Stejně jako mnoho webových stránek používají webové stránky BSA cookies k zajištění efektivního fungování těchto webových stránek a k tomu, aby je mohli návštěvníci co nejlépe využívat. Další informace o tom, jak používáme cookies a jak můžete změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči, se dozvíte v našem prohlášení o cookies. Dalším používáním této internetové stránky beze změny nastavení pro soubory cookie souhlasíte s naším používáním cookies.

Tým stanovující programové cíle BSA

Tým stanovující programové cíle BSA

Veřejné programové cíle jsou globální. BSA přistupuje k programovým cílům globálně. Tým programových cílů BSA spolupracuje s vládami a multilaterálními organizacemi po celém světě a obhajuje inovace v odvětví komerčního softwaru, silnou ochranu práv duševního vlastnictví, reformu patentů, počítačovou bezpečnost, odstranění obchodních překážek a další otázky programových cílů pro rozvíjející se technologie.

 

Craig Albright

Viceprezident pro legislativní strategie

Craig Albright vede zastoupení BSA u Kongresu USA.

Než nastoupil u BSA, byl čtyři roky zvláštním zástupcem skupiny Světové banky pro Spojené státy, Austrálii, Kanadu a Nový Zéland, kde řídil vztahy s vládními úředníky, manažery se soukromého sektoru, akademiky z think tanků, vedoucími představiteli občanských společností a dalšími. Ještě předtím strávil Albright 12 let v administrativě USA. Pracoval v Bílém domě jako zvláštní poradce prezidenta George W. Bushe pro právní záležitosti a náměstek poradce viceprezidenta Dicka Cheneyho pro právní záležitosti. V Kongresu zastával funkce legislativního ředitele a personálního vedoucího bývalého kongresmana Joea Knollenberga z Michiganu a personálního vedoucího kongresmanky Kay Grangerové z Texasu.

Albright absolvoval na Michiganské státní univerzitě. Sídlí v kanceláři BSA ve Washingtonu, DC.

 

Aaron Cooper

Viceprezident pro globální programové cíle

Aaron Cooper pracuje v BSA | The Software Alliance jako viceprezident pro globální programové cíle. V této funkci Cooper vede tým BSA pro globální programové cíle a přispívá k podpoře priorit členů BSA v této oblasti: soukromí a zabezpečení údajů, duševní vlastnictví a obchod. Cooper nastoupil u BSA v únoru 2016 jako viceprezident pro strategické iniciativy v oblasti programových cílů.

Před nástupem k BSA Cooper pracoval pro předsedu soudního výboru Senátu USA Patricka Leahyho jako hlavní právní poradce pro zákon o duševním vlastnictví a o zákazu kartelů. Naposledy byl Cooper právníkem u Covington and Burling, kde poskytoval strategické a politické poradenství v oblasti duševního vlastnictví, komunikací a problematiky soukromí. Cooper rovněž pracoval jako právní poradce senátora Paula Sarbanese.

Cooper absolvoval Princetonskou univerzitu a Vanderbilt Law School. Byl soudním úředníkem soudce Geralda Tjofalta u odvolacího soudu USA pro 11. okres. Sídlí v kanceláři BSA ve Washingtonu, DC.

 

Thomas Boué

Generální ředitel pro programové cíle — EMEA

Thomas Boué dohlíží na aktivity BSA | The Software Alliance v oblasti programových cílů v regionu Evropa, Blízký východ a Afrika. Radí členům BSA s veřejnými programovými cíli a právním rozvojem a hájí stanoviska odvětví IKT u evropských i vnitrostátních tvůrců politik. Má na starosti otázky bezpečnosti a soukromí a také širší snahu o zlepšení úrovně ochrany duševního vlastnictví a o podporu otevřených trhů, spravedlivé hospodářské soutěže a technologické inovace v nových oblastech, jako jsou například počítačové cloudy.

Než nastoupil k BSA, pracoval Boué jako poradce u Weber Shandwick, kde radil klientům s řadou otázek souvisejících s programovými cíli v oblasti IKT a zastupoval je před institucemi EU a průmyslovými koalicemi. V této roli byl rovněž poradcem v oblasti programových cílů a právních předpisů pro telekomunikační operátory v EU i USA. Předtím Boué pracoval pro evropskou kancelář Obchodní a průmyslové komory v Paříži, kde odpovídal za lobbing vůči evropským institucím v oblastech obchodu, vzdělávání a práce a rovněž za organizaci a realizaci seminářů o záležitostech EU pro malé a střední podniky a obchodní profesionály.

