Haberler

Türkiye'nin Bilgi Teknolojileri Konusundaki Rekabet Gücü Küresel Sıralamada Yükseliyor

EIU araştırması ABD ve diğer lider ülkeler güçlerini korurken gelişmekte olan ülkelerin ivme kazandığını gösteriyor

İstanbul, 27 Eylül 2011 —

Türkiye bilgi teknolojileri alanında diğer ülkeler ile kıyaslandığında  giderek daha rekabetçi bir konuma ulaşıyor. Business Software Alliance’ın (BSA) bugün açıkladığı Economist Intelligence Unit'in 2011 BT Sektörü Rekabet Endeksi raporunda Türkiye küresel sıralamada 5 sıra yükselerek 41. Sıraya yerleşti; 2009’da ise 46. Sırada bulunuyordu.

Kamu ve özel sektörün araştırmalar için daha fazla harcama yapması ve BT patentlerindeki faaliyetlerin artması Ar-Ge kategorisinde belirgin bir iyileşmeye işaret ederken Türkiye’nin sıralamadaki en büyük sıçraması da bu alanda 35. sıradan 20. sıraya yükselmesiyle gerçekleşti ve Türkiye’nin genel endeksteki yükselişinde de önemli bir etken oldu. Ayrıca yüksek öğretim ve bilim programlarına girişler de Türkiye’nin BT insan sermayesi ortamına olumlu katkıda bulundu ve ülke bu kategoride yedi sıra yükselerek 38. sıraya ulaştı.

Ancak Türkiye İş Ortama kategorisinde ise 2009’a göre dört ülkenin gerisine düşerek 33. sıraya indi.  Ayrıca Türkiye BT altyapısı kategorisinde de son iki yılda iki basamak düşüşle küresel ölçekte 46. sıraya gerilerken, geniş bant penetrasyonunun 2009’dan bu yana çok küçük bir artış göstermesi ve bölgede görece düşük bir seviyede (yüzde 10’un altında) kalmaya devam etmesi bu gerilemede etkili oldu.

2007'den bu yana dördüncü defa güncellenen Endeks, 66 ülkeyi BT yenilikçiliği ile ilgili kritik temel alanları kapsayan bir dizi gösterge kullanarak test etti: genel iş ortamı, BT altyapısı, beşeri sermaye, araştırma ve geliştirme (AR-GE), yasal ortam ve sektörün gelişmesinde kamu desteği.

2011 yılında listenin en üst sıralarını ABD, Finlandiya, Singapur, İsveç ve İngiltere paylaştı.

BSA Başkan ve CEO’su Robert Holleyman, "Türkiye diğer dört iş ortamı göstergesinde önceki puanlarını muhafaza etmiş olsa da, diğer ülkelerin bu kategorideki genel performansı daha yüksek olmuş. Bununla birlikte, en önemli husus BT sektörünün durgunluktan olumsuz etkilenmiş olmasına karşın halen sektörde sağlam bir iyileşme yaşanmakta olup geliri artmakta olan genç nüfusun özellikle rekabetçi mobil piyasada beklenen güçlü büyümeye destek olması beklenmektedir," dedi ve şunları ekledi:

"Türkiye; özel mülkiyete sağladığı korumalar, şirket kuruluşlarında aşırı bürokrasinin azaltılması ve şirketlerin genel olarak sahip olduğu rekabet serbestisi gibi hususlarda Economist Intelligence Unit'ten olumlu puanlar almıştır. Gelecek yıllarda Türkiye’de politika yapıcılar bu alanı daha fazla geliştirme fırsatına sahiptir. Dünya çapındaki deneyimlerden biliyoruz ki buna değecektir."     

Bu yılın Endeks'inde BT konusunda geleneksel olarak güçlü olan ülkelerin liderlik konumunu korumalarının bir nedeni "avantajın avantajı çekmesi" olarak görünüyor, bu ülkeler yıllar süren yatırımlarla teknoloji yenilikleri için güçlü temeller kurdular ve şimdi de ektiklerini biçiyorlar. Ancak, dünya çapındaki rekabet arenası yeni rakiplerin katılımıyla giderek daha kalabalık bir duruma geliyor; bu rakipler özellikle gelişmekte olan konomilerde, liderlerin belirlediği standartlara uymak için oyunu yükseltiyorlar.  

