การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการบังคับใช้กฎหมาย

การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และการบังคับใช้กฎหมาย

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ คืออะไร

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ คือ การใช้หรือจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์อันเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการดาวน์โหลด แจกจ่าย ขาย หรือติดตั้งสำเนาที่เกิดจากการคัดลอกซอฟต์แวร์เป็นจำนวนมาก  การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิยังรวมถึงการละเมิดสิทธิ์การใช้งาน - การติดตั้งซอฟต์แวร์เกินกว่าจำนวนครั้งที่ได้รับอนุญาตตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ - รวมถึงการแจกจ่ายรหัสสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ อัพโหลดสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ การแจกจ่ายรหัสสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์ หรือคีย์การเปิดใช้งาน และไอดีผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์บนเว็บ

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ คือการทำผิดกฎหมาย มีโทษทั้งทางแพ่งและอาญา  นอกจากนี้ ยังทำให้องค์กรธุรกิจและผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจาก
มัลแวร์ แรนซั่มแวร์ สปายแวร์ และไวรัส และทำให้ประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรลดลง  จึงขอแนะนำให้ผู้ที่ทราบข้อมูลการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในองค์กร รายงานเรื่องนี้ต่อบีเอสเอผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.nopiracy.org.

บีเอสเอและภารกิจ

บีเอสเอเป็นองค์กรชั้นนำระดับโลก มีภารกิจคือส่งเสริมให้เกิดการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและบังคับใช้กฎหมาย  บีเอสเอสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และช่วยลดอัตราการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผ่านการบังคับใช้กฎหมายในกว่า 60 ประเทศ  บีเอสเอช่วยบริษัทที่เป็นสมาชิกของบีเอสเอ ป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ โดยดำเนินการทางกฎหมายกับองค์กรธุรกิจที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และที่จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผ่านอินเทอร์เน็ต

นอกจากนี้ บีเอสเอยังให้ความรู้แก่องค์กรต่างๆ เรื่องวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management - SAM) SAM Advantage คือหลักสูตรออนไลน์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC19770-1 SAM ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีของการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านไอทีในเชิงรุก และลดความเสี่ยง

การบังคับใช้กฎหมาย

ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสร้างความเสียหายแก่ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทำลายชื่อเสียงของซอฟต์แวร์เพราะการหลอกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับภัยคุกคามจากมัลแวร์ ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ถูกทำลาย และการสูญหายของข้อมูล  ในปี 2012 บีเอสเอได้ทำการสืบสวนขยายผลการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในองค์กรต่างๆ จากรายงานที่มีเข้ามามากกว่า 15,000 รายการทั่วโลก

ในกรณีที่จำเป็นและสมควร บีเอสเอจะดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อหยุดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  นอกจากนี้ บีเอสเอยังดำเนินคดีอาญาโดยทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในแต่ละประเทศ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในขั้นตอนการสืบสวน

การทำงานร่วมกับรัฐบาล

บีเอสเอทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานระดับประเทศและระดับท้องถิ่นทั่วโลก ในความพยายามร่วมกันเพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามกฎหมายในกลุ่มองค์กธุรกิจและประชาชนทั่วไป  ในความร่วมมือกับรัฐบาลนั้น บีเอสเอช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) สร้างความตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามมา

การสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

การทำงานของบีเอสเอในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้รับการออกแบบมาให้เข้าถึงองค์กรธุรกิจผู้ใช้ซอฟต์แวร์และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง กฎหมาย และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

โปรแกรมการปราบปรามทางอินเทอร์เน็ตระดับโลก

บีเอสเอใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อตรวจจับและยับยั้งการจำหน่ายและการซื้อซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในโลกออนไลน์และในระบบคอมพิวเตอร์แบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับโฮสต์ติ้งเพื่อลบไฟล์ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จากไซต์ของพวกเขา และดำเนินคดีกับผู้ที่จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายทางออนไลน์  บีเอสเอสามารถลบลิงค์หลายแสนลิงค์ที่ให้บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ปลอมและละเมิดลิขสิทธิ์ รวมถึงการเสนอขายผ่านทางอีคอมเมิร์ซ รวมไปถึงการลงโทษทางอาญาและการดำเนินคดีทางแพ่งกับผู้ที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ โดยผลของคดีคือการชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินหลายล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

วิธีการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง

บีเอสเอนำเสนอวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ และโปรแกรมส่งเสริมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ โดยมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด  และช่วยผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นบุคคลทั่วไปและที่เป็นองค์กร ลดความเสี่ยงและต้นทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย

  • SAM Advantage, เป็นหลักสูตรการอบรมออนไลน์ เรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ที่พัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO (19770-1) ถือเป็นหลักสูตรแรกที่เกิดขึ้นและเหมาะสำหรับผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้มีอาชีพด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM)  โดยผู้เรียนสามารถเลือกใช้ภาษาที่ต้องการใช้ในระหว่างการอบรม พร้อมกันนี้ ยังมีคู่มือฉบับสมบูรณ์และแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดี สำหรับนำไปใช้เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์ของตนเองสำหรับใช้ภายในองค์กร

เครื่องมือและแหล่งข้อมูล

การนำวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ขึ้นพื้นฐานไปปรับใช้ พร้อมกับการตรวจสอบบัญชีรายชื่อและสถานะของซอฟต์แวร์เป็นประจำ จะช่วยป้องกันองค์กรของคุณจากความเสี่ยงภัยไซเบอร์ การถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย และปัญหาด้านธรรมภิบาลขององค์กร ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ  นอกจากนี้ บีเอสเอยังนำเสนอลิงค์ที่จะนำไปสู่เครื่องมือที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและแหล่งข้อมูลที่สามารถช่วยผู้ใช้ซอฟต์แวร์สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร