Haberler

Yeni BSA Araştırmasına Göre Türkiye’de Lisanssız Yazılım Kullanımı %58 Seviyesinde

İstanbul, Türkiye — 25 Mayıs 2016 — BSA | The Software Alliance’ın yeni Küresel Yazılım Araştırmasına göre Türkiye’deki bilgisayar kullanıcıları lisanssız yazılım ile siber saldırılar arasındaki bağlantıya rağmen endişe verici oranda lisanssız yazılım kullanmaya devam ediyorlar.

Lisans Uyumluluğu Sayesinde Fırsat Yakalama adlı araştırma, Türkiye’de bilgisayarlarda kurulu olan uygun biçimde lisanslanmamış yazılım oranının %58 olduğunu ortaya koyuyor. Bu oran BSA’nın 2013 tarihli, bir önceki küresel araştırmasına kıyasla 2 puanlık bir düşüşe karşılık geliyor.

Bu erişim oranı kısmen Türkiye’de mevcut olan başlıca eğilimler tarafından etkilenmiş. Tek başına iki puanlık düşüş sağlayan itici güç ise tüketicilerin sevkiyat payında ve kurulu sistemdeki tüketicilerin payında meydana gelen azalma olmuş.

BSA |The Software Alliance Başkan ve CEO’su Victoria A. Espinel, “Raporda vurgulandığı gibi, bir firmanın kendi ağında hangi yazılımların var olduğunun farkında olması son derece önemli. Birçok CIO (bilişim teknolojilerinden sorumlu başkan) sistemlerinde kullanılan yazılımların kapsamından veya yasal olup, olmadığından tümüyle haberdar değil.

Tüketiciler, bilgi işlem yöneticileri ve firmalarda bulunan PC kullanıcılarını kapsayan araştırma lisanssız yazılım kullanımının hala yüksek olduğu ve bireylerin yanı sıra firmaların da lisanssız yazılım kullanarak ateşle oynadıkları olgusunu destekliyor. Bunun ardında yatan neden siber saldırılar ve lisanssız yazılım kullanımı arasındaki güçlü ilişki. Lisanssız yazılımın kullanımda olduğu her yerde kötü amaçlı yazılım ile karşılaşma olasılığı önemli ölçüde artış gösteriyor. Kötü amaçlı yazılım ile baş etmenin maliyeti ise sarsıcı olabiliyor. Örneğin, sadece 2015 senesinde, siber saldırıların işletmelere olan maliyeti 400 milyar $’ın üzerinde.

Araştırmanın ortaya çıkardığı diğer bulgular arasında şunlar yer alıyor:

  • 2015 senesinde dünya genelindeki bilgisayarlarda kurulmuş olan yazılımların %39’u uygun biçimde lisanslanmamış. Bu oran ise BSA’nın 2013 tarihli, bir önceki küresel araştırmasında yer alan %43’lük orana kıyasla ılımlı bir düşüşe karşılık geliyor.
  • Bazı kritik endüstri kollarında dahi lisanssız kullanım şaşırtıcı derecede yüksek. Araştırma sonuçlarına göre bankacılık, sigorta ve menkul değerler sektörlerinde dünya çapındaki oran %25 olarak gösteriliyor.
  • CIO’lar çalışanların %15’inin kendi bilgileri dışında ağa yazılım yüklediğini öngörüyor. Ancak, sorunu ciddi ölçüde hafife aldıkları görülüyor, zira çalışanların %26’sı - %15’in yaklaşık iki katı – ağa izinsiz yazılım yüklediklerini söylüyor.

Bu sayılara rağmen bulgular sorun ile ilgili yüksek bir farkındalık olduğuna da işaret diyor:

  • CIO’lar en büyük endişelerinin bir güvenlik zaafı sonucu oluşan veri kaybı olduğunu söylüyorlar.
  • CIO’lar aynı zamanda güvenlik tehditlerinden kaçınmanın ağlarında bulunan yazılımların özgün ve tümüyle lisanslı olmasının sağlanması için önemli bir neden oluşturduğunu da söylüyorlar.
  • Çalışanları içeren daha geniş kapsamlı araştırmada, %60 oranında katılımcı lisanssız yazılım ile ilişkili güvenlik risklerini yasal ve tümüyle lisanslı yazılım kullanımı için temel bir neden olarak gördüğünü aktardı.

