Stejně jako mnoho webových stránek používají webové stránky BSA cookies k zajištění efektivního fungování těchto webových stránek a k tomu, aby je mohli návštěvníci co nejlépe využívat. Další informace o tom, jak používáme cookies a jak můžete změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči, se dozvíte v našem prohlášení o cookies. Dalším používáním této internetové stránky beze změny nastavení pro soubory cookie souhlasíte s naším používáním cookies.

Compliance a vymáhání práva

Compliance a vymáhání práva

Co je nelicencovaný software?

Nelicencovaným softwarem se rozumí neautorizované užívání nebo šíření softwaru chráněného autorskými právy. Mezi takové činnosti patří stahování, sdílení, prodej či nepovolená instalace kopií softwaru. Nelicencovaným softwarem se rozumí i porušení podmínek licence: instalace více kopií softwaru, než dovoluje licence, ale i sdílení licenčních kódů, nahrávání softwarových kódů na webové stránky, aby je ostatní mohli stahovat a používat, sdílení softwarových licencí nebo aktivačních klíčů, identifikačních údajů uživatele a hesel pro webové softwarové aplikace.

Užívání nelicencovaného softwaru je nezákonné a může vést k občanskoprávním i trestním sankcím. Navíc firmy a spotřebitele vystavuje bezpečnostním hrozbám, jakými jsou malware, ransomware, spyware a viry, což vede ke snížení výkonnosti organizací. Lidé, kteří vědí o užívání nelicencovaného softwaru na pracovišti, mohou tuto skutečnost diskrétně oznámit prostřednictvím webového formuláře: www.nopiracy.org.

Kdo jsme a čím se zabýváme

BSA působí jako přední světová organizace zasazující se o dodržování a vymáhání práva v oblasti duševního vlastnictví. BSA hájí držitele autorských práv k softwaru a přispívá k omezování šíření nelicencovaného softwaru prostřednictvím programů vymáhání práva ve více než 60 zemích. BSA pomáhá svým členům zamezit nezákonnému užívání jejich softwaru prostřednictvím žalob na koncové uživatele komerčního softwaru a proti on-line distributorům nelicencovaného softwaru.

BSA také vzdělává organizace prostřednictvím edukačních aktivit zaměřených na tzv. správu softwarových aktiv (Software Asset Management - SAM). SAM Advantage je on-line kurz vytvořený podle normy ISO/IEC19770-1 SAM, který vzdělává uživatele v osvědčených postupech SAM (Software Asset Management) a v proaktivním zvyšování efektivity informačních technologií a snižování rizik.

Vymáhání práva

Nelicencovaný software poškozuje vydavatele softwaru a vytváří nespravedlivou konkurenci, která má nepříznivý dopad na poctivé společnosti, které za software řádně platí. Poškozuje dobré jméno softwarových firem kvůli distribuci podřadných produktů. Zároveň vystavuje zákazníky množství IT bezpečnostních rizik, jakými jsou malware, narušení bezpečnosti a ztráta dat. V roce 2012 BSA vyšetřovala více než 15 000 nahlášení nelicencovaného softwaru po celém světě.

Tam, kde je to nutné a vhodné, využívá BSA tradiční právní nástroje, například občanskoprávní žaloby, jejichž cílem je zastavení krádeží softwaru. Tyto právní kroky představují reálnou a hmatatelnou reakci na užívání nelicencovaného softwaru koncovými uživateli. BSA rovněž předává některé případy orgánům činným v trestním řízení za účelem trestního stíhání. Se státními orgány BSA úzce spolupracuje a poskytuje jim tak neocenitelnou podporu při vyšetřování.

Zapojení vlád

BSA úzce spolupracuje se státními a místními orgány po celém světě v koordinovaném úsilí změnit pohled veřejnosti na legální užívání softwaru. Ve spolupráci s vládami pomáhá BSA propagovat programy správy softwarových aktiv (SAM), zvyšuje povědomí o rizicích spojených s užíváním nelicencovaného softwaru a informuje veřejnost o rizicích spojených s užíváním nelicencovaného softwaru a porušováním autorského práva.

Cílená osvěta

Celosvětové programy BSA zaměřené na vymáhání práva jsou navrženy tak, aby firmy a širokou veřejnost informovaly o hodnotě legálního softwaru a rizicích spojených s nelegálním užíváním softwaru. Zejména je upozorňují na poškození dobrého jména firem, právní rizika a bezpečnostní hrozby.

Globální internetový program

BSA používá v on-line a cloudových prostředích různé techniky na odhalení a zastavení šíření nelegálního softwaru. To zahrnuje spolupráci s poskytovateli hostingových služeb na odstraňování souborů porušujících práva z jejich stránek a podávání žalob na ty, kteří nezákonně šíří software on-line. V průběhu roku BSA odstraní stovky tisíc odkazů ke stažení nelegálního softwaru či nabídek padělaného softwaru. BSA dále usvědčí z porušování autorských práv a následně v civilních žalobách vymůže desítky milionů korun od on-line distributorů nelicencovaného softwaru.

Řešení pro tzv. software compliance

BSA poskytuje firmám řešení, jak se vyhnout porušování autorských práv k softwaru, prostřednictvím tzv. správy softwarových aktiv (Software Asset Management - SAM) a programů compliance. Edukační aktivity pomáhají organizacím získat maximální užitek z nakoupeného softwaru. BSA nabízí speciální programy pomáhající jednotlivcům a organizacím snížit rizika a náklady na IT v souvislosti s užíváním nelegálního softwaru:

  • SAM Advantage je prvním školicím kurzem SAM, který je v souladu s ISO normami (19770-1). Tento on-line kurz, zaměřený na IT manažery či specialisty SAM, je k dispozici v různých jazycích a poskytuje kompletní poradenství a osvědčené postupy, které mohou tito profesionálové využít pro vývoj a zavedení procesů SAM v souladu s ISO v rámci své organizace.

Nástroje a zdroje

Implementace základního programu SAM a softwarový audit mohou ochránit vaši organizaci před riziky, pokutami a etickými problémy v souvislosti s užíváním nelicencovaného softwaru. Vedle dodávání vlastních řešení poskytuje BSA odkazy na bezplatné nástroje a zdroje, které umožňují koncovým uživatelům efektivně spravovat svůj software.