เครื่องมือและแหล่งข้อมูล

Compliance Tools

บีเอสเอ | พันธมิตรซอฟต์แวร์ ต้องการทำให้เรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management : SAM) เป็นเรื่องง่ายสำหรับบริษัทไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ และสอดคล้องกับ มาตรฐานอุตสาหกรรม และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเป็นต้นแบบ  บีเอสเอจึงได้จัดหาเครื่องมือและแหล่งข้อมูล ทั้งจากบีเอสเอ สมาชิก และพันธมิตร ที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ด้วยตัวเอง

Verafirm

Verafirm Registry and Registered Status

More than simple license management, the Verafirm registry is unique. It is an industry-first portal that provides a common interface to companies, buyers and publishers. Under this single interface, companies can manage their own software, easily demonstrate their legal use of it, and connect with buyers interested in doing business with ethical companies.

Verafirm Verified

Companies can continue to take advantage of their SAM practices and get certified by a third party to move on to the Verified status. Verafirm verification consists of a third party audit of the declaration of licenses in the registration process. The BSA will review the findings of the auditor and offer verified status to your organization.

Verafirm Certified

Meant for organizations who are larger and have SAM process in place, certification is an opportunity to ensure company’s SAM practices are benchmarked and aligned to ISO 19770-1:2012 SAM Standard and the results of effective SAM processes are license compliance, optimization of software and costs throughout the software lifecycle, better visibility into IT and control over the IT environment.  The gold standard in SAM certification, Verafirm Certified companies uniquely signal ethical management and strong business controls and stand out among competitors with a globally recognized certification.

 

การรับรอง SAM Advantage Professional

SAM Advantage เป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ มุ่งเน้นไปที่ผู้จัดการและผู้ทำงานด้านไอที และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM)  ผู้ที่สำเร็จการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร

 

คู่มือการจัดการซอฟต์แวร์

ใช้คู่มือนี้เพื่อเริ่มการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ขั้นพื้นฐาน และเป็นข้อมูลสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ

 

เครื่องมือตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ฟรี

การตรวจสอบด้วยตัวเองว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือไม่ คือหัวใจสำคัญประการหนึ่งของวิธีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์  บีเอสเอจึงนำเสนอเครื่องมือขององค์กรต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด เพื่อใช้ตรวจสอบซอฟต์แวร์ด้วยตัวเอง

 

การนำเสนอเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ให้ผู้บริหารได้รับทราบ (พร้อมบทสำหรับใช้ในการนำเสนอ)

คุณมั่นใจหรือไม่ว่าพนักงานของคุณใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ  ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจกับพนักงานของคุณเรื่องความสำคัญของการตรวจสอบการใช้ซอฟต์แวร์ การใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้องตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ จะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กร

 

นโยบายเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) สำหรับใช้กับพนักงาน

ตัวอย่างของนโยบายเรื่องการจัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือไลเซ่นต์สำหรับใช้กับพนักงาน ช่วยองค์กรธุรกิจลดความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

บันทึกข้อตกลงกับพนักงานเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์

บันทึกข้อตกลงกับพนักงานเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ เป็นของที่มาคู่กับนโยบายเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) โดยบันทึกข้อตกลงจะแจ้งให้เรื่องนโยบายการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ขององค์กร และข้อควรปฏิบัติสำหรับพนักงานแต่ละคน

เหตุผล 10 ประการว่าเพราะเหตุใดผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

10. การคัดลอกซอฟต์แวร์เป็นการบ่อนทำลายต่อนโยบายต่อต้านการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

9. การจัดการซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นและทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้มากขึ้น

8. ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาที่สำคัญของไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัสเหล่านี้สามารถทำลายข้อมูลที่มีค่า สร้างความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและเปิดเผยเครือข่ายไปยังบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต

7. ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มักจะเกิดความล้มเหลวทำให้คอมพิวเตอร์และข้อมูลใช้งานไม่ได้

6. ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มักจะไม่มีการรับประกัน และไม่มีการเข้าถึงการอัปเกรด

5. ค่าใช้จ่ายในการชำระเพื่อยุติปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์จะมีมูลค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง

4. ในบางกรณี หลังจากที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะส่งผลให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกจับกุมและการยึดหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ดิสก์ไดรฟ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ

3. ในแต่ละปี – เฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้น บีเอสเอได้รับแจ้งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 2,000 รายการ

2.ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์จะนำไปสู่การถูกปรับเป็นเงินถึง 150,000 ดอลลาร์ต่อการละเมิดหนึ่งครั้ง รวมถึงอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ด้วย

และเหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่กำลังใช้อยู่มีความสอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของสหรัฐอเมริกาคืออะไร

ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์คือการโจรกรรม!

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร