Podobnie jak wiele stron internetowych, strony internetowe BSA wykorzystują pliki cookie, aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie i jak najlepsze wrażenia naszym użytkownikom. Użytkownik może dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie oraz w jaki sposób może zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Członkostwo międzynarodowe

Członkostwo międzynarodowe gwarantuje możliwość obejmowania stanowisk kierowniczych w BSA, a także dostęp do wszystkich programów BSA w zakresie przestrzegania i egzekwowania przepisów oraz programów w zakresie polityki. Członkowie międzynarodowi pełnią określone funkcje w radzie dyrektorów BSA i odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu strategicznego kierunku organizacji. Nazwiska członków międzynarodowych wymieniane są w dokumentach dotyczących polityki BSA, kampaniach reklamowych, białych księgach i innych publikacjach.

Zalety członkostwa międzynarodowego obejmują:Możliwość zajmowania stanowiska kierowniczego w BSA
  • Członkostwo w radzie dyrektorów BSA i prawo głosu podczas podejmowania decyzji dotyczących strategicznego kierunku organizacji.
  • Mianowanie poszczególnych osób na stanowiska w regionalnych i krajowych komitetach ds. przestrzegania i egzekwowania przepisów oraz polityki w celu pomocy w kształtowaniu priorytetów naszej organizacji na całym świecie.

Dostęp do międzynarodowych programów BSA na rzecz przestrzegania i egzekwowania przepisów

  • Dostęp do programów BSA na rzecz egzekwowania przepisów dotyczących użytkowników końcowych na całym świecie.
  • Włączenie nawet siedmiu produktów do programu BSA na rzecz egzekwowania przepisów dotyczących Internetu, takich jak: narzędzia do przeszukiwania systemów P2P, IRC, sieci Internetowej, FTP i grup dyskusyjnych.
  • Dostęp do działalności marketingowej BSA w zakresie zgodności z przepisami.

Uczestnictwo w programach BSA na rzecz polityki międzynarodowej

  • Przedstawicielstwo w Radzie Polityki Światowej BSA - głównym forum dyskusyjnym i organie podejmującym decyzje w zakresie wysiłków naszej organizacji na rzecz polityki międzynarodowej.
  • Prawo głosu w odniesieniu do działań BSA na rzecz kształtowania polityki na całym świecie - możliwość uczestnictwa w regionalnych komitetach ds. polityki BSA, z uwzględnieniem takich głównych regionów jak APAC i EMEA.

Włączenie w działania publiczne

  • Identyfikacja firmy w materiałach z zakresu edukacji, zarządzania oprogramowaniem, materiałach prasowych i reklamowych.
  • Możliwość korzystania przez członków z logo „Członek BSA” podczas prowadzenia przez nich własnych działań w zakresie public relations lub marketingu.
Członkowie BSA na świecie, członkowie międzynarodowego zespołu ds. rzecznictwa i członkowie w Polska
Pytania na temat członkostwa

Dodatkowych informacji na temat BSA, jak również szczegółowych informacji umożliwiających odpowiedni dobór kategorii członkostwa dopasowanej do profilu firmy, udziela:

membership@bsa.org