Podobnie jak wiele stron internetowych, strony internetowe BSA wykorzystują pliki cookie, aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie i jak najlepsze wrażenia naszym użytkownikom. Użytkownik może dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie oraz w jaki sposób może zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Zespół ds. polityki międzynarodowej

Zespół ds. polityki międzynarodowej

Polityka publiczna ma charakter międzynarodowy. BSA stosuje globalne podejście do polityki publicznej. W ramach współpracy z rządami na całym świecie i organizacjami wielostronnymi zespół BSA ds. międzynarodowej polityki publicznej jest orędownikiem innowacji w branży oprogramowania komercyjnego, silnej ochrony praw własności intelektualnej, reformy patentowej, bezpieczeństwa cybernetycznego, ograniczenia barier handlowych i innych kwestii związanych z polityką dotyczącą nowych technologii.

 

Craig Albright

Wiceprezydent ds. strategii legislacyjnej

Craig Albright przewodzi współpracy BSA z Kongresem Stanów Zjednoczonych.

Zanim dołączył do BSA, przez cztery lata pełnił funkcję specjalnego przedstawiciela Grupy Banku Światowego ds. USA, Australii, Kanady i Nowej Zelandii, w ramach której zarządzał relacjami z urzędnikami państwowymi, kierownictwem sektora prywatnego, pracownikami naukowymi ośrodków analitycznych, liderami społeczeństwa obywatelskiego i innymi podmiotami. Wcześniej przez ponad 12 lat Albright pracował dla amerykańskiego rządu. W Białym Domu pełnił funkcje specjalnego asystenta prezydenta George’a W. Busha do spraw legislacyjnych i zastępcy asystenta wiceprezydenta Dicka Cheneya do spraw legislacyjnych. W Kongresie zajmował takie stanowiska, jak dyrektor ds. legislacji i szef personelu byłego członka Kongresu Joego Knollenberga z Michigan oraz szef personelu członkini Kongresu Kay Granger z Teksasu.

Craig Albright ukończył studia na Michigan State University.

 

Thomas Boué

Dyrektor ds. polityki, EMEA

Thomas Boué sprawuje nadzór nad działalnością BSA | The Software Alliance w zakresie polityki publicznej w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Doradza członkom BSA w kwestiach związanych z polityką publiczną i zmianami prawnymi oraz jest orędownikiem sektora ICT wśród polityków europejskich i krajowych. Prowadzi sprawy w zakresie bezpieczeństwa i prywatności, a także w ramach szeroko zakrojonych starań na rzecz zwiększenia ochrony praw własności intelektualnej i promowania otwartych rynków, uczciwej konkurencji i innowacji technologicznych w nowych obszarach, takich jak przetwarzanie w chmurze.

Przed dołączeniem do BSA Boué pracował jako konsultant w firmie Weber Shandwick, w której doradzał klientom w sprawach dotyczących technologii i ICT oraz reprezentował ich w kontaktach z instytucjami UE i koalicjami branżowymi. Pełnił także funkcję doradcy politycznego i regulacyjnego operatorów telekomunikacyjnych z UE i USA. Wcześniej Boué pracował w unijnym biurze Paryskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, gdzie odpowiadał za lobbing wobec instytucji unijnych w obszarze handlu, edukacji i pracy, jak również za działania w zakresie organizacji i prowadzenia seminariów na temat spraw UE dla MŚP i wykwalifikowanych specjalistów.

Boué ukończył studia MBA w Europa-Insitut (Saarbrücken, Niemcy), uzyskując dyplom Certificate of Integrated Legal Studies (trójstronne i trójjęzyczne studia magisterskie z zakresu prawa francuskiego, angielskiego, niemieckiego i unijnego na uniwersytetach Warwick (Wielka Brytania), Saarland (Niemcy) i Lille II (Francja)), ukończył także studia licencjackie na Uniwersytecie Lille II, Francja. Pracuje w biurze BSA w Brukseli.

 

Jared William Ragland

Dyrektor ds. polityki

Jared Ragland pełni w BSA | The Software Alliance funkcję dyrektora ds. polityki. W ramach współpracy z członkami BSA opracowuje międzynarodowe strategie BSA na rzecz otwarcia rynków i promowania innowacji i handlu cyfrowego na ważnych rynkach zagranicznych w regionie Azji i Pacyfiku, m.in. w Chinach, Indiach, Indonezji, Japonii, Korei i Wietnamie.

Zanim dołączył do BSA, Ragland pełnił funkcję attaché ds. praw własności intelektualnej (IPR) w amerykańskim urzędzie ds. patentów i znaków towarowych (USPTO) w konsulacie generalnym w Szanghaju. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora w urzędzie ds. własności intelektualnej i innowacji w biurze amerykańskiego przedstawiciela ds. handlu (USTR). Od września 2005 roku do listopada 2007 roku Ragland pełnił funkcję doradcy ds. polityki naukowej amerykańskiego ambasadora APEC w biurze departamentu stanu do spraw polityki gospodarczej w urzędzie spraw wewnętrznych Azji Wschodniej i Pacyfiku.

Dr Ragland ukończył w 2004 roku studia doktoranckie na kierunku biologii molekularnej i komórkowej na University of Washington, posiada dyplom licencjata z biochemii i licencjata o specjalnościach studiów wschodnioazjatyckich i antropologii na Uniwersytecie Arizony.

Informacje o BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) to czołowa organizacja reprezentująca interesy firm z branży oprogramowania w kontaktach z rządami i na rynku międzynarodowym na całym świecie. Wśród jej członków znajdują się jedne z najbardziej innowacyjnych firm świata, tworzące rozwiązania z zakresu oprogramowania, które pobudzają gospodarkę i poprawiają jakość współczesnego życia. BSA, której siedziba znajduje się w Waszyngtonie, DC i która prowadzi działalność w ponad 60 krajach na całym świecie, jest pionierem w dziedzinie programów zapewniania zgodności (compliance), w ramach których promuje się korzystanie z legalnego oprogramowania. Dodatkowo BSA opowiada się za politykami sprzyjania innowacjom i stymulowania rozwoju gospodarki cyfrowej.
Więcej>>


Techpost Facebook

Kontakt
Kontakt dla mediów oraz informacje ogólne:
polskainfo@bsa.org

Zgłaszanie przypadków piractwa:
polskapiractwo@bsa.org

Informacje w sprawach polityki publicznej:
eupolicy@bsa.org

Pytania dotyczące strony internetowej:
webmaster@bsa.org