Podobnie jak wiele stron internetowych, strony internetowe BSA wykorzystują pliki cookie, aby zapewnić ich sprawne funkcjonowanie i jak najlepsze wrażenia naszym użytkownikom. Użytkownik może dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób korzystamy z plików cookie oraz w jaki sposób może zmienić ustawienia plików cookie w przeglądarce w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Kontynuując korzystanie z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie, użytkownik wyraża zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

SecurityPolityki w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego powinny w taki sposób sterować siłami rynkowymi, aby możliwe było zapewnienie ochrony systemów informacyjnych niezbędnych dla rozwoju gospodarki cyfrowej. Muszą one promować szybkie podejmowanie działań innowacyjnych i adaptacyjnych w obliczu nieustannie zmieniających się zagrożeń. Z kolei z uwagi na fakt, że gospodarka ma charakter globalny, muszą one być spójne w aspekcie międzynarodowym.

Jakie konkretnie działania programowe należy podjąć?

Wzmocnienie środków bezpieczeństwa cybernetycznego

  • Promowanie realizowanej w czasie rzeczywistym wymiany informacji na temat zagrożeń cybernetycznych, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony prywatności i wolności obywatelskich.
  • Modernizacja i wzmocnienie partnerstwa publiczno-prywatnego pozwalającego na ochronę krytycznej infrastruktury cybernetycznej kraju bez poddawania branży niepotrzebnym obciążeniom regulacyjnym.
  • Wsparcie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie cybernetyki poprzez zapewnienie większych zasobów na potrzeby badań i edukacji w celu poprawy bezpieczeństwa cybernetycznego Stanów Zjednoczonych.
  • Nadanie technikom w agencjach federalnych większych uprawnień i obarczenie ich większą odpowiedzialnością w odniesieniu do identyfikowania i usuwania luk w rządowych systemach informatycznych.
  • Rozszerzanie palety narzędzi, zasobów i możliwości organów ścigania na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

 

Naruszenie danych

  • Uproszczenie procedur przestrzegania przepisów przez przedsiębiorstwa i zmniejszenie ryzyka dezorientacji wśród konsumentów poprzez ustanowienie jednolitej, ogólnokrajowej normy, zgodnie z którą konsumenci musieliby być powiadamiani w przypadku gdyby ich dane osobowe były narażone w zakresie grożącym znacznym niebezpieczeństwem powstania szkody.
Kontakt
Kontakt dla mediów oraz informacje ogólne:
polskainfo@bsa.org

Zgłaszanie przypadków piractwa:
polskapiractwo@bsa.org

Informacje w sprawach polityki publicznej:
eupolicy@bsa.org

Pytania dotyczące strony internetowej:
webmaster@bsa.org

Śledź BSA w UE (tylko j. angielski/English only)