Haberler

BSA, Dijital Korumacılığın Yayılmasını Durdurmak için İleriye Dönük Ticaret Gündemi Öneriyor

Türkiye — 30 Ocak 2014 —

BSA | The Software Alliance'ın yayınladığı yeni bir rapora göre, küresel ticaret kuralları, bulut bilişim ve veri analizleri gibi yazılım tabanlı ürünlerin ve hizmetlerin hızla iyileştirilmesine ayak uyduramıyor. BSA dijital korumacılığı durdurmak için, dijital ticareti mümkün kılan, yenilikleri destekleyen ve bilgi teknolojisi için eşit şartlar oluşturan ileriye dönük bir ticaret gündemi öneriyor.

BSA Başkanı ve CEO'su Victoria Espinel, bu konuda şunları söylüyor: "Yazılım tabanlı teknolojiler, modern hayatın her alanında ve ekonomide dönüşebilir yeniliği ateşliyor. Bu gelişmelerden mümkün olan en yüksek faydayı elde etmek için de hükümetlerin dijital ticareti yasaklaması değil beslemesi gerekiyor. Yeni IT odaklı korumacılık biçimlerini önleyecek ve bilginin sınırlar arasında özgürce akmasını sağlayacak modern ticaret kurallarına ihtiyacımız var.

Atlantik ve Pasifik bölgelerinde görüşülmekte olan bölgesel anlaşmalarla, hizmetler ve BT ürünleri üzerine yapılan ayrı konuşmalarla, dijital çağ için doğru ticaret gündemini oluşturma anlamında tarihi bir fırsata sahibiz. Dijital ticaretin dönüştürücü etkisini tanıyan anlaşmalar, büyüklü küçüklü tüm girişimlerin yenilikçi olmasına ve büyümesine destek verecek, tüketicilerin dünyanın en iyi ürünlerine ve hizmetlerine erişmesini sağlayacak, iş imkanları yaratacak ve yaşam kalitesini artıracak."

BSA'nın "Dijital Ekonomiyi Güçlendirmek: Büyümeyi Desteklemek için Bir Ticaret Gündemi" başlıklı raporu, yazılım tabanlı ürünlerin ve hizmetlerin sosyal ve ekonomik faydalarını kötü anlamda etkileyen dijital korumacılık örneklerini listeliyor. Bu geleneksel olmayan pazar bariyerlerine verilen örnekler arasında sınır ötesi bilgi akışında yapılan kısıtlamalar, ulusalcı teknoloji sertifikasyonu ve standart belirleme politikaları ile devlet alımlarında yerel BT ürünlerini ve hizmetlerini kayırma var.

Dijital çağ ürünlerinin ve hizmetlerinin ticaretini teşvik etmek için BSA üç kısımdan oluşan bir gündem özetliyor:

  1. Birinci kısım, bugün yapılmakta olduğu gibi ticaret kurallarını dijital ticaretin gerçeklerini yansıtacak şekilde modernleştirmek. Bu, bulut bilişim gibi yenilikçi hizmetlerde ticareti kolaylaştırmayı, sınırları veri akışına mümkün olduğunca açmayı ve sunucuların yerlerinin veya diğer bilişim altyapılarının yerleşiminin manda altına alınmasını engellemeyi gerektirir.
  2. İkinci kısım, teknoloji yeniliklerinin sürekli ilerlemesini desteklemektir. Bunun için bir ticaret gündemi modern fikri mülkiyet korumalarını güvenceye almalı ve gönüllü, pazar tarafından yönlendirilen teknoloji standartlarının kullanımını teşvik etmelidir.
  3. Üçüncü kısım, tüm rakipler için eşit şartlar oluşturmaktır. Bu, devletlerin davranışlarıyla örnek olmasını gerektirir. Devletler, satın alacakları teknolojileri seçerken tamamen şeffaf olmalıdır; bir ürünün veya hizmetin satın alınıp alınmayacağı kararını, teknolojinin nerede geliştirildiğine değil ihtiyaçlarını en iyi neyin karşıladığına ve neyin en iyi değeri sunduğuna dayandırmalıdır.

Espinel bu konuda şunları söylüyor: "Bilgi çağında küresel rekabete dahil olmak isteyen her ülkenin, ileriye dönük ticaret politikaları içeren kapsamlı bir dijital gündeme ihtiyacı vardır. Devletler, ağ ile birbirine bağlanmış durumda olan bir dünyada bilgileri tecrit etmenin kendi kendini engellemek olduğunu anlamalıdır. Hiçbir ulusal ekonomi izolasyon içinde hızlı büyüyemez ve sağlam ticari ilişkiler kuramaz.

Raporun tamamını şu adreste bulabilirsiniz: www.bsa.org/digitaltrade.

Media Contact

Dimitri Banas
dimitrib@bsa.org

BSA Hakkında

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org), hükûmetler nezdinde ve uluslararası pazarda global yazılım sektörünün önde gelen destek kuruluşudur. Bu kuruluşun üyeleri arasında ekonomiye canlılık veren ve modern yaşamı iyileştiren yazılım çözümleri üreten dünyanın en inovatif şirketleri yer almaktadır. Washington, DC'deki genel merkezi ve dünyanın 60'ı aşkın ülkesindeki işletmeleriyle BSA, yasal yazılım kullanımına teşvik eden uyumluluk programlarına öncülük etmekte ve teknoloji inovasyonuna ve dijital ekonomiye yönelimde büyümeye teşvik eden kamu politikaları için destek sağlamaktadır.
Diğer >>


Techpost Facebook

BSA EU'yı Takip Et (Yalnızca İngilizce)