Podobnie jak wiele stron internetowych, strony internetowe BSA wykorzystują pliki cookie, aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie i jak najlepsze wrażenia naszym użytkownikom. Użytkownik może dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie oraz w jaki sposób może zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Komunikacja w dziedzinie przestrzegania/ egzekwowania przepisów

Komunikacja dotycząca przestrzegania i egzekwowania prawa

BSA stoi na stanowisku, że jednym warunków zwiększenia poziomu przestrzegania warunków licencji jest zwiększanie wiedzy na temat istotnych zagrożeń prawnych, finansowych i operacyjnych dla przedsiębiorstw korzystających z nielicencjonowanego oprogramowania. Globalne programy BSA dotyczące przestrzegania warunków licencji skierowane są do firm i instytucji będących użytkownikami końcowymi oprogramowania oraz szerokiego ogółu, a ich celem jest edukowanie odbiorców na temat wartości legalnego oprogramowania i znaczenia ochrony własności intelektualnej.

Według wyników BSA Global Software Survey, przeprowadzonego na zlecenie BSA w 2013 roku, odsetek kradzionego programowania komputerowego w globalnym użyciu wynosił 43%, co przekłada się na kwotę 62,7 mld USD. Używanie nielicencjonowanego oprogramowania nieodłącznie wiąże się z ryzkiem: takie oprogramowanie jest nielegalne, co może narażać jego użytkownika na sankcje cywilne i karne, a także stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa za sprawą podatności na ataki złośliwego oprogramowania lub wirusów, co grozi zmniejszeniem wydajności działania organizacji. Nielicencjonowane oprogramowanie przynosi również straty lokalnym gospodarkom, ponieważ hamuje innowacyjność i możliwości tworzenia nowych miejsc pracy przez firmy technologiczne, a tym samym zmniejsza przychody budżetów państw z podatków.

Biorąc pod uwagę obecną skalę używania nielicencjonowanego oprogramowania i uwzględniając różnice kulturowe oraz prawne między poszczególnymi krajami, BSA korzysta z pomocy licznych lokalnych oddziałów i doświadczenia ponad 32 partnerów w zakresie komunikacji, by doskonalić swój przekaz informujący o korzyściach płynących z używania licencjonowanego oprogramowania oraz zagrożeniach związanych z nielegalnym oprogramowaniem.

Wysiłki BSA na rzecz zwiększania poziomu zgodności z warunkami licencji są ukierunkowane na cztery najważniejsze aspekty edukacji użytkowników komputerów na temat zagrożeń związanych z używaniem nielicencjonowanego oprogramowania oraz korzyści wynikających z używania licencjonowanego oprogramowania.

 • Ograniczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
  Podrabiane lub nielegalnie pobrane oprogramowanie może często zawierać złośliwy kod, mogący narazić użytkownika po zainfekowaniu komputera na kradzież tożsamości, utratę danych lub inne nielegalne działania.
 • Edukacja i zwiększanie przychodów
  Oprogramowanie należy do najważniejszych aktywów strategicznych organizacji wszelkich rozmiarów: jest pomocne w produkcji towarów, świadczeniu usług, prowadzeniu wewnętrznych operacji oraz efektywnej działalności biznesowej na globalnym rynku.
 • Przestrzeganie przepisów prawa
  Nabycie legalnego oprogramowania jest równoznaczne z nabyciem licencji do tego oprogramowania na ustalonych warunkach. Oprogramowanie podlega ochronie prawnej.
 • Pobudzanie wzrostu gospodarczego
  Rządy krajów na całym świecie chronią własność intelektualną, w tym również oprogramowanie, ponieważ ograniczanie użycia nielicencjonowanego oprogramowania pobudza rozwój innowacyjnych rozwiązań oraz wzrost gospodarczy.