BSA raporu firmaların lisanssız yazılım kullanımı ile ilgili siber güvenlik risklerini yasal kaynaklardan satın alma yaparak ve yazılım varlığı yönetimi (SAM) programları oluşturarak azaltabileceklerini belirtiyor. SAM’ı etkin biçimde uygulayan kuruluşlar ağlarında ne olduğunu ve yasal ve lisanslı olup, olmadığını bilirler ve kendi işletmelerine en uygun yazılımı uygulamaya sokarak yazılım kullanımlarını optimize edebilirler. Bunun yanında yazılım satın alma, kullanıma sokma ve kullanımdan kaldırma konularını ele alan politika ve prosedürlere sahiptirler ve SAM’ı tüm yönleriyle işletmelerine entegre etmişlerdir.

Etkin SAM uygulamalarını proaktif olarak çalışan eğitimi ile birleştirebilen firmalar kendilerini daha güvenli, maliyet etkin ve verimli hale getirebilir.

Bu yılki araştırmada bölge bazında öne çıkan bulgular aşağıdaki gibidir:

  • Lisanssız yazılım kullanımında en yüksek toplam orana sahip olan bölge %61 ile Asya-Pasifik oldu. Bu oran bir önceki 2013 araştırması ile karşılaştırıldığında bir puan daha düşük.
  • İkinci en yüksek lisanssız yazılım kullanımı %58 (üç puanlık azalma) ile Orta ve Doğu Avrupa’ya ait ve üçüncü sırada %57 (iki puanlık azalma) ile Orta Doğu-Afrika bölgesi yer alıyor.
  • Kuzey Amerika %17 ile en düşük bölgesel orana sahip olmayı sürdürüyor, ancak yine de 10 milyar $’a ulaşan ciddi bir ticari değer söz konusu.
  • Batı Avrupa’da toplam oran bir puan azalarak %28’e geriledi.

Lisans Uyumluluğu Sayesinde Fırsat Yakalama, BSA’nınülkeye özgü veriler de içerenKüresel Yazılım Araştırmasınawww.bsa.org/globalstudy adresinden ulaşılabilir.

BSA Hakkında

BSA |The Software Alliance (www.bsa.org) yazılım endüstrisinin önde gelen küresel savunucusu ve ekonomiye hayat veren ve modern yaşamı iyileştiren yazılım çözümleri yaratmak için her sene milyarlarca dolarlık yatırım yapan 60’dan fazla dünya çapında firmanın oluşturduğu bir birliktir. BSA, tüm dünyadaki devlet ilişkileri, fikri mülkiyet yaptırımları ve eğitim etkinlikleri yoluyla dijital dünyanın ufkunu genişletmekte ve onu ileri taşıyan yeni teknolojiler için güven ve inanç oluşturmaktadır.

Basın İletişim:

Nilüfer Sapancılar
nilufers@bsa.org

Medya İletişim
BSA Hakkında

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org), hükûmetler nezdinde ve uluslararası pazarda global yazılım sektörünün önde gelen destek kuruluşudur. Bu kuruluşun üyeleri arasında ekonomiye canlılık veren ve modern yaşamı iyileştiren yazılım çözümleri üreten dünyanın en inovatif şirketleri yer almaktadır. Washington, DC'deki genel merkezi ve dünyanın 60'ı aşkın ülkesindeki işletmeleriyle BSA, yasal yazılım kullanımına teşvik eden uyumluluk programlarına öncülük etmekte ve teknoloji inovasyonuna ve dijital ekonomiye yönelimde büyümeye teşvik eden kamu politikaları için destek sağlamaktadır.
Diğer >>


Techpost Facebook

BSA EU'yı Takip Et (Yalnızca İngilizce)