การเป็นสมาชิกสากล

การเป็นสมาชิกสากลให้ตำแหน่งผู้นำภายในบีเอสเอบวกด้วยการเข้าถึงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบังคับใช้กฎหมาย และนโยบายทั้งหมดของบีเอสเอ สมาชิกสากลทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารของบีเอสเอและมีบทบาทสำคัญในการสร้างทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร สมาชิกสากลจะได้รับการขึ้นรายชื่อในเอกสารนโยบาย แคมเปญโฆษณา เอกสารข้อมูลรายละเอียด และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของบีเอสเอ

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสากลรวมถึง:

ตำแหน่งผู้นำในบีเอสเอ

  • การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการบริหารของบีเอสเอและออกคะแนนเสียงสำหรับการสร้างทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร
  • การแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ในคณะกรรมการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การบังคับใช้กฎหมาย และนโยบายในระดับภูมิภาคและระดับประเทศเพื่อช่วยสร้างลำดับความสำคัญของเราทั่วโลก

การเข้าถึงโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายสากลของบีเอสเอ

  • การมีส่วนร่วมในโปรแกรมการบังคับใช้กฎหมายระดับผู้ใช้ปลายทางของบีเอสเอทั่วโลก
  • การใส่ผลิตภัณฑ์สูงสุดถึงเจ็ดรายการในโปรแกรมการบังคับใช้กฎหมายทางอินเทอร์เน็ตของบีเอสเอเช่น การค้นหาระบบ P2P, IRC, เว็บ, FTP และกลุ่มข่าว
  • การเข้าถึงกิจกรรมการตลาดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบีเอสเอ

การมีส่วนร่วมในโปรแกรมนโยบายสากลของบีเอสเอ

  • ตัวแทนในสภานโยบายสากลของบีเอสเอซึ่งเป็นการประชุมหารือและหน่วยงานที่ทำการตัดสินใจหลักสำหรับความพยายามด้านนโยบายทั่วโลกของเรา
  • สิทธิ์และเสียงในกิจกรรมทางนโยบายทั่วโลกผ่านการมีส่วนร่วมในคณะกรรมการนโยบายระดับภูมิภาคของบีเอสเอรวมไปถึงภูมิภาคที่สำคัญ เช่น APAC และ EMEA

การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะกับสาธารณชน

  • การแสดงตัวในการศึกษา การจัดการซอฟต์แวร์ เอกสารสื่อ และหลักประกันของบีเอสเอ
  • การใช้โลโก้ “สมาชิกบีเอสเอ” สำหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการตลาดของสมาชิกเอง
บีเอสเอทั่วโลกและสมาชิก
บีเอสเอทั่วโลก
คำถามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบีเอสเอ รวมถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับประเภทของสมาชิกที่เหมาะกับบริษัทของคุณมากที่สุด กรุณาติดต่อ:

membership@bsa.org

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร