Podobnie jak wiele stron internetowych, strony internetowe BSA wykorzystują pliki cookie, aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie i jak najlepsze wrażenia naszym użytkownikom. Użytkownik może dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie oraz w jaki sposób może zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Program polityki

Program polityki

Przyspieszenie rozwoju gospodarki cyfrowej

Globalny sektor oprogramowania stanowi motor szybkiej ewolucji w dziedzinie technologii. Aby możliwe było wykorzystanie wypływających stąd znaczących korzyści gospodarczych i społecznych, rządy na całym świecie muszą wypracować odpowiednie ramy prawne i dążyć do zapewnienia takich warunków rynkowych, które zachęcają do innowacji i rozwoju kreatywnych przedsiębiorstw.

Wiąże się to z następującymi trzema priorytetami, które mają charakter nadrzędny:

  • zagwarantowanie praw własności intelektualnej i środków ich ochrony
  • otwarcie rynków międzynarodowych na handel cyfrowy oraz
  • zapewnienie rozwoju technologii przetwarzania w chmurze.

Rządy muszą także skupić uwagę na kwestiach mających zasadnicze znaczenie dla cyfrowej gospodarki i cyfrowego społeczeństwa, mianowicie na zagadnieniach bezpieczeństwa cybernetycznego, prywatności i rozwoju pracowników.

BSA optuje za następującym programem:

Ochrona własności intelektualnej i promocja innowacji

Własność intelektualna ma zasadnicze znaczenie dla innowacji technologicznych i konkurencyjności ekonomicznej oraz zajmuje centralne miejsce w działalności sektora oprogramowania. Zachęca ona innowatorów do inwestowania w badania i prace rozwojowe z myślą o korzyściach dla klientów i konsumentów. (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.)

Otwarcie rynków międzynarodowych

BSA popiera kompleksowy program dotyczący handlu cyfrowego, który pozwoli otworzyć szybko rozwijające się rynki informatyczne całego świata na wszystkie produkty i usługi ery informacyjnej. Niezależnie od solidnej ochrony własności intelektualnej, konieczne jest także stosowanie zasad i polityk handlowych, dzięki którym można zapewnić to, że proces zamówień publicznych pozostaje otwarty na produkty i usługi pochodzące z zagranicy, że standardy technologiczne są opracowywane w ramach procedury kierowanej przez branżę, że regulacje dotyczące bezpieczeństwa nie są wykorzystywane jako ukryte bariery dla produktów zagranicznych oraz że możliwy jest przepływ danych między państwami, co pozwala na korzystanie z nowych fascynujących rozwiązań informatycznych, takich jak usługi przetwarzania w chmurze. Kluczowe jest także zniesienie istniejących taryf na produkty i usługi informatyczne. (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.)

Rozwój globalnej chmury

Przetwarzanie w chmurze stanowi ogromny krok naprzód w dziedzinie technologii informacyjnej. Wykorzystanie w pełni korzyści skali, które są związane z tymi usługami, wymaga jednak spójności prawnej i regulacyjnej na globalnym rynku, tak aby firmy mogły świadczyć usługi niezależnie od granic państwowych, a klienci byli w stanie korzystać z najlepszych na świecie rozwiązań. (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.)

Dążenie do bezpiecznego środowiska cyfrowego

Polityki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego powinny w taki sposób sterować siłami rynkowymi, aby możliwe było zapewnienie ochrony systemów informacyjnych niezbędnych dla kwitnącej gospodarki cyfrowej. Muszą one promować szybkie podejmowanie działań innowacyjnych i adaptacyjnych w obliczu nieustannie zmieniających się zagrożeń. Z kolei z uwagi na fakt, że gospodarka ma charakter globalny, muszą one być spójne w aspekcie międzynarodowym. (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.)

Budowanie wśród użytkowników zaufania do technologii

BSA popiera zrównoważone podejście do kwestii prywatności danych, które uwzględnia świadome wybory konsumentów i zachęca do ich podejmowania, a przy tym zapewnia to, że branża jest w stanie nieustannie zapewniać konsumentom wartość poprzez oferowanie dostosowanych do ich konkretnych wymogów produktów i usług. W ramach systemów prywatności należy także wspierać swobodny przepływ danych między krajami, tak aby możliwy był rozkwit technologii przetwarzania w chmurze i innych ważnych usług dotyczących danych. (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.)

Promowanie rozwoju pracowników branży cyfrowej

Sektor oprogramowania potrzebuje globalnej siły roboczej dysponującej zaawansowaną wiedzą i umiejętnościami, które są niezbędne w gospodarce cyfrowej. BSA opowiada się za praktykami zmierzającymi do zapewniania i utrzymywania wysoko wykwalifikowanych pracowników poprzez zintensyfikowanie rekrutacji na kierunkach umożliwiających zdobywanie wiedzy z zakresu zaawansowanych badań naukowych, technologii, inżynierii i matematyki, stwarzanie zachęt do kształcenia nauczycieli w tych obszarach, a także poprzez realizowanie zdroworozsądkowych reform, które pozwolą wysoko wykwalifikowanym migrantom zaspokoić na całym świecie popyt na pracowników technicznych. (Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.)

Kontakt
Kontakt dla mediów oraz informacje ogólne:
polskainfo@bsa.org

Zgłaszanie przypadków piractwa:
polskapiractwo@bsa.org

Informacje w sprawach polityki publicznej:
eupolicy@bsa.org

Pytania dotyczące strony internetowej:
webmaster@bsa.org

Śledź BSA w UE (tylko j. angielski/English only)