ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัย

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัย

นวัตกรรมซอฟต์แวร์ยังคงพัฒนานำเราไปสู่ความก้าวหน้าที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกให้แก่ผู้คนทั่วไปและช่วยให้เกิดการสร้างงาน บริษัทซอฟต์แวร์กำลังเรียนรู้วิธีการสร้างประโยชน์จากศักยภาพของข้อมูลที่นวัตกรรมเหล่านี้แสดงออกมาให้เห็น บีเอสเอสนับสนุนการปรับปรุงนโยบายด้านข้อมูลให้มีความทันสมัย เพื่อความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และประโยชน์สำหรับบุคคลทั่วไป ธุรกิจ และรัฐบาล

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

บีเอสเอสนับสนุนความพยายามในการปรับปรุงขีดความสามารถและความพร้อมของรัฐบาล เพื่อจัดการภัยคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ได้แก่ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน การเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แข็งแกร่ง การดำเนินการตามกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการแบ่งปันข้อมูล นโยบายที่สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ล้ำสมัย และกิจกรรมอื่นๆ ที่ปกป้องและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล

ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

บีเอสเอสนับสนุนแนวทางที่สมดุลสำหรับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว โดยเคารพและส่งเสริมทางเลือกของผู้บริโภคที่เกิดจากการตัดสินใจโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบแล้ว และโดยยังคงให้ภาคธุรกิจสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ ระบบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวควรต้องสนับสนุนการไหลอย่างอิสระของข้อมูลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ เพื่อการเติบโตของนวัตกรรมการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing) และบริการด้านข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ

บีเอสเอ เทคโพสต์
 
ติดตามบีเอสเอ

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร