Kullanıcının Teknolojiye Güvenmesini Sağlama

Kullanıcının Teknolojiye Güvenmesini Sağlama

PrivacyYazılım sektöründe yer alan bir şirket olarak kullanıcılarımızın dijital ortam
konusunda güvenini kazanmaya ve bu güveni korumaya tamamen odaklanarak kendimizi verilerin sorumluluk duygusuyla kullanılmasına adamış bulunuyoruz. Sektörün, tüketici ve işletmelerin güveneceği dijital ürün ve hizmetler sunmaya devam edebilmesini sağlarken bilinçli tüketici tercihlerine saygı göstererek ve teşvik ederek dijital ticarete yönelik kamu güveni ve inancını artırmak için veri gizliliğine karşı dengeli bir yaklaşım gereklidir. Modern dijital ekonomide her türlü kullanıcı için giderek vazgeçilmez duruma gelen bulut bilişim gibi değerli iş etkinleştirme hizmetlerini korumak için gizlilik rejimlerinin de uluslararası sınırlar ötesinde serbest veri akışını desteklemesi gerekir..  

Özel politika eylemleri gereklidir:

Dengeli gizlilik korumaları

 • Gizlilik kurallarının bulut bilişim gibi yeni geliştirilen teknolojilerle ve dijital
  ortamdaki diğer yeni ve yararlı gelişmelerle evrimleşecek kadar esnek olmasını sağlayın.
 • Belirli prosedürlerin veya teknolojilerin gizlilik sonuçları elde etmesini şart koşan
  sıkı kuralları önler.
 • İnovasyon ve teknolojik ilerleme sağlarken en gerekli yerlerde kamu yararına gizlilik
  korumaları sunmayı hedeflemek üzere veri gizliliğine yönelik ihtiyatiden çok risk tabanlı bir yaklaşımı destekler.
 • Uygulanabilir nitelikte gönüllü, sektör odaklı çabalar yoluyla ve kullanıcılar arasında
 • güvenilir internet alışkanlıklarına teşvik ederek kullanıcı gizliliğini korumak üzere elverişli veri yönetimi uygulamalarını destekler.
İletişim
Medya soruları için:
EMEAmedia@bsa.org

Genel sorular için:
info@bsa.org

Bu web sitesiyle ilgili sorular için:
webmaster@bsa.org

BSA EU'yı Takip Et (Yalnızca İngilizce)