Όπως πολλοί ιστότοποι, οι ιστότοποι της BSA χρησιμοποιούν cookies για να διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των ιστοτόπων και για να προσφέρουν στους χρήστες μας την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookies του προγράμματος περιήγησής σας, στη δήλωσή μας για τα cookies. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστοτόπο χωρίς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις των cookies, συναινείτε στη χρήση των cookies.

Πώς υλοποιείται το SAM

Διαχείριση Πόρων Λογισμικού

Η Διαχείριση Πόρων Λογισμικού (SAM) είναι η πρακτική της διαχείρισης του κύκλου ζωής των πόρων λογισμικού εντός ενός οργανισμού. Πρόκειται για μια σειρά ελεγχόμενων διεργασιών και λειτουργικών δυνατοτήτων για τη διαχείριση των πόρων λογισμικού στα πέντε στάδια του κύκλου ζωής τους (σχεδιασμός, απόκτηση, εγκατάσταση, συντήρηση και απόσυρση). Τα δύο σημαντικά οφέλη που αποκομίζουν οι οργανισμοί οποιουδήποτε μεγέθους από ένα πρόγραμμα SAM είναι ο έλεγχος του κόστους και η μείωση του κινδύνου.

 • Βήμα ένα: Ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών
 • Βήμα δύο: Έλεγχος εγκατεστημένου λογισμικού
 • Βήμα τρία: Καταγραφή του εξουσιοδοτημένου ή μη εξουσιοδοτημένου λογισμικού
 • Βήμα τέσσερα: Καθιέρωση μιας τακτικής διαδικασίας ελέγχου

Πραγματοποιήστε λήψη του Οδηγού Διαχείρισης Λογισμικού για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις αποτελεσματικές στρατηγικές SAM για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Συμμόρφωση χώρου εργασίας μεγάλων επιχειρήσεων

Η διαχείριση πόρων λογισμικού για μεγάλες επιχειρήσεις συχνά υλοποιείται σε συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων, του Οικονομικού Τμήματος,  πιστοποιημένων επαγγελματιών στη διαχείριση πόρων λογισμικού και εξειδικευμένων εταιρειών διαχείρισης πόρων λογισμικού ή/και μεταπωλητών λογισμικού. Τα εν λόγω άτομα και οι εν λόγω εταιρείες παρέχουν εξειδικευμένη γνώση και εργαλεία για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την επιχείρηση με αποδοτικό τρόπο. 

Η BSA παρέχει πρόσβαση σε πολυάριθμα  δωρεάν εργαλεία ελέγχου λογισμικού από κάποιες από αυτές τις εταιρείες και από έναν κατάλογο πιστοποιημένων επαγγελματιών SAM. SAM professionals. Επίσης, η BSA παρέχει την πιστοποιημένη λύση της Verafirm για τον έλεγχο των πόρων λογισμικού και των πρακτικών σε επίπεδο επιχείρησης, ώστε να προστατεύεται ο οργανισμός σας από τυχόν διώξεις για χρήση μη αδειοδοτημένου λογισμικού.

Διαβάστε περισσότερα για την υλοποίηση της λύσης SAM σε όλη την κλίμακα της επιχείρησής σας.Συμμόρφωση χώρου εργασίας μικρών επιχειρήσεων

Η διαχείριση πόρων λογισμικού για μια μικρή επιχείρηση συχνά μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς εξειδικευμένους πληροφοριακούς πόρους. Ξεκινήστε διαβάζοντας τον   Οδηγό Διαχείρισης Πόρων. . Έπειτα, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία και τα φύλλα εργασίας που διατίθενται από την BSA, για να δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα SAM. Μόλις ολοκληρωθεί η απογραφή, χρησιμοποιήστε το Μητρώο της Verafirm για να καταγράψετε και να παρακολουθείτε τους πόρους λογισμικού σας.

