Podobnie jak wiele stron internetowych, strony internetowe BSA wykorzystują pliki cookie, aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie i jak najlepsze wrażenia naszym użytkownikom. Użytkownik może dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie oraz w jaki sposób może zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Handel międzynarodowy

Handel międzynarodowy

Otwarcie handlu na rynkach międzynarodowych

Opening Global MarketsBSA popiera kompleksowy program dotyczący handlu cyfrowego, który pozwoli otworzyć szybko rozwijające się rynki informatyczne całego świata na wszystkie produkty i usługi ery informacyjnej. Wymaga to stosowania zasad i polityk handlowych, dzięki którym można zapewnić to, że proces zamówień publicznych pozostaje otwarty na produkty i usługi pochodzące z zagranicy, że standardy technologiczne są opracowywane w ramach procedury kierowanej przez branżę, że regulacje dotyczące bezpieczeństwa nie przybierają formy ukrytych barier dla produktów zagranicznych, że ochrona inwestycji handlowych jest zapewniana przez solidne przepisy prawa własności intelektualnej oraz że możliwy jest przepływ danych między państwami, co pozwala na korzystanie z nowych fascynujących rozwiązań informatycznych, takich jak usługi przetwarzania w chmurze. Kluczowe jest także zniesienie istniejących taryf na produkty i usługi informatyczne.

Jakie konkretnie działania programowe należy podjąć?

Porozumienia handlowe zmierzające do otwarcia rynków

  • Ułatwienie zawierania kluczowych dwustronnych i wielostronnych porozumień handlowych, w tym transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP), w celu przyjęcia solidnych przepisów pozwalających otworzyć rynki na handel cyfrowy.
  • Wspieranie rozwoju opracowanej przez Światową Organizację Handlu (WTO) umowy o technologii informacyjnej, tak aby jej stroną stało się więcej krajów oraz aby doprowadzić do obniżenia taryf na większą liczbę produktów informatycznych.

Zaangażowanie dwustronne

  • Wyrażanie sprzeciwu wobec polityk „lokalnej innowacji”, których celem jest wspieranie krajowych potentatów poprzez odwracanie rynku od międzynarodowej konkurencji.
  • Intensyfikowanie zaangażowania dwustronnego na największych i najszybciej rozwijających się rynkach technologicznych świata w celu promowania przyjmowania polityk i najlepszych praktyk, które sprzyjają innowacjom na otwartym i konkurencyjnym rynku.

Egzekwowanie prawa

  • Zapewnienie tego, że rządy dochowują swoich zobowiązań w zakresie utrzymania otwartości rynków na produkty i usługi informatyczne.
Kontakt
Kontakt dla mediów oraz informacje ogólne:
polskainfo@bsa.org

Zgłaszanie przypadków piractwa:
polskapiractwo@bsa.org

Informacje w sprawach polityki publicznej:
eupolicy@bsa.org

Pytania dotyczące strony internetowej:
webmaster@bsa.org

Śledź BSA (tylko j. angielski/English only)