Holleyman'a göre: “Bu yılın BT Sektörü Rekabet Endeksi çok açık bir şekilde gösteriyor ki, teknoloji yeniliklerinin temellerine yapılan yatırım, uzun vadede çok büyük gelir getirecektir. Gayet açık olan bir diğer konu da, bilgi teknolojisinde hiçbir ülkenin tekel durumunda olmadığıdır. Başarının kanıtlanmış bir formülü var ve herkes bundan yararlanmakta serbesttir. Bu nedenle bir çok BT güç merkezi olan bir dünyaya doğru ilerliyoruz."

2009 yılında yayınlanan önceki rapora göre bu yılın Endeks'inde en büyük yer değişikliğini araştırma ve geliştirme etkinliklerinde büyük atılım gerçekleştirerek 11 basamak birden yükselen Malezya ve sahip olduğu çok sağlam araştırma ve geliştirme gücü ve dinamik insan sermayesi ortamı sayesinde 10 basamak yükselen Hindistan gerçekleştirdi. Aralarında Singapur, Meksika, Avusturya, Almanya ve Polonya'nın da bulunduğu diğer bazı ülkeler bu sene tüm BT temel alanlarında yeni güç düzeyleri göstererek genel anlamda güçlü kazançlar ortaya koydular.

Holleyman sözlerini şöyle tamamladı: “Global ekonominin toparlanmaya başlamasıyla, hükümetlerin BT sektörünün gelişmesi konusunda uzun vadeli bir bakışa sahip olmaları her zamankinden daha da fazla önem kazanıyor. Politika ve iş dünyasında karar verme konumunda bulunanlar bu konuyu sadece yıllık bir temelde ele alamazlar, aksi takdirde geride kalma riski doğar. BT'nin içinde bulunduğu rekabetçi ortamda hatırı sayılır kazançlar sağlamak için gelecek yedi ila dokuz yılı değerlendirmeleri ve ona göre yatırım yapmaları gerekiyor.”

BSA Hakkında

Business Software Alliance ( www.bsa.org ) yazılım sektörünün en önde gelen global savunucusudur. BSA, Ekonomiyi ateşleyen ve modern hayatı iyileştiren yazılım çözümlerini oluşturmak için her yıl milyarlarca dolar yatırım yapan dünya çapındaki yaklaşık 100 şirketin oluşturduğu bir ortaklıktır. Uluslararası hükümet ilişkileri, fikri mülkiyet ile ilgili yaptırımlar ve eğitim faaliyetleri yoluyla BSA, dijital dünyanın ufuklarını genişletmekte ve ilerlemeyi sağlayan yeni teknolojilere güven oluşturmaktadır.

Techpost Facebook Twitter Youtube

Economist Intelligence Unit hakkında

Economist Intelligence Unit (EIU) Ekonomik ve iş dünyası araştırmaları, tahminler ve analiz konusunda dünyanın en önde gelen kaynağıdır. EIU bütün dünyada şirketlere, devlet kuruluşlarına, mali kurumlara ve akademik kuruluşlara doğru ve tarafsız bilgi sağlar, 1946 yılından bu yana iş dünyasındaki liderlere güvenle hareket etmeleri için esin kaynağı olmuştur. Daha fazla bilgi için www.eiu.com adresini ziyaret edin veya bizi www.twitter.com/theeiu adresinden izleyin.

BSA Hakkında

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org), hükûmetler nezdinde ve uluslararası pazarda global yazılım sektörünün önde gelen destek kuruluşudur. Bu kuruluşun üyeleri arasında ekonomiye canlılık veren ve modern yaşamı iyileştiren yazılım çözümleri üreten dünyanın en inovatif şirketleri yer almaktadır. Washington, DC'deki genel merkezi ve dünyanın 60'ı aşkın ülkesindeki işletmeleriyle BSA, yasal yazılım kullanımına teşvik eden uyumluluk programlarına öncülük etmekte ve teknoloji inovasyonuna ve dijital ekonomiye yönelimde büyümeye teşvik eden kamu politikaları için destek sağlamaktadır.
Diğer >>


Techpost Facebook

BSA EU'yı Takip Et (Yalnızca İngilizce)