sprzyjania innowacjom i stymulowania rozwoju gospodarki cyfrowej.
Więcej>>


Techpost Facebook

Kontakt
Kontakt dla mediów oraz informacje ogólne:
polskainfo@bsa.org

Zgłaszanie przypadków piractwa:
polskapiractwo@bsa.org

Informacje w sprawach polityki publicznej:
eupolicy@bsa.org

Pytania dotyczące strony internetowej:
webmaster@bsa.org