Boué získal titul Master of Business Administration na Evropském institutu (Saarbrücken, Německo), certifikát integrovaných právních studií - trilaterální a trojjazyčný magisterský titul z francouzského, anglického, německého a evropského práva na univerzitách ve Warwicku (Spojené království), v Sársku (Německo) a Lille II (Francie) a také titul bakaláře práv na univerzitě Lille II. Sídlí v kanceláři BSA v Bruselu.


Leticia Lewisová

Ředitelka pro programové cíle

Leticia S. Lewisová pracuje pro BSA | The Software Alliance ve Washingtonu, DC, jako ředitelka pro programové cíle. Ve své funkci spolupracuje se členy na rozvoji stanovisek BSA v oblasti programových cílů a předkládá je tvůrcům politik v USA i v zahraničí. Mezi problematiky, kterým se věnuje, patří mimo jiné počítačové cloudy, počítačová bezpečnost, přístup na trh, soukromí a programové cíle v oblasti celosvětového obchodu.

Před nástupem k BSA Lewisová zastávala funkci ředitelky pro vztahy s vládami v Latinské Americe. V této roli pomáhala rozvíjet a realizovat strategie prosazování programových cílů zaměřených na odstranění obchodních překážek a usnadnění fungování společnosti v regionu. Pracovala také jako ředitelka americké sekce Brazilsko-americké obchodní rady při Americké obchodní komoře ve Washingtonu, DC. Před přestěhováním do Spojených států Lewisová studovala v kanadském Vancouveru, kde byla na stáži u právnické firmy Fasken Martineau DuMoulin. Ihned po absolvování studia práv pracovala jako právní zástupkyně v oblastech korporátního a daňového práva a práva duševního vlastnictví v Brazílii.

Lewisová se narodila a vyrůstala v Sao Paulu. Je držitelkou diplomu J.D. z Universidade Paulista. Je rovněž držitelkou diplomu LL.M. s hlavním předmětem práva duševního vlastnictví na The George Washington University Law School. Hovoří anglicky, portugalsky a španělsky. Leticia Lewisová je občankou Brazílie a USA. Sídlí v kanceláři BSA ve Washingtonu, DC.


Darryn Lim

Ředitel pro programové cíle — APAC

Darryn Lim působí jako hlavní ředitel pro programové cíle pro oblast APAC ve společnosti BSA | The Software Alliance. Ve spolupráci se členy BSA řídí iniciativy společnosti BSA v oblasti Asie a Tichomoří a zaměřuje se na trhy v Austrálii, Číně, Indii, Japonsku, Koreji a jihovýchodní Asii.

Před nástupem do společnosti BSA pracoval ve společnosti Microsoft jako ředitel pro obchodní a inovační programové cíle (APAC, Austrálie a Japonsko) se zaměřením na identifikaci a řešení klíčových otázek s cílem podpořit právní a regulační prostředí napomáhající ekosystému společnosti Microsoft a jejích partnerů v rámci regionu. Než Lim začal působit ve společnosti Microsoft, zastával pozici ředitele pro právní a politické záležitosti v úřadu Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), kde jeho povinnosti zahrnovaly zastupování Singapuru na různých mezinárodních fórech a jednáních o dohodách o volném obchodu ve věci duševního vlastnictví. Před působením pro úřad IPOS zastával Lim pozice pro firemní poradenství a programové cíle v subjektech veřejného a soukromého sektoru, včetně úřadu Infocomm Development Authority v Singapuru a poskytovatele regionálních telekomunikačních služeb.

Lim má právnický titul na univerzitě National University of Singapore a je způsobilý k výkonu právnické praxe v Singapuru. Sídlí v kanceláři BSA v Singapuru.

 

Jared Ragland

Hlavní ředitel pro programové cíle — APAC

Jared Ragland pracuje pro BSA | The Software Alliance ve Washingtonu, DC, jako ředitel pro programové cíle — APAC. Spolupracuje se členy BSA, pracuje na mezinárodních strategiích BSA pro otevřené trhy a podporu inovace a digitálního obchodování na důležitých zahraničních trzích v regionu Asie-Tichomoří, mimo jiné včetně Číny, Indie, Indonésie, Japonska, Jižní Koreje a Vietnamu.

Před nástupem k BSA Ragland působil jako atašé pro práva duševního vlastnictví (IPR) Úřadu USA pro patenty a ochranné známky (USPTO) na generálním konzulátu v Šanghaji. Předtím pracoval jako ředitel v Úřadu pro duševní vlastnictví a inovaci v kanceláři zástupce USA pro obchod. Od září 2005 do listopadu 2007 Ragland pracoval jako poradce v oblasti vědeckých programových cílů vyslance USA u APEC v kanceláři ministerstva zahraničí pro hospodářskou politiku oddělení pro záležitosti východní Asie a Tichomoří.

