Haberler

BSA’nın AB Siber Güvenlik Yasalarına İlişkin Araştırması Üye Ülkelerin Siber Hazırlık Konusunda Eksikleri Olduğunu Saptadı

Brüksel — 3 Mart 2015 —

Avrupa’nın siber güvenlik yasaları ve politikalarını konu alan ve bir ilk olma niteliğini taşıyan araştırma, üye ülkelerin siber hazırlık konusunda eksikleri olduğunu ve bir bütün olarak hareket etmediklerini ortaya koydu.

BSA | Yazılım Birliği tarafından bugün yayınlanan rapor, etkin siber güvenlik koruması açısından mutlaka gerekli görülen 25 kriter uyarınca AB üyesi 28 devletin sahip olduğu ulusal yasalar, kurallar ve politikaları değerlendiriyor. Araştırma ile AB üyesi devletlere, ülkelerinin politikalarını temel parametrelere göre değerlendirme fırsatı sunulması amaçlanıyor ve güçlü bir siber güvenlik yasal çerçevesinin oluşturulması için temel ilkeleri ortaya koyarak bir yol haritası çiziyor.

BSA’nın EMEA bölgesi politika direktörü Thomas Boué: “Avrupa içindeki siber koruma sistemleri büyük değişiklik gösteriyor. Birçok üye devlet siber güvenliği bir öncelik olarak tanımlıyor, ancak yaklaşımlarındaki tutarsızlıklar tüm Tek Pazar’ı tehditlere açık bırakıyor. Ağ ve Bilgi Güvenliği Yönergesi, Avrupa’nın en kritik altyapısının uyumlanması ve tüm Tek Pazar dahilinde uyumlu raporlama ve bilgi paylaşım süreçleri yaratılmasına odaklanırsa daha güçlü bir siber güvenlik temeli ve siber direnç düzeyinin yaratılmasına yardımcı olabilir.

Raporun temel bulguları arasında şunlar yer alıyor:

 • AB üyesi devletlerin çoğu siber güvenliği ulusal bir öncelik olarak kabul ediyor – özellikle kritik öneme sahip altyapı sistemlerine ilişkin olarak.
 • Üye devletlerin siber güvenlik politikalarında, yasal çerçevelerinde ve operasyonel yetkinliklerinde Avrupa’daki siber güvenlik koruma sistemlerinde dikkate değer boşluklara yol açacak tutarsızlıklar mevcut.
 • Neredeyse tüm AB üyesi devletler siber güvenlik ihlalleri için anında tepki veren ekipler oluşturdular, ancak ekiplerin misyon ve deneyimleri değişiklik gösteriyor.
 • EU hükümetleri ve sivil toplum örgütleri ile uluslararası ortaklar arasında siber güvenlik konusunda endişe verici bir sistematik kamu-özel işbirliği eksikliği var.

Rapor, AB üyesi devletleri güçlü bir yasal siber güvenlik çerçevesinin dört temel unsuruna odaklanmaları konusunda teşvik ediyor:

 • Sektöre özgü siber güvenlik planlarıyla tamamlanan ulusal bir siber güvenlik stratejisini temel alan kapsamlı bir yasal ve politika çerçevesini oluşturma ve sürdürme.
 • Operasyonel bilgisayar güvenliği, acil durum ve ihlallerde tepki verme konularında net sorumluluklar içeren operasyonel birimlerin yaratılması.
 • Güven oluşturma ve özel sektör, STK’lar ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışma.
 • Siber güvenlik riskleri ve öncelikleri hakkında eğitim olanaklarının güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması.

Rapor, aynı zamanda, Avrupa hükümetlerini siber güvenlik koruma sistemlerinin iyileştirilmesinden ziyade zayıflamasına yol açacak yararsız biçimde korumacı düzenlemelerle ilgili de uyarıyor. Üye devletler özellikle şu konularda dikkatli olmalı:

 • Ülkelere özgü, başka örnekleri olmayan sertifikasyon veya test talepleri dahil olmak üzere seçim yapabilmeyi kısıtlayan ve maliyetleri artıran gereksiz veya makul olmayan isteklerden, yerel içerikleri düzenleyen talimatlardan, kaynak kodu veya şifreleme anahtarları gibi hassas bilgilerin açıklanmasına yönelik taleplerden ve fikri hakların yabancıların mülkiyetine girmesi ile ilgili kısıtlamalardan kaçınmak.
 • Standartların çıkarlar doğrultusunda yönlendirilmesinden kaçınmak ve endüstri öncülüğünde oluşturulmuş, uluslararası kabul gören teknik standartları desteklemek.
 • Veri yerelleştirme kurallarından kaçınmak ve verinin pazarlar arasında serbest biçimde akmasını sağlamak.
 • Yurtdışı rekabeti engelleyen ve küresel inovasyona zarar veren yerel teknoloji tercihlerinden uzak durmak.

Her  AB üyesi devlete ilişkin detaylı özetler dahil 28 ülkeyi içeren raporun tümüne www.bsa.org/EUcybersecurity adresinden ulaşılabilir.

Medya İletişim
BSA Hakkında

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org), hükûmetler nezdinde ve uluslararası pazarda global yazılım sektörünün önde gelen destek kuruluşudur. Bu kuruluşun üyeleri arasında ekonomiye canlılık veren ve modern yaşamı iyileştiren yazılım çözümleri üreten dünyanın en inovatif şirketleri yer almaktadır. Washington, DC'deki genel merkezi ve dünyanın 60'ı aşkın ülkesindeki işletmeleriyle BSA, yasal yazılım kullanımına teşvik eden uyumluluk programlarına öncülük etmekte ve teknoloji inovasyonuna ve dijital ekonomiye yönelimde büyümeye teşvik eden kamu politikaları için destek sağlamaktadır.
Diğer >>


Techpost Facebook

BSA EU'yı Takip Et (Yalnızca İngilizce)