การส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทางอินเทอร์เน็ต ความท้าทายที่หลากหลาย

การส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิทางอินเทอร์เน็ต ความท้าทายที่หลากหลาย

การใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตในโลกออนไลน์เป็นความท้าทายที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องและมีรูปแบบที่หลากหลาย - เป็นความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทผู้พัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์ ทำให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกินการคาดเดา และสุดท้ายเป็นภัยคุกคามต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ทำลายเศรษฐกิจโลก

การปราบปรามการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว  เช่นเดียวกับโอกาสและปัญหาที่เกิดตามมาอย่างรวดเร็วเช่นกัน รวมถึงปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตทางอินเทอร์เน็ต  กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา บีเอสเอเป็นผู้นำของอุตสหการรมเทคโนโลยีในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและต่อสู้กับปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตที่กระจายอยู่ทั่วโลก  สำหรับการแก้ปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาตทางอินเทอร์เน็ต บีเอสเอจะหาที่ตั้งของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์และเอาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกไปจากอินเทอร์เน็ต และมีการเปลี่ยนแปลงวิธีทาง รวมถึงเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น สิ่งแวดล้อมแบบคลาวด์คอมพิวติ้งที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบีเอสเอใช้ระบบติดตามกิจกรรมการประมูลทางออนไลน์ และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเฉพาะเพื่อตรวจตรา สืบสวน และบังคับใช้กฎหมายกับการจำหน่ายและเผยแพร่ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งพบได้บ่อยเว็บไซต์ประเภท auction site ประเภท peer-to-peer (P2P) ประเภท BitTorrent ประเภท one-click file hosting และช่องทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ รวมถึงเครือข่ายโซเชียลเน็ตเวิร์ค  เครือข่ายธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) และเครือข่ายธุรกิจกับธุรกิจ (B2B)  นอกจากนี้ บีเอสเอยังร่วมมือกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในทุกระดับในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายกับการกระทำต่อซอฟต์แวร์ทางอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่ผิดกฎหมาย รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ใช้

เคล็ดลับ 6 ประการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ในที่ทำงาน

การศึกษาเกี่ยวกับการลดซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในที่ทำงานมีความก้าวหน้าอย่างมาก การมีนโยบายและขั้นตอนในพื้นที่ทำงาน โดยทั่วไปเรียกว่า การจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ (ค่าปรับ มัลแวร์ และค่าใช้จ่ายในการรองรับที่เพิ่มขึ้น) และเพิ่มผลประโยชน์ (ความสามารถในการปรับปรุง มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายสำหรับการรองรับด้านไอทีลง)

คุณสามารถป้องกันซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้


  1. อ่านคู่มือของบีเอสเอในการจัดการซอฟแวร์Guide to Software Management.

  2. กำหนดนโยบายสำนักงานสำหรับการจัดซื้อซอฟต์แวร์และเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

  3. อธิบายให้พนักงานทราบถึงความสำคัญของการปกป้องคอมพิวเตอร์จากซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

  4. ดำเนินการตรวจสอบซอฟต์แวร์ เปรียบเทียบจำนวนการติดตั้งซอฟต์แวร์กับจำนวนลิขสิทธิ์

  5. ลบซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์และเก็บรักษาสำเนาที่มีลิขสิทธิ์ให้ปลอดภัยตามที่จำเป็น

  6. กำหนดให้มีการตรวจสอบซอฟต์แวร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโซลูชัน SAM ของบีเอสเอที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ SMBs และผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ไปที่ www.verafirm.org.

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร