Fikri Mülkiyet ve İnovasyon

Fikri Mülkiyet, Kreativite ve İnovasyon

 

Fikri Mülkiyeti Koruma ve İnovasyona Teşvik Etme

IP and InnovationFikri mülkiyet, teknolojik inovasyon ve ekonomik rekabetçiliğe yönelik kritik bir faktördür ve bu faktör, müşteri ve tüketicilerin çıkarları doğrultusunda inovasyoncuları araştırma ve ürün geliştirme konusunda yatırım yapmaya teşvik ederek yazılım sektörünün tam merkezinde yer almaktadır.

BSA'nın inancına göre:

 • Patentler, telif hakları, ticari markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları kapsamlı ve uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
 • Fikri mülkiyet hakları yerel sektörleri destekleyecek veya uluslararası rekabeti bertaraf edecek şekilde kullanılmamalıdır.
 • Özellikle patentler olmak üzere lisans verme uygulamaları, şirketler tarafından haksız rekabet avantajları oluşturacak şekilde kullanılmamalıdır.

Özel politika eylemleri gereklidir:

Fikri mülkiyet yaptırımı

 • İki yönlü, çok yönlü ve bölgesel ticaret forumları aracılığıyla Brezilya, Rusya Hindistan ve Çin gibi özellikle bilgi teknolojisi  konusunda dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarında yazılım fikri mülkiyet ihlaliyle mücadele etmeye yönelik çabaları geliştirir.
 • Telif hakkı ve ticari marka yasalarını dinamik bir biçimde yürürlüğe koymak üzere emniyet yetkililerini ve adli makamları eğitmeye yönelik kaynaklar tahsis eder.
 • Emniyet yetkililerinin fikri mülkiyet suçlarına hızlı ve etkili bir biçimde yanıt verebilmesi için tüm dünyadaki hükümetler arasında işbirliğini geliştirir.
 • Hükümetleri, fikri mülkiyet suçlarını soruşturma alanında ihtisas sahibi, fikri mülkiyet yasalarını uygulayıcı uzman birimler oluşturma konusunda teşvik eder.

Yazılım lisansı verme

 • Yazılım şirketlerinin müşterilerine fiyat, hacim, devredilebilirlik ve diğer değerlendirmeleri kapsayan ürün lisanslarıyla hizmet vermelerine olanak sağlamaya yönelik yasal prensibi destekler.

Yazılım patenti alma hakkı

 • Patent yasalarını modernleştirme ve bilgi çağında patent kalitesini artırma olanaklarını araştırır.
 • Patentlerin başka herhangi bir sektördeki buluşlarda olduğu gibi yazılım alanındaki buluşlarda da mevcut  olmasını sağlar.
 • Tüketicilere yönelik BT ürün ve hizmetlerinin kullanılabilirliğini engelleyen pazar dışında tutma emirlerinin mevcut tek çözüm olduğu forumlarda standart esaslı patentlere yönelik tartışmaların dava edilmemesini sağlar.

İnternet serbestliği

 • Açık ve serbest internetin fikri mülkiyete yönelik güçlü korumalar olmadan varolamayacağını onaylar.

Teknoloji tarafsızlığı

 • Bir teknolojiyi, sistem mimarisini veya iş modelini diğerine tercih eden hükümet alımlarını ve diğer politikaları dikte eden yasalaştırılmış veya düzenlenmiş teknoloji direktiflerine karşı koyar.

Kamu bilinci

 • Kamu paydaşlarını ve temel paydaşları inovasyona teşvik etme, iş oluşturma ve ücretleri artırmaya yönelik fikri mülkiyet hakkı rolleri konusunda eğitir.