Güvenli Bir Dijital Ortama Olanak Tanıma

Güvenli Bir Dijital Ortama Olanak Tanıma

SecuritySiber güvenlik politikaları, gelişen bir dijital ekonomi için vazgeçilmez nitelikteki bilgi sistemlerini korumak üzere pazar güçlerini bir araya getirmelidir. Bu politikalar, sürekli gelişen bir tehdit ortamı karşısında hızlı bir inovasyon ve adaptasyona teşvik etmelidir. Ayrıca, ekonominin global olmasından dolayı bu politikalar uluslararası anlamda birbirine bağlı olmalıdır. 

Özel politika eylemleri gereklidir:

Güçlü siber güvenlik özellikleri

 • Gizlilik ve sivil hakları korurken siber tehdit bilgilerinin gerçek zamanlı
  paylaşımını destekler.
 • Sektöre usulsüz mevzuat külfetleri oluşturmadan kritik siber altyapıyı koruyan kamu-özel işbirliklerini modernize eder ve güçlendirir.
 • Ortaya çıkan siber tehditlerle ilgili araştırma ve eğitime yönelik artan kaynaklarla siber
  Ar-Ge'yi destekler.
 • Siber güvenlik politikalarının teknoloji konusunda tarafsız olmasını, böylece güvenlik
  hizmeti sağlayıcılarının hızla değişen siber tehditlere yanıt verebilen teknolojiler geliştirme esnekliğine sahip olmasını sağlar.
 • Emniyet yetkililerinin yerel ve uluslararası araçlarını, kaynaklarını ve özelliklerini artırır..

 

Veri ihlali 

 • Kişisel verilerin bir ölçüde kayda değer zarar riski oluşturma tehlikesiyle karşı karşıya kalması durumunda işletmeler için uyumluluk gereksