การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์คืออะไร

What is SAM?

การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (Software Asset Management : SAM) เป็นกระบวนการและขั้นตอนที่ได้รับการสนับสนุนโดย มาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับการบริหารจัดการซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งขององค์กร เพื่อให้การใช้ซอฟต์แวร์เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า สร้างความปลอดภัยให้องค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ไม่เพียงพอ ทำให้องค์กรไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพและประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์นั้นๆ และยังเป็นการปกปิดการติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ในขณะที่การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดีนั้น จะช่วยตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจและบุคลกร


ประโยชน์ของ SAM

 • ลดต้นทุนด้านซอฟต์แวร์โดย:
  • จัดซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง ตรงกับความต้องการใช้งานจริง
  • ซื้อโปรแกรมอัพเกรดเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
 • ได้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด ตรงตามความต้องการทางธุรกิจ
 • เข้าถึงซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นเก่าและปัจจุบัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลหรือการกู้คืนข้อมูล
 • ลดความเสี่ยงในการเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จากการต่อสู้และยุติคดี หรือเสียค่าปรับ จากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

ความเสี่ยงจากการไม่มี SAM

 • เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์มากเกินความเป็นจริง เนื่องจาก:
  • จัดซื้อมากกว่าความต้องการใช้งาน
  • เสียค่าใช้จ่ายไปกับการบริการสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ ที่มีการยกเลิกการใช้งานไปแล้ว
  • เสียค่าใช้จ่ายไปกับการบริการอัพเกรดซอฟต์แวร์ ที่ไม่มีการใช้งานจริง
 • เสี่ยงต่อความปลอดภัยและข้อมูล จากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ไม่รู้จักและไม่ได้รับอนุญาต
 • เสียค่าใช้จ่ายสูงในการต่อสู้และยุติคดี การชำระค่าปรับ จากการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
เคล็ดลับ 6 ประการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านซอฟต์แวร์ในที่ทำงาน

การศึกษาเกี่ยวกับการลดซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในที่ทำงานมีความก้าวหน้าอย่างมาก การมีนโยบายและขั้นตอนในพื้นที่ทำงาน โดยทั่วไปเรียกว่า การจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) สามารถลดความเสี่ยงที่เกิดจากซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ (ค่าปรับ มัลแวร์ และค่าใช้จ่ายในการรองรับที่เพิ่มขึ้น) และเพิ่มผลประโยชน์ (ความสามารถในการปรับปรุง มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายสำหรับการรองรับด้านไอทีลง)

คุณสามารถป้องกันซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้


 1. อ่านคู่มือของบีเอสเอในการจัดการซอฟแวร์Guide to Software Management.

 2. กำหนดนโยบายสำนักงานสำหรับการจัดซื้อซอฟต์แวร์และเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 3. อธิบายให้พนักงานทราบถึงความสำคัญของการปกป้องคอมพิวเตอร์จากซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์

 4. ดำเนินการตรวจสอบซอฟต์แวร์ เปรียบเทียบจำนวนการติดตั้งซอฟต์แวร์กับจำนวนลิขสิทธิ์

 5. ลบซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์และเก็บรักษาสำเนาที่มีลิขสิทธิ์ให้ปลอดภัยตามที่จำเป็น

 6. กำหนดให้มีการตรวจสอบซอฟต์แวร์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโซลูชัน SAM ของบีเอสเอที่เหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจ SMBs และผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ไปที่ www.verafirm.org.

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร