การค้าและการเปิดตลาดสากล

การค้าและการเปิดตลาดสากล

การให้บริการด้านข้อมูล ขึ้นอยู่กับความสามารถในการส่งข้อมูลข้ามพรมแดน บางประเทศกำลังดำเนินการเพื่อจำกัดขอบเขตการใช้ข้อมูลให้อยู่ภายในประเทศของตน หรือตั้งข้อจำกัดการส่งข้อมูลข้ามพรมแดน นโยบายดังกล่าว คือการหยุดยั้งการเติบโตของนวัตกรรม บีเอสเอจึงสนับสนุน:

  • การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สำหรับการส่งข้อมูลข้ามพรมแดนระหว่างแอตแลนติก (Privacy Shield for trans-Atlantic data transfers)
  • ที่ลดอุปสรรคด้านการตลาดเฉพาะประเทศที่ไม่มีการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอที
  • ข้อตกลงเรื่องการไหลเวียนของข้อมูลระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ และ
  • การเร่งเร้าคู่ค้าทางธุรกิจให้ปฏิเสธข้อจำกัดและข้อกำหนดเรื่องการจัดเก็บข้อมูลภายในพื้นที่

นอกจากนี้ การเปิดตลาดสากลยังต้องการนโยบายและกฎเกณฑ์ทางการค้า ที่ส่งเสริมให้รัฐบาลมีการจัดซื้อจัดจ้างแบบเปิด โดยยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการจากต่างประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยีผ่านขั้นตอนที่มีภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้นำ นอกจากนี้ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ต้องไม่ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่เป็นอุปสรรคเพื่อกีดกันผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

วาระการค้าแบบดิจิทัล

บีเอสเอได้พัฒนาองค์ประกอบสำคัญของข้อตกลงทางการค้าสำหรับเศรษฐกิจในยุคใหม่ ตามที่ปรากฎอยู่ใน Modernizing Digital Trade: An Agenda for Software. เราเร่งเร้าให้เกิดข้อตกลงทางการค้า ที่พัฒนาขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีความทันสมัย ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่าย ในการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างงาน การแข่งขัน และการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม ในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

บีเอสเอ เทคโพสต์
 
ติดต่อ

สำหรับคำถามของสื่อมวลชน:
Juliet Lim
Radiant Communications
julietlim@radiantcomms.sg
+65.9431.5111

สำหรับคำถามทั่วไป:
info@bsa.org

สำหรับคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้:
webmaster@bsa.org

ติดตามบีเอสเอ

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร