BSA Destek Gündemi

BSA Destek Gündemi

Global yazılım sektörü teknolojide hızlı bir gelişme kaydetmektedir.
Bu sektörün sunduğu geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal avantajlara katkı sağlamak için tüm dünyadaki hükümetlerin, yasal çerçeveler oluşturması ve inovasyon ve kreatif girişimlere teşvik eden pazar koşulları geliştirmesi gerekmektedir.

Bu, ağır basan üç önceliği zorunlu kılar:

  • Fikri mülkiyet haklarını ve korumalarını güvenceye alma
  • Global pazarları dijital ticarete açma ve
  • Bulut bilişimin büyümesini sağlama.

Hükümetlerin, ayrıca güvenli bir dijital ortama olanak tanıma, kullanıcının teknolojiye güvenmesini sağlama, dijital iş gücünün gelişmesine teşvik etme gibi dijital ekonomi ve topluma yönelik kurumsal sorunlara dikkat çekmesi de gerekmektedir.

BSA'nın global destek girişimleri aşağıdaki alanlara odaklanmaktadır:

Fikri Mülkiyeti Koruma ve İnovasyona Teşvik Etme

Fikri mülkiyet, teknolojik inovasyon ve ekonomik rekabetçiliğe yönelik kritik bir faktördür ve bu faktör, müşteri ve tüketicilerin çıkarları doğrultusunda inovasyoncuları araştırma ve ürün geliştirme konusunda yatırım yapmaya teşvik ederek yazılım sektörünün tam merkezinde yer almaktadır. (Daha fazla bilgi için buraya tıklayın..)

Global Pazarlarda Ticarete Açılma

BSA, tüm dünyada hızlı büyüyen BT pazarlarını, bilgi çağını tanımlayan ve etkinleştiren tüm ürün ve hizmetlere açan kapsamlı bir dijital ticaret gündemini desteklemektedir. Bu, devlet alımlarının yabancı ürün ve hizmetlere açık olmasını, teknoloji standartlarının sektör odaklı süreçlerle geliştirilmesini, güvenlikle ilgili mevzuatın yabancı ürünlere engel teşkil edecek şekilde gizlenmemesini, güçlü fikri mülkiyet hükümlerinin yürürlükte olmasını ve bulut bilişim gibi heyecan verici yeni BT tekliflerini etkinleştirmek üzere veri akışının gerçekleştirilmesini sağlayan ticaret kuralları ve politikalarını gerektirmektedir. Ayrıca, BT ürün ve hizmetlerine yönelik mevcut tarifeleri kaldırmak da önemlidir. (Daha fazla bilgi için buraya tıklayın..)

Global Bulutu Geliştirme

Bulut bilişim, bilgi teknolojisinde çok büyük, evrimsel bir atılımı temsil eder. Ancak, sunduğu tüm ölçek verim oranlarını yakalamak için uluslararası pazar genelinde yasalarla ve mevzuatla uyumun olması gerekir, böylece şirketler sınır ötesi hizmetler sağlayabilir ve müşteriler dünyada sunulacak en iyi uygulamalar arasından seçim yapabilir. (Daha fazla bilgi için buraya tıklayın..)

Güvenli Bir Dijital Ortama Olanak Tanıma

Siber güvenlik politikaları, gelişen bir dijital ekonomi için vazgeçilmez nitelikteki bilgi sistemlerini korumak üzere pazar güçlerini bir araya getirmelidir. Bu politikalar, sürekli gelişen bir tehdit ortamı karşısında hızlı bir inovasyon ve adaptasyona teşvik etmelidir. Ayrıca, ekonominin global olmasından dolayı bu politikalar uluslararası anlamda birbirine bağlı olmalıdır. (Daha fazla bilgi için buraya tıklayın..)

Kullanıcının Teknolojiye Güvenmesini Sağlama

BSA, sektörün tüketici özel ihtiyaçlarına göre geliştirilen ürün ve hizmetler sunabilmesini sağlarken bilinçli tüketici tercihlerine saygı gösteren ve teşvik eden veri gizliliğine yönelik dengeli bir yaklaşımı desteklemektedir. Bulut bilişim ve diğer değerli veri hizmetlerinin gelişebilmesi için gizlilik rejimlerinin de uluslararası sınırları aşan serbest veri akışını desteklemesi gerekir. (Daha fazla bilgi için buraya tıklayın..)

Dijital İş Gücünün Gelişmesine Teşvik Etme

Yazılım sektörü, dijital ekonomide ihtiyaç duyulan gelişmiş bilgi ve becerilerle donatılmış global bir iş gücünü gerektirir. BSA ileri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik programlarına katılımı güçlendirerek, bu alanlarda öğretmen eğitimine yönelik teşvikler sunarak ve son derece becerikli göçmen işçilerin tüm dünyadaki teknoloji iş gücüyle tanışmasına olanak sağlayan sağduyulu reformlar geliştirerek son derece becerikli personeller yetiştirip bu personelleri korumaya yönelik politikaları desteklemektedir. (Daha fazla bilgi için buraya tıklayın..)

İletişim
Medya soruları için:
EMEAmedia@bsa.org

Genel sorular için:
info@bsa.org

Bu web sitesiyle ilgili sorular için:
webmaster@bsa.org

BSA EU'yı Takip Et (Yalnızca İngilizce)