SAM nasıl uygulanmalıdır?

Yazılım Varlık Yönetimi

Yazılım Varlık Yönetimi (SAM), bir kuruluş bünyesinde yazılım varlıkları döngüsünü
yönetme uygulamasıdır. Bu uygulama, yazılım varlıklarını beş aşamalı döngülerinde (planlama, talep etme, dağıtım, bakım ve çekilme) yönetmeyle ilgili bir yönetim süreci ve işlevsel özellik dizisidir. SAM programının tüm ölçeklerdeki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen iki önemli avantajı, maliyet kontrolü ve risk azaltma uygulamasıdır.

 • Birinci Adım: Politika ve Prosedür Geliştirme
 • İkinci Adım: Yüklü Yazılımı Denetleme
 • Üçüncü Adım: Yetkili veya Yetkisizleri Belirleme
 • Dördüncü Adım: Rutin Bir Denetleme Süreci Oluşturma

Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik etkili SAM stratejileriyle ilgili daha fazla ayrıntı için Yazılım Yönetim Kılavuzunu indirin.Kurumsal İş Yeri Uyumluluğu

Büyük ölçekli işletmeler için yazılım varlık yönetimi, çoğunlukla BT departmanı, finans
departmanı, sertifikalı yazılım varlık yönetimi alanları ve özel yazılım varlık yönetimi firmaları ve/veya yazılım satıcıları arasındaki iş ortaklığıyla yürütülmektedir. Bu birey ve şirketler, kuruluş genelinde en iyi uygulamaları verimli bir biçimde gerçekleştirmek üzere uzmanlık bilgisi ve araçları sunmaktadır. 

BSA, bu şirketlerin bir örneğinden  ve sertifikalı  bir SAM uzmanları
dizininden gelen çeşitli ücretsiz yazılım denetleme araçlarına erişim sağlamaktadır. BSA, kuruluşunuzu lisanssız yazılım kullanımına yönelik yasal takibata karşı korumak üzere kuruluş çapında yazılım varlık envanterlerini ve uygulamalarını onaylamak için aynı zamanda Verafirm Certified çözümü de sağlamaktadır.

Kuruluş çapında SAM çözümünüzü başlatma hakkında daha fazla bilgi edinin.Küçük İşletme için İş Yeri Uyumluluğu

Küçük ölçekli bir işletme için yazılım varlık yönetimi, çoğunlukla özel BT kaynakları olmadan da yürütülebilir. Yazılım Yönetim Kılavuzunu. okuyarak başlayın. Ardından, BSA'dan edinebileceğiniz ve kendi SAM programınız olarak kullanabileceğiniz araçları ve çalışma sayfalarını kullanın.  Envanter tamamlandıktan sonra yazılım varlıklarınızı kaydetmek ve izlemek üzere Verafirm Registry portalını kullanın.

 • Donanım ve Yazılım Envanteri – Lisanslar ve yazılım kullanımlarıyla ilgili verileri toplamak için bu yazılım kontrol çalışma sayfasını kullanın.
 • Yazılım Politikası  – Her çalışan tarafından imzalanacak örnek bir şirket yazılımı politikası  

Raporlama

The Verafirm Registry, şirketlerin yazılımlarını etkili bir biçimde yönetmelerine, yazılımlarının lisanslı olduğunu verimli bir biçimde belgelemelerine ve etik şirketlerle iş yapmaya ilgisi olan müşterilerle bağlantı kurmalarına yardımcı olan sektör destekli bir portaldır. Bu portal, türünün ilk ve tek tescilidir. Şirketler Verafirm Registry'yi kullanarak şunları yapabilir:

 • Yazılım lisanslarını ve yüklü kullanıcı tabanını etkili bir şekilde yönetebilir.
 • Yazılımlarının lisanslı olduğunu etkili bir şekilde belgeleyebilir.
 • Etik şirketlerle iş yapmaya ilgisi olan müşterilerle bağlantı kurabilir.

Verafirm aracılığıyla yazılım lisanslarını kendi kendine beyan eden bir işletme, şeffaf nitelikte iyi yönetilen bir kuruluş olduğunu ve fikri mülkiyete saygı duyduğunu gösterme konusunda en önemli adım niteliğindeki ilk adımı atmış olur. Bir şirket Verafirm-Registered statüsünden Verafirm-Verified ve Verafirm-Certified statüsüne geçerek uyumluluğunu artırdıkça işletmeler, abonelere yalnızca yazılım uyumluluğunu göz önünde bulundurmakla kalmayıp aynı zamanda uyumluluklarını güvenceye alma ve belgelemeye yönelik somut adımlar attıklarını göstererek Verafirm ile ilgili özel bir nitelik kazanırlar. Verafirm'ün avantajlarını daha iyi anlamak için lütfen  SSS sayfasına bakın.


Hükümet Yazılım Varlık Yönetimi

Hükümetler, yasaları yönettikleri kişiler adına uyguladıkları için seçilen kişiler, yazılım kullanımıyla ilgili yasalara uymanın önemini kanıtlama sorumluluğunu taşımaktadır. Hükümetler için diğer kuruluşlardaki kişilerden farklı çeşitli en iyi özel SAM uygulamaları gereklidir. Hükümetlerin yazılım varlıklarını nasıl yönetebilecekleri ve lisans uyumluluğunu nasıl edinebilecekleriyle ilgili bilgiler ve yararlı ipuçları için bu kaynağı indirin.


Eğitim

Verafirm Professional olarak da bilinen SAM Advantage, ISO/IEC 19770-1 SAM standardına uygun sektörün ilk varlık yönetimi (SAM) kursudur. Kademeli bir yaklaşıma dayanarak kullanıcılar şunları yapma konusunda bilgi edinir:

 • En iyi uygulamalı standartlara dayalı bir SAM programı kurun.
 • Yazılım varlıklarını proaktif olarak ve etkili bir şekilde yönetin.
 • BT verimliliklerini ve kontrol maliyetlerini artırın.
 • BT risklerini tanımlayın ve azaltın.
 • SAM programında Sertifikalı bir Uzman olun.

SAM Advantage, herhangi bir kuruluştaki en iyi SAM uygulamasını başarılı bir şekilde yerine getirmek, riski azaltmak ve genel BT avantajlarını artırmak için gereken bilgiyi sağlamaktadır. Bu çevrimiçi kurstan edinilen bilgi, SAM uygulamasıyla ilgilenen bireysel BT uygulayıcısından bilgi düzeylerini kendi müşterileri için katma değerli bir avantaj durumuna getirmek isteyen SAM uygulamasını benimseyen kuruluş ve iş ortağı veya satıcıya kadar uzanmaktadır.