 • Απογραφή υλισμικού και λογισμικού - Χρησιμοποιήστε αυτό το φύλλο εργασίας ελέγχου λογισμικού για να συλλέξετε δεδομένα σχετικά με τις άδειες χρήσης και τις χρήσεις του λογισμικού.
 • Πολιτική λογισμικού   - Ένα δείγμα εταιρικής πολιτικής λογισμικού που θα πρέπει να υπογράφεται από κάθε υπάλληλο  

Αναφορές

Το  Μητρώο της Verafirm είναι μια πύλη που υποστηρίζεται από τον συγκεκριμένο κλάδο, η οποία βοηθά τις εταιρείες να διαχειρίζονται αποδοτικά το λογισμικό τους, να πιστοποιούν αποτελεσματικά ότι το λογισμικό τους είναι αδειοδοτημένο και να συνδέονται με πελάτες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με εταιρείες που τηρούν τους κανόνες της δεοντολογίας. Είναι το πρώτο και το μοναδικό μητρώο του είδους του. Χρησιμοποιώντας το Μητρώο της Verafirm, οι εταιρείες μπορούν:

 • Να διαχειρίζονται αποδοτικά τις άδειες λογισμικού τους και τη βάση των εγκατεστημένων χρηστών.
 • Να πιστοποιούν αποτελεσματικά ότι το λογισμικό τους είναι αδειοδοτημένο.
 • Να συνδέονται με πελάτες που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με εταιρείες που τηρούν τους κανόνες της δεοντολογίας.

Δηλώνοντας μέσω της Verafirm τις άδειες λογισμικού που διαθέτει, μια επιχείρηση κάνει ένα σημαντικό πρώτο βήμα, προκειμένου να καταδείξει ότι λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία. Καθώς μια εταιρεία αυξάνει το επίπεδο συμμόρφωσής της από «Εγγεγραμμένη στη Verafirm» σε «Ελεγμένη από τη Verafirm» και έπειτα «Πιστοποιημένη από τη Verafirm», λαμβάνει ειδική μνεία από τη Verafirm. Με αυτόν τον τρόπο, η Verafirm καταδεικνύει στους συνδρομητές της ότι, όχι μόνο δίνει ιδιαίτερη σημασία στη συμμόρφωση του λογισμικού, αλλά έχει κάνει συγκεκριμένα βήματα για τη διασφάλιση και την πιστοποίηση της συμμόρφωσής σας. Για να κατανοήσετε καλύτερα τα πλεονεκτήματα της Verafirm, επισκεφθείτε τη  σελίδα  των συχνών ερωτήσεών μας..


Διαχείριση πόρων λογισμικού για Κυβερνήσεις

Εφόσον οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν τους νόμους εκ μέρος των κυβερνώντων, είναι ευθύνη των εκλεγμένων αξιωματούχων να καταδείξουν τη σημασία της τήρησης των νόμων σε σχέση με τη χρήση του λογισμικού. Οι κυβερνήσεις απαιτούν μια ποικιλία εξειδικευμένων βέλτιστων πρακτικών SAM που διαφέρουν από εκείνες των άλλων οργανισμών.Πραγματοποιήστε λήψη αυτού του πόρου για πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να διαχειρίζονται τους δικούς τους πόρους λογισμικού και να επιτυγχάνουν συμμόρφωση με τις άδειες λογισμικού.


Εκπαίδευση

Το SAM Advantage, , γνωστό και ως Verafirm Professional, είναι το πρώτο σεμινάριο διαχείρισης πόρων λογισμικού (SAM) του κλάδου που ευθυγραμμίζεται με το πρότυπο ISO/IEC 19770-1 SAM . Ακολουθώντας μια κλιμακωτή προσέγγιση, οι χρήστες θα μάθουν τα εξής:

 • Δημιουργία προγράμματος βέλτιστης πρακτικής SAM βάσει συγκεκριμένων προτύπων.
 • Προδραστική και αποτελεσματική διαχείριση πόρων λογισμικού.
 • Αύξηση της απόδοσης πληροφοριακών συστημάτων και έλεγχος των δαπανών.
 • Εντοπισμός και μείωση κινδύνων για πληροφοριακά συστήματα.
 • Πώς μπορούν να γίνουν Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες SAM.

