เทคโนโลยีที่กำลังมาใหม่

เทคโนโลยีที่กำลังมาใหม่

นวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ได้บ่มเพาะการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากมาย ที่สร้างความหวังให้กับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน บีเอสเอมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการทำงานของผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบาย โดยให้ข้อมูลในเวลาที่พวกเขาพิจารณานโยบายสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ บีเอสเอจึงสนับสนุน:

  • ความพยายามในการทำให้ระบบของรัฐมีความทันสมัย เช่นโดยผ่านการใช้งานระบบการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing) และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่สามารถหาได้จากข้อมูลที่มีอยู่
  • แนวทางการทำงานด้านระเบียบข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence)

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร