การบังคับใช้กฎหมาย

บีเอสเอกับการบังคับใช้กฎหมายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

บีเอสเอดำเนินการส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิและบังคับใช้กฎหมายในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก เพื่อช่วยบริษัทซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นสมาชิกของบีเอสเอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของพวกเขา ไปพร้อมกับการสนับสนุนการเติบโตของนวัตกรรม โดยดำเนินการทางกฎหมายกับองค์กรธุรกิจที่ละเมิดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์  บีเอสเอสืบสวนขยายผลการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จากรายงานที่ได้รับในประเทศต่างๆ โดยทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษากฎหมายทั่วโลก  จากการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ บีเอสเอรณรงค์ให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ รายงานการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โดยตรงมายังบีเอสเอ โดยบีเอสเอจะเก็บข้อมูลของผู้รายงานเป็นความลับ

สภาพแวดล้อมทางกฎหมายของแต่ละประเทศ เป็นสิ่งที่กำหนดลักษณะของการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ครอบคลุมวิธีดำเนินการที่หลากหลาย ตั้งแต่การออกจดหมายเตือน จนถึงจดหมายขอตรวจสอบซอฟต์แวร์ และการเข้าตรวจค้นที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในประเทศนั้นๆ 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละประเทศ กรุณาไปที่ เว็บไซต์สำหรับแต่ละประเทศ.
บีเอสเอ เทคโพสต์
 
สำนักงานภูมิภาค
 

BSA Worldwide Headquarters
20 F Street, NW
Suite 800
Washington, DC 20001
USA
โทรศัพท์: +1.202.872.5500
Fax: +1.202.872.5501


BSA Europe, Middle East & Africa
Ground Floor, 
65 Petty France, 
London SW1H 9EU
United Kingdom
โทรศัพท์: +44.20.7340.6080


BSA Asia
300 Beach Road
#25-08 The Concourse
Singapore 199555
โทรศัพท์: + 65.6292.2072
Fax: + 65.6292.6369

Contact

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin aliquam vulpr tate. Maecenas et sae auctor ligula a magna mattis egestas ipsum dolor sit amet. consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin aliquam vulputate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin aliquam vulpr tate. Maecenas mattis egestas ipsum dolor sit amet. Consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin aliquam vulputate.

 
 
 
 

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร