ทรัพย์สินทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP) ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและการพัฒนาที่ขับเคลื่อนนวัตกรรม

บีเอสเอจึงสนับสนุน:

  • การปฏิรูปการดำเนินคดีสิทธิบัตร ที่ลดรูปแบบการฉวยโอกาสในการดำเนินคดี และส่งเสริมให้ผู้ประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานนวัตกรรมก้าวต่อไปข้างหน้าได้
  • การคุ้มครองสิทธิบัตรสำหรับสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด ควรต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางทางเทคโนโลยี
  • กฎหมายลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ สื่อกลาง และผู้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัล

การอนุญาตให้ใช้สิทธิในงานซอฟต์แวร์

ควรต้องสนับสนุนหลักกฎหมาย ที่ส่งเสริมให้บริษัทซอฟต์แวร์ให้บริการลูกค้า ผ่านสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ครอบคลุมเรื่องราคา ปริมาณ การโอนถ่าย และอื่นๆ

ติดตามบีเอสเอ
บีเอสเอ เทคโพสต์
 

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร