การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เช่นเดียวกับภาคเอกชน รัฐบาลนั้นจะทำงานได้ดีที่สุด เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัยที่สุด รวมไปถึงซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และบริการการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud computing) ระบบไอทีที่ล้าสมัย นอกจากจะมีประสิทธิภาพการทำงานที่ด้อยแล้ว ยังเป็นจุดอ่อนต่อการโจมตีทางไซเบอร์ บีเอสเอสนับสนุนหลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณามาตรฐานที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายในภาคอุตสาหกรรมร่วมมือกันพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีแล้ว มีความเป็นสากล และไม่ใช่เกิดจากกฎระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวด

บีเอสเอ เทคโพสต์
 
ติดต่อ

สำหรับคำถามของสื่อมวลชน:
Juliet Lim
Radiant Communications
julietlim@radiantcomms.sg
+65.9431.5111

สำหรับคำถามทั่วไป:
info@bsa.org

สำหรับคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้:
webmaster@bsa.org

ติดตามบีเอสเอ

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร