การเป็นสมาชิกนโยบายสากล

การเป็นสมาชิกนโยบายสากลให้ตำแหน่งผู้นำภายในบีเอสเอรวมถึงการมีส่วนร่วมในโปรแกรมนโยบายของบีเอสเอทั่วโลก

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกนโยบายสากลนั้นรวมถึง:

ตำแหน่งผู้นำในบีเอสเอ

  • การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหารของบีเอสเอและออกคะแนนเสียงสำหรับการสร้างทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
  • การแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการนโยบายในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อช่วยสร้างลำดับความสำคัญของเราทั่วโลก

การมีส่วนร่วมในโปรแกรมนโยบายสากลของบีเอสเอ

  • ตัวแทนในสภานโยบายสากลของบีเอสเอซึ่งเป็นการประชุมหารือและหน่วยงานที่ทำการตัดสินใจหลักสำหรับความพยายามด้านนโยบายทั่วโลกของเรา
  • สิทธิ์และเสียงในกิจกรรมทางนโยบายทั่วโลกผ่านการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายระดับภูมิภาคของบีเอสเอรวมไปถึงภูมิภาคที่สำคัญ เช่น APAC และ EMEA
  • การมีส่วนในความร่วมมือทางนโยบายที่บีเอสเอเข้าร่วมกับอุตสาหกรรมไอทีในระดับที่กว้างขึ้น
  • การได้รับการมองเห็นในฐานะทรัพยากรสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลประเทศอื่น ๆ

การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะกับสาธารณชน

  • การแสดงตัวในเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของบีเอสเอ
บีเอสเอทั่วโลกและสมาชิก
บีเอสเอทั่วโลก
คำถามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบีเอสเอ รวมถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับประเภทของสมาชิกที่เหมาะกับบริษัทของคุณมากที่สุด กรุณาติดต่อ:

membership@bsa.org

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร