การเป็นสมาชิกนโยบายระดับภูมิภาค

การเป็นสมาชิกด้านนโยบายประจำภูมิภาคจะช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงโปรแกรมนโยบายประจำภูมิภาคของเรา หมวดการเป็นสมาชิกนี้เป็นตัวเลือกของบริษัทที่มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาด้านข้อกฎหมายและระเบียบในภูมิภาคที่กำหนด

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกระดับภูมิภาครวมถึง:

การเข้าถึงโปรแกรมด้านนโยบายในระดับภูมิภาคของบีเอสเอ

  • การมีส่วนร่วมในโปรแกรมด้านนโยบายในภูมิภาคที่บริษัทเลือกที่จะมีส่วนร่วม (APAC หรือ EMEA)
  • ความมีวิสัยทัศน์ถือเป็นทรัพยากรสำหรับข้าราชการในภูมิภาค

ตำแหน่งผู้นำระดับภูมิภาคในบีเอสเอ

  • เป็นตัวแทนของคณะกรรมการด้านนโยบายประจำภูมิภาค
  • ที่นั่งในคณะกรรมการระดับประเทศในภูมิภาค

การเข้าร่วมกิจกรรมพบปะกับสาธารณชน

  • การแสดงตัวในเอกสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของบีเอสเอ
คำถามเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบีเอสเอ รวมถึงข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับประเภทของสมาชิกที่เหมาะกับบริษัทของคุณมากที่สุด กรุณาติดต่อ:

membership@bsa.org

สำนักงานภูมิภาค
 

BSA Worldwide Headquarters
20 F Street, NW
Suite 800
Washington, DC 20001
USA
โทรศัพท์: +1.202.872.5500
Fax: +1.202.872.5501


BSA Europe, Middle East & Africa
Ground Floor, 
65 Petty France, 
London SW1H 9EU
United Kingdom
โทรศัพท์: +44.20.7340.6080


BSA Asia
300 Beach Road
#25-08 The Concourse
Singapore 199555
โทรศัพท์: + 65.6292.2072
Fax: + 65.6292.6369

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin aliquam vulpr tate. Maecenas et sae auctor ligula a magna mattis egestas ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin aliquam vulputate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin aliquam vulpr tate. Maecenas mattis egestas ipsum dolor sit amet. Consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin aliquam vulputate.

 
 
 
 

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร