Victoria A. Espinel

Victoria A. Espinel, hükûmetler nezdinde ve uluslararası pazarda global yazılım sektörünün önde gelen destek kuruluşu niteliğindeki BSA | The Software Alliance kuruluşunun Başkanı ve CEO'sudur.

Espinel BSA'daki başkanlık görevinden önce Beyaz Saray'da ABD'nin ilk Fikri Mülkiyet Yaptırım Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Espinel, burada Yönetimin fikri mülkiyet yaptırımının genel stratejisini geliştirmek ve uygulamakla görevlendirilmiştir.

Espinel, daha önce George Mason Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikri Mülkiyet ve Uluslararası Ticaret Kanunu bölümünde profesörlük yapmıştır. George Mason'dayken Senato Yargı Komitesi, Senato Finans Komitesi, Parlamento Yargı Komitesi ve Meclis Gelir Çoğaltma Usulleri Komitesi personeline fikri mülkiyet konularında danışmanlık hizmeti vermiştir. Espinel, 2009'da "inovasyon kırılımı" konusuna değinmeye ve tüm Amerikalılara yaratıcılık ve becerilerinden tam anlamıyla yararlanma gücü vermeye odaklanan kar amacı gütmeyen bir kuruluş niteliğindeki Bridging the Innovation Divide'ı kurmuştur.

Espinel 2001'de fikri mülkiyet konularında kıdemli danışman olarak ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi'ne katılmıştır. 2005'te Espinel'den, USTR'da Fikri Mülkiyet ve İnovasyon ofisini kurup fikri mülkiyet ve inovasyon konusunda ABD ticaret baş müzakerecisi vasfıyla hizmet vererek ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi'nin Fikri Mülkiyet ve İnovasyon ABD Ticaret Temsilcisi Asistanı olarak görev alması talep edilmiştir. USTR'dayken ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ve ABD Senatosu Ulusal Güvenlik ve İdari İşler nezdinde çok sayıda vakaya tanıklık etmiştir.

Espinel Londra Ekonomi Okulu Hukuk bölümü yüksek lisans derecesine, Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü yüksek lisans derecesine ve Georgetown Üniversitesi Yabancı Hizmetler Okulu Fen Bilimleri lisans derecesine sahiptir.