การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management : SAM)

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management : SAM)

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) คือวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ภายในองค์กรในทุกช่วงของอายุการใช้งาน ประกอบด้วยกระบวนการและวิธีการจัดการในช่วงอายุการใช้งานทั้งห้าช่วง (การวางแผน การจัดซื้อ การใช้ การบำรุงรักษา และการปลดระวาง) องค์กรต่างๆ ไม่ว่าขนาดใด ที่มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ต่างตระหนักถึงประโยชน์ที่สำคัญสองประการ ได้แก่ การควบคุมต้นทุนและการลดความเสี่ยง

 • ขั้นตอนที่หนึ่ง: พัฒนานโยบายและขั้นตอน
 • ขั้นตอนที่สอง: ตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง
 • ขั้นตอนที่สาม: พิจารณาว่าซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งได้รับสิทธิการใช้ตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือไม่
 • ขั้นตอนที่สี่: สร้างกระบวนการตรวจสอบซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดการซอฟต์แวร์ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่

 

การปฏิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่มักดำเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายไอที ฝ่ายการเงิน  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ได้รับการรับรอง และบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ และ/หรือผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ บุคคลและบริษัทเหล่านี้จะให้ความรู้ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญและเครื่องมือเฉพาะเพื่อปรับใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

บีเอสเอนำเสนอ  เครื่องมือสำหรับตรวจสอบซอฟต์แวร์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากการสุ่มตัวอย่างบริษัทเหล่านี้และรายชื่อของบริษัทที่ได้รับการรับรอง SAM professionals. บีเอสเอยังนำเสนอ โปรแกรมการรับรอง Verafirm Certified โปรแกรมยืนยันบัญชีรายการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ขององค์กรขนาดใหญ่ และแนวทางปฏิบัติเพื่อปกป้ององค์กรของคุณจากการถูกดำเนินคดีฐานใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่การปฏิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก

บ่อยครั้งที่องค์กรธุรกิจขนาดเล็กสามารถดำเนินการเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องใช้ทีมงานไอทีที่มีความสามารถเฉพาะในเรื่องนี้ เริ่มต้นได้ด้วยการอ่าน  คู่มือการบริหารจัดการซอฟต์แวร์. จากนั้นใช้เครื่องมือและแบบบัญชีรายการจากบีเอสเอ เพื่อสร้างโปรแกรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ของคุณเอง เมื่อบัญชีรายการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์เสร็จสมบูรณ์ ให้ใช้ โปรแกรมรับรอง Verafirm Registry เพื่อบันทึกและติดตามสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของคุณ.


การรายงาน

โปรแกรม Verafirm Registry เป็น Portal ที่ได้รับการรับรองในแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้บริษัทจัดการซอฟต์แวร์ของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแสดงว่าบริษัทมีการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต และเชื่อมโยงกับลูกค้าที่สนใจในทำธุรกิจกับบริษัทที่มีจริยธรรมดังกล่าว นับเป็นครั้งแรกที่มี Portal ลักษณะนี้ และมีเพียง Verafirm Registry เท่านั้น การเข้าใช้โปรแกรม Verafirm Registry ทำให้บริษัทสามารถ:

 • จัดการสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินการบันทึกว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ
 • เชื่อมโยงกับลูกค้าที่สนใจในการทำธุรกิจกับบริษัทที่มีจริยธรรม

โดยยืนยันสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ด้วยตนเองผ่านโปรแกรม Verafirm Registry ถือว่าธุรกิจได้ดำเนินการขั้นตอนแรกที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่ามีความโปร่งใส ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ในขณะที่บริษัทเพิ่มระดับของการปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์ จากโปรแกรม Verafirm Registered ไปสู่ Verafirm Verified ไปจนถึง Verafirm Certified ธุรกิจจะได้รับสัญลักษณ์ Verafirm ซึ่งแสดงให้เห็นผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าบริษัทไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อทำให้แน่ใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงการบันทึกการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจถึงประโยชน์ของโปรแกรม Verafirm ได้ดียิ่งขึ้น กรุณาไปที่หน้า  คำถามที่พบบ่อย


Government Software Asset Management

Since governments implement laws on behalf of those they govern, elected officials have a responsibility to demonstrate the importance of adhering to laws regarding the use of software. Governments require a variety of specialized SAM best practices that differ from those in other organizations.  Download this resource for information and helpful tips on how governments can manage their own software assets and achieve license compliance.


Training

SAM Advantage, also known as Verafirm Professional, is the first industry software asset management (SAM) course aligned to the ISO/IEC 19770-1 SAM standard. Based on a tiered approach, users will learn how to:

 • Build a best practice standards-based SAM program.
 • Proactively and effectively manage their software assets.
 • Increase IT efficiencies and control costs.
 • Identify and reduce IT risks.
 • Become a Certified Professional in SAM.

SAM Advantage provides the knowledge necessary to successfully implement best practice SAM in any organization, reduce risk and increase overall IT benefits. The information learned from this online course extends from the individual IT practitioner interested in SAM, to the SAM adopting organization and the partner or reseller wishing to extend their knowledge into a value-added benefit for their own customers.

ความเสี่ยงของการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์อาจส่งผลกระทบที่ต้องมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากต่อธุรกิจทุกขนาด

ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มีแนวโน้มที่จะเกิดความล้มเหลวเนื่องจากการที่ไม่สามารถอัปเดตได้ หรือมีแนวโน้มที่จะมีมัลแวร์ซึ่งส่งผลให้คอมพิวเตอร์และข้อมูลในคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้ ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มักจะไม่มีการรับประกันหรือการสนับสนุน ทำให้บริษัทที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ดังกล่าวต้องรับมือกับความล้มเหลวด้วยตัวเอง

ผลกระทบที่ตามมาทางกฎหมายที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ประกอบด้วย การลงโทษทางแพ่งและความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีทางอาญา ผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะเป็นผู้ที่ทำให้ต้นทุนของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย มีลิขสิทธิ์เพิ่มสูงขึ้นและทำให้เงินทุนสำหรับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ลดลง

เหตุผล 10 ประการว่าเพราะเหตุใดผู้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความรับผิดชอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

10. การคัดลอกซอฟต์แวร์เป็นการบ่อนทำลายต่อนโยบายต่อต้านการใช้ทรัพย์สินของบริษัท

9. การจัดการซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นและทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้มากขึ้น

8. ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาที่สำคัญของไวรัสคอมพิวเตอร์ ไวรัสเหล่านี้สามารถทำลายข้อมูลที่มีค่า สร้างความกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและเปิดเผยเครือข่ายไปยังบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต

7. ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มักจะเกิดความล้มเหลวทำให้คอมพิวเตอร์และข้อมูลใช้งานไม่ได้

6. ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มักจะไม่มีการรับประกัน และไม่มีการเข้าถึงการอัปเกรด

5. ค่าใช้จ่ายในการชำระเพื่อยุติปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์จะมีมูลค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง

4. ในบางกรณี หลังจากที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะส่งผลให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกจับกุมและการยึดหลักฐาน ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ ดิสก์ไดรฟ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ

3. ในแต่ละปี – เฉพาะในสหรัฐฯ เท่านั้น บีเอสเอได้รับแจ้งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 2,000 รายการ

2.ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์จะนำไปสู่การถูกปรับเป็นเงินถึง 150,000 ดอลลาร์ต่อการละเมิดหนึ่งครั้ง รวมถึงอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาได้ด้วย

และเหตุผลอันดับหนึ่งที่ทำให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่กำลังใช้อยู่มีความสอดคล้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของสหรัฐอเมริกาคืออะไร

ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์คือการโจรกรรม!

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร