เว็บไซต์สำหรับแต่ละประเทศ

การสื่อสารที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องและการบังคับใช้กฎหมาย

บีเอสเอเห็นด้วยกับความจริงที่ว่า หนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ คือการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่บริษัท เรื่องความเสี่ยงต่างๆ ที่พวกเขามีโอกาสจะเผชิญ ในกรณีที่พวกเขาเลือกที่จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ ความเสี่ยงเหล่านั้น ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย การเงิน และการดำเนินธุรกิจ  การทำงานของบีเอสเอในประเทศต่างๆ ทั่วโลกของบีเอสเอได้รับการออกแบบมาเพื่อเข้าถึงองค์กรผู้ใช้ซอฟต์แวร์และบุคคลทั่วไป เพื่อให้ความรู้พวกเขาเกี่ยวกับคุณค่าของซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

การใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะสร้างความเสียหายตามมาเสมอ – เพราะนอกจากเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่ทำให้ได้รับโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ยังทำให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและองค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ไม่ว่าจะมีโอกาสที่จะถูกมัลแวร์และไวรัสจู่โจม ยังรวมถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลงในองค์กร  ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ยังส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นตัวทำลายแรงจูงใจของบริษัทเทคโนโลยี ทำให้ไม่มีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์และคิดค้นสินค้าเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ตัดตอนการสร้างงาน และยังทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ที่มาจากภาษีอีกด้วย

เนื่องจากอัตราการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในแต่ละประเทศไม่เท่ากัน และยังมีความแตกต่างด้านวัฒนธรรมและกฎหมาย บีเอสเอจึงใช้บุคลากรในแต่ละประเทศและพันธมิตรที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารกว่า 32 ราย ในการส่งสารเกี่ยวกับประโยชน์ของซอฟต์แวร์ที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และความเสี่ยงที่ตามมากับซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการหยุดใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ จะช่วยองค์กรรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างไร กรุณาไปที่ ผลสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลกโดยบีเอสเอ ประจำปี

เหตุผล 10 ประการว่าเพราะเหตุใดผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

10. การคัดลอกซอฟต์แวร์เป็นการบ่อนทำลายต่อนโยบายต่อต้านการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

9. การจัดการซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นและทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้มากขึ้น

8. ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาที่สำคัญของไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัสเหล่านี้สามารถทำลายข้อมูลที่มีค่า สร้างความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและเปิดเผยเครือข่ายไปยังบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต

7. ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มักจะเกิดความล้มเหลวทำให้คอมพิวเตอร์และข้อมูลใช้งานไม่ได้

6. ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มักจะไม่มีการรับประกัน และไม่มีการเข้าถึงการอัปเกรด

5. ค่าใช้จ่ายในการชำระเพื่อยุติปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์จะมีมูลค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง

4. ในบางกรณี หลังจากที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะส่งผลให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกจับกุมและการยึดหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ดิสก์ไดรฟ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ

3. ในแต่ละปี – เฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้น บีเอสเอได้รับแจ้งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 2,000 รายการ

2.ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์จะนำไปสู่การถูกปรับเป็นเงินถึง 150,000 ดอลลาร์ต่อการละเมิดหนึ่งครั้ง รวมถึงอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ด้วย

และเหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่กำลังใช้อยู่มีความสอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของสหรัฐอเมริกาคืออะไร

ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์คือการโจรกรรม!

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร