มาตรฐานอุตสาหกรรม

ISO SAM (ISO/IEC 19770)

ISO (International Organization for Standardization - องค์การมาตรฐานสากล) เป็นผู้พัฒนามาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ให้รายละเอียดที่ทันสมัยเกี่ยวการผลิตการใช้และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และแนวทางปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมต่างๆ มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งนี้มาตรฐานสากลมากกว่า 19,500 ที่เผยแพร่ออกไป โดยได้รับการยอมรับจากทั่วโลก มีส่วนช่วยลดอุปสรรคต่อการทำค้าระหว่างประเทศ

บีเอสเอกำหนดโปรแกรมการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ให้สอดคล้องกับ ISO 19770-1:2012 หรือที่รู้จักกันในชื่อของมาตรฐาน SAM โซลูชันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจะสอดคล้องกับมาตรฐานนี้รวมถึง โปรแกรม Verafirm Certified และโปรแกรม Verafirm Certified Professional (หรือเรียกอีกชื่อว่าโปรแกรม SAM Advantage) 

ISO 19770-1 ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบได้ว่าการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ของตนเอง อยู่ในระดับที่เพียงพอตามมาตรฐานที่ตอบสนองสิ่งที่จำเป็นสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสำหรับการจัดการด้านไอทีโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการปฏิบัติที่ดีเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ควรทำให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการรับรองควรทำให้ฝ่ายผู้บริหารและองค์กรต่างๆ สามารถไว้วางใจได้ว่ากระบวนการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของพวกเขามีความเพียงพอแล้ว

นอกจากมาตรฐาน 19770-1 ยังมีมาตรฐานอื่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) ที่ได้รับการเผยแพร่ออกมา  ISO 19770-2 สร้างมาตรฐานข้อมูลสำหรับจัดการข้อมูลที่กำหนดอัตลักษณ์ของซอฟต์แวร์ (SWID Tags) SWID tags ให้ข้อมูลที่กำหนดอัตลักษณ์และรายการซอฟต์แวร์ที่ได้รับการติดตั้ง หรือรายการสินทรัพย์อื่นๆ ที่ต้องได้รับสิทธิอนุญาตก่อนการใช้งาน เช่น รูปแบบตัวอักษรสำหรับพิมพ์งาน หรือเอกสารที่มีลิขสิทธิ์อื่นๆ

กระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยผู้ผลิตหรือผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ซึ่งทำให้ซอฟต์แวร์ของพวกเขามีข้อมูลอัตลักษณ์เป็นของตัวเองและง่ายสำหรับการระบุและจัดการอัตลักษณ์ดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ทำให้ซอฟต์แวร์เป็นสินทรัพย์ที่บริหารจัดการได้ง่ายขึ้นในมุมมองของการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) การให้ข้อมูลที่กำหนดอัตลักษณ์ของซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องยังช่วยองค์กรเพิ่มความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มศักยภาพในกระบวนการต่างๆ ด้านไอที เช่น การจัดการ Patch การจัดการ Desktop การจัดการส่วนให้ความช่วยเหลือ Help Desk การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ เป็นต้น

บีเอสเอเป็นสมาชิกของคณะทำงาน ISO 19770 ตั้งแต่ปี 2008 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.iso.org.  

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร