Global Pazarlarda Ticarete Açılma

Global Pazarlarda Ticarete Açılma

Opening Global MarketsBSA, tüm dünyada hızlı büyüyen BT pazarlarını, bilgi çağını tanımlayan ve etkinleştiren tüm ürün ve hizmetlere açan kapsamlı bir dijital ticaret gündemini desteklemektedir. Bu, devlet alımlarının yabancı ürün ve hizmetlere açık olmasını, teknoloji standartlarının sektör odaklı süreçlerle geliştirilmesini, güvenlikle ilgili mevzuatın yabancı ürünlere engel teşkil edecek şekilde gizlenmemesini, ticari yatırımları korumak üzere güçlü fikri mülkiyet hükümlerinin yürürlükte olmasını ve bulut bilişim gibi heyecan verici yeni BT tekliflerini etkinleştirmek üzere veri akışının gerçekleştirilmesini sağlayan ticaret kuralları ve politikalarını gerektirmektedir. Ayrıca, BT ürün ve hizmetlerine yönelik mevcut tarifeleri kaldırmak da önemlidir.

Özel politika eylemleri gereklidir:

Pazar kurma ticaret anlaşmaları

  • Dijital ticarete yönelik güçlü pazar kurma hükümlerini kapsama almak amacıyla Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) da dahil olmak üzere iki yönlü ve çok yönlü temel ticaret anlaşmalarının sonucunu kolaylaştırır.
  • Daha fazla ülkeyi kapsama almak ve daha geniş yelpazedeki BT ürünlerine yönelik tarifeleri düşürmek amacıyla Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Bilgi Teknolojisi Anlaşmasının genişletilmesini destekler.

İki yönlü uygulama

  • Pazarı uluslararası rekabetten saptırarak yerel savunucuları desteklemeyi amaçlayan yerli inovasyon politikalarına direnir.
  • Açık ve rekabetçi bir pazarda inovasyona teşvik eden politikaların ve en iyi uygulamaların benimsenmesini desteklemek üzere dünyanın en geniş ve en hızlı büyüyen pazarlarına iki yönlü katılımı güçlendirir.

Yaptırım

  • Hükümetlerin pazarları BT ürünlerine ve hizmetlerine açık tutma taahhütlerini yerine getirmesini sağlar.
İletişim
Medya soruları için:
EMEAmedia@bsa.org

Genel sorular için:
info@bsa.org

Bu web sitesiyle ilgili sorular için:
webmaster@bsa.org

BSA EU'yı Takip Et (Yalnızca İngilizce)