Το SAM Advantage παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για την επιτυχή υλοποίηση της βέλτιστης πρακτικής SAM σε οποιονδήποτε οργανισμό, τη μείωση του κινδύνου και την αύξηση των συνολικών πλεονεκτημάτων των πληροφοριακών συστημάτων. Οι πληροφορίες που αποκτώνται από αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνονται στον μεμονωμένο επαγγελματία πληροφορικής που ενδιαφέρεται για το SAM, στον οργανισμό που υιοθετεί το SAP και στον συνεργάτη ή μεταπωλητή που επιθυμεί να επεκτείνει τις γνώσεις του σε μια παροχή προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες του.

Οι κίνδυνοι της χρήσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού

Το μη αδειοδοτημένο λογισμικό μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για εταιρείες οποιουδήποτε μεγέθους.

Το μη αδειοδοτημένο λογισμικό ενδέχεται να έχει περισσότερες πιθανότητες αστοχίας ως αποτέλεσμα της αδυναμίας ενημέρωσης ή μεγαλύτερη ροπή στο να περιέχει κακόβουλο λογισμικό, καθιστώντας άχρηστους τους υπολογιστές και τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς. Δεν παρέχονται εγγυήσεις ή υποστήριξη για το μη αδειοδοτημένο λογισμικό, και η εταιρεία πρέπει να αντιμετωπίζει τις αστοχίες μόνη της.

Στις νομικές επιπτώσεις της χρήσης μη αδειοδοτημένου λογισμικού περιλαμβάνονται αυστηρές αστικές ποινές και ο κίνδυνος άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος. Η πειρατεία λογισμικού αυξάνει τα κόστη των χρηστών νόμιμου, εξουσιοδοτημένου λογισμικού και μειώνει το διαθέσιμο κεφάλαιο για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη νέου λογισμικού.

10 λόγοι γιατί είναι σημαντικό να είστε υπεύθυνοι χρήστες λογισμικού

10. Η αντιγραφή λογισμικού υπονομεύει τις πολιτικές ενάντια στην κλοπή εταιρικής ιδιοκτησίας.

9. Η σωστή διαχείριση λογισμικού εξοικονομεί χρόνο και χρήμα, καθιστώντας τους χρήστες υπολογιστών πιο παραγωγικούς και τους οργανισμούς πιο ανταγωνιστικούς.

8. Το μη αδειοδοτημένο λογισμικό είναι μία από τις κορυφαίες πηγές ιών υπολογιστών. Αυτοί οι ιοί μπορούν να καταστρέψουν πολύτιμα δεδομένα, να δημιουργήσουν ζητήματα ως προς το απόρρητο και να εκθέσουν δίκτυα σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

7. Το μη αδειοδοτημένο λογισμικό ενδέχεται να έχει περισσότερες πιθανότητες αστοχίας, καθιστώντας άχρηστους τους υπολογιστές και τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς.

6. Δεν παρέχονται εγγυήσεις ή υποστήριξη για το μη αδειοδοτημένο λογισμικό, ούτε και πρόσβαση σε αναβαθμίσεις.

5. Το κόστος του μη αδειοδοτημένου λογισμικού είναι συνήθως πολύ μεγαλύτερο από το κόστος που καταβάλει μια εταιρεία που χρησιμοποιεί αδειοδοτημένο λογισμικό.

4. Σε κάποιες περιπτώσεις, το μη αδειοδοτημένο λογισμικό καθιστά ευάλωτο έναν οργανισμό σε επιθέσεις και υφαρπαγή στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών, μονάδων δίσκων και άλλου εξοπλισμού, μετά τη χρήση πειρατικού λογισμικού.

3. Η BSA λαμβάνει περισσότερες από 2.000 υποδείξεις για μη αδειδοτημένο λογισμικό κάθε χρόνο, μόνο στις ΗΠΑ. 

2. Το μη αδειοδοτημένο λογισμικό μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα έως και 150.000 $ ανά παραβιασμένο πνευματικό δικαίωμα, καθώς και σε αστικές και ποινικές διώξεις.

Γνωρίζετε ποιος είναι ο κορυφαίος λόγος να διασφαλίσετε ότι το χρησιμοποιούμενο λογισμικό συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των ΗΠΑ ως προς τα πνευματικά δικαιώματα λογισμικού;

Το μη αδειοδοτημένο λογισμικό αποτελεί κλοπή!

© Πνευματικά δικαιώματα 2018 BSA | The Software Alliance | Μόνιμος σύνδεσμος