Ragland získal v roce 2004 doktorát v oboru molekulární a buněčné biologie na Washingtonské univerzitě, bakalářský titul v oboru biochemie a další bakalářský titul v oboru východoasijských studií a antropologie na Arizonské univerzitě. Sídlí v kanceláři BSA v Singapuru.

 

Tommy Ross

Hlavní ředitel pro programové cíle

Tommy Ross pracuje u BSA | The Software Alliance jako hlavní ředitel pro programové cíle. V této funkci spolupracuje se členy BSA na rozvoji a zlepšování stanovisek globálních programových cílů o celé řadě klíčových otázek se zaměřením na počítačovou bezpečnost, soukromí a překážky vstupu na trh.

Před nástupem u BSA byl Ross náměstkem tajemníka ministra obrany pro bezpečnostní spolupráci. Byl hlavním poradcem pro otázky zpravodajství a obrany vedoucího senátní většiny Harryho Reida, legislativního ředitele amerického reprezentanta Davida Price a asistentem pro výzkum vedoucího senátní většiny Toma Daschleho.

Ross vystudoval Davidson College v Severní Karolíně a Union Theological Seminary v New Yorku. Sídlí v kanceláři BSA ve Washingtonu, DC.

 

Christian Troncoso

Ředitel pro programové cíle

Christian Troncoso pracuje v BSA | The Software Alliance jako ředitel pro programové cíle. Spolupracuje se členy na rozvoji programových cílů BSA pro řadu právních, legislativních a regulatorních otázek včetně autorského práva, počítačové bezpečnosti a soukromí.

Předtím než nastoupil u BSA, pracoval jako hlavní právník pro sdružení Entertainment Software Association, kde hájil vydavatele počítačových her ve Spojených státech a vůči zahraničním vládám.

Troncoso získal titul LL.M. se zaměřením na duševní vlastnictví na The George Washington University, J.D. na Denverské univerzitě a bakaláře na Richmondské univerzitě. Sídlí v kanceláři BSA ve Washingtonu, DC.

 

Alexander Whalen

Ředitel pro programové cíle — EMEA

Alexander Whalen působí jako ředitel pro programové cíle pro oblast EMEA ve společnosti BSA | Software Alliance v Bruselu v Belgii. V této funkci poskytuje členům poradenství týkající se vývoje v oblasti veřejných programových cílů a právních záležitostí a současně poskytuje stanoviska k programovým cílům vládním subjektům napříč regionem EMEA. Problematika, na které pracuje, zahrnuje mimo jiné ochranu osobních údajů, bezpečnost a přístup donucovacích orgánů k údajům.

Před nástupem do společnosti BSA byl Whalen vedoucím manažerem oddělení programových cílů společnosti DIGITALEUROPE, kde vedl strategie programových cílů průmyslového sdružení v Bruselu zaměřené na ochranu údajů a kybernetickou bezpečnost a zastupoval sdružení před orgány EU. Předtím Whalen pracoval jako konzultant pro veřejné záležitosti ve společnosti APCO Worldwide a Community Public Affairs, kde klientům poskytoval poradenství v oblasti širokého spektra otázek týkajících se informačních a komunikačních technologií, včetně cloud computingu, ochrany soukromí, bezpečnosti a řízení internetu.

Whalen je absolventem fakulty politických věd na Lundské univerzitě a vysoké školy Bates. Je držitelem certifikátu CIPP-E od Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany soukromí. Whalen mluví anglicky a švédsky a je finským a americkým občanem. Sídlí v kanceláři BSA v Bruselu.

O BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) celosvětově hájí zájmy softwarové odvětví u vlád a na mezinárodním trhu. Mezi členy BSA patří nejinovativnější společnosti na světě, které vyvíjejí softwarová řešení, jež jsou motorem ekonomiky a zlepšují moderní život. BSA sídlí ve Washingtonu DC a působí ve více než 60 zemích. Jejím posláním je být průkopníkem tzv. programů compliance, které podporují legální užívání softwaru, hájit veřejnou politiku technologických inovací a podporovat růst digitální ekonomiky.
Více >>


Techpost Facebook

Kontakt
Pro mediální dotazy:
premea@bsa.org

Pro všeobecné dotazy:
info@bsa.org

Pro otázky týkající se této webové stránky:
webmaster@bsa.org