Podobnie jak wiele stron internetowych, strony internetowe BSA wykorzystują pliki cookie, aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie i jak najlepsze wrażenia naszym użytkownikom. Użytkownik może dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie oraz w jaki sposób może zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Własność intelektualna i innowacje

Własność intelektualna, kreatywność i innowacje

 

Ochrona własności intelektualnej i promocja innowacji

IP and InnovationWłasność intelektualna ma zasadnicze znaczenie dla innowacji technologicznych i konkurencyjności ekonomicznej oraz zajmuje centralne miejsce w działalności sektora oprogramowania. Zachęca ona innowatorów do inwestowania w badania i prace rozwojowe z myślą o korzyściach dla klientów i konsumentów.

BSA jest zdania, że:

 • patenty, prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej powinny mieć charakter kompleksowy i być egzekwowalne
 • partnerzy handlowi nie powinni wykorzystywać praw własności intelektualnej w celu promowania lokalnych przedsiębiorstw albo powstrzymywania międzynarodowej konkurencji
 • firmy nie powinny wykorzystywać praktyk związanych z udzielaniem licencji, w szczególności w obszarze patentów, w celu tworzenia nieuczciwej przewagi konkurencyjnej.

Jakie konkretnie działania programowe należy podjąć?

Egzekwowanie własności intelektualnej

 • Zintensyfikowanie - z wykorzystaniem dwustronnych, wielostronnych i regionalnych forów handlowych - wysiłków mających na celu walkę z naruszeniami praw własności intelektualnej w obszarze oprogramowania, w szczególności na najszybciej rozwijających się na świecie rynkach technologii informacyjnej, takich jak Brazylia, Rosja, Indie i Chiny.
 • Poświęcenie zasobów na odpowiednie przeszkolenie organów ścigania i organów sądowych, tak aby stanowczo egzekwowały one przepisy prawa autorskiego i prawa znaków towarowych.
 • Usprawnienie współpracy między rządami na całym świecie, tak aby organy ścigania mogły szybko i skutecznie reagować na przestępstwa naruszania własności intelektualnej.
 • Zachęcenie rządów do powoływania specjalnych jednostek zajmujących się egzekwowaniem prawa własności intelektualnej, które będą dysponować wiedzą specjalistyczną pozwalającą na wykrywanie przestępstw naruszania własności intelektualnej.

 

Licencjonowanie oprogramowania

 • Popieranie zasady prawnej, że przedsiębiorstwa z sektora oprogramowania powinny móc dostarczać klientom takie licencje na produkty, w ramach których regulowane są kwestie związane z ceną, ilościami, przenoszalnością i innymi aspektami.

 

Możliwość patentowania oprogramowania

 • Poszukiwanie możliwości unowocześnienia prawa patentowego i poprawienia jakości patentów w erze informacyjnej.
 • Zapewnienie tego, że wynalazki powstające w sektorze oprogramowania mogą być patentowane w taki sam sposób, jak wynalazki w każdym innym sektorze.
 • Zapewnienie tego, że spory dotyczące patentów koniecznych dla spełnienia normy nie są rozstrzygane przez organy przewidujące jako jedyne środki prawne nakazy wycofania z rynku, które niekorzystnie wpływają na dostępność produktów i usług informatycznych dla konsumentów.

 

Wolność Internetu

 • Potwierdzenie, że otwarty i wolny Internet nie może istnieć bez solidnych środków ochrony własności intelektualnej.

 

Neutralność technologiczna

 • Wyrażanie sprzeciwu wobec aktów prawnych rangi ustawowej lub wykonawczej, zgodnie z którymi w ramach procesu zamówień publicznych i innych procedur faworyzuje się konkretną technologię, architekturę systemu albo konkretny model biznesowy.

 

Świadomość publiczna

 • Edukowanie społeczeństwa i najważniejszych zainteresowanych stron w zakresie roli odgrywanej przez prawa własności intelektualnej we wspieraniu innowacji, tworzeniu miejsc pracy i podnoszeniu poziomu wynagrodzeń.