Global Üyelik

Global üyelik, BSA'nın korsanlıkla mücadele ve destek programlarının tamamına erişimin yanı sıra BSA bünyesinde bir liderlik pozisyonu sunmaktadır. Global üyeler, BSA'nın Yönetim Kurulu'nda görev almakta ve kuruluşun stratejik yönelimini şekillendirmede başlıca rol oynamaktadır. Global üyeler BSA destek belgelerinde, reklam kampanyalarında, beyaz kitaplarda ve diğer yayınlarda listelenmektedir.

Global üyeliğin avantajları şunları içermektedir:

BSA'da liderlik pozisyonu

  • BSA'nın Yönetim Kurulu'na katılım ve kuruşulun stratejik yönelimi konusunda oy kullanma.
  • Tüm dünyadaki önceliklerimizi şekillendirmeye yardımcı olacak bölgesel ve ülke düzeyinde korsanlıkla mücadele ve destek komitelerinde görev alacak bireylerin tayini.

BSA'nın global korsanlıkla mücadele programlarına erişim

  • BSA'nın tüm dünyadaki son kullanıcı yaptırım programlarına katılım.
  • Maksimum yedi ürünün P2P sistemleriyle ilgili araştırmalar, IRC, Web, FTP ve haber grupları gibi BSA'nın internet yaptırım programına dahil olması.
  • BSA'nın uyumluluk pazarlama etkinliklerine erişim.

SA'nın global destek programlarına katılım

  • Birincil tartışma forumu ve global destek girişimlerimiz için karar alma organı niteliğindeki BSA Global Politika Konseyi'nde temsil.
  • APAC ve EMEA gibi temel bölgeler de dahil olmak üzere BSA'nın bölgesel destek komitelerine katılım yoluyla BSA'nın tüm dünyadaki destek etkinliklerinde söz sahibi olma.

Kamuya dönük etkinliklere dahil olma

  • BSA eğitim, yazılım yönetimi, baskı malzemeleri ve teminatlarda kimlik saptama.
  • Üyenin kendi halkla ilişkiler veya pazarlama etkinlikleri için "BSA Üyesi" logosunun kullanımı.
BSA Global, Global Destek ve Türkiye Üyeleri
Üyelikle İlgili Sorular

Şirketiniz için en uygun üyelik kategorisiyle ilgili belirli bilgilerin yanı sıra BSA hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu kişiyle iletişime geçin:

membership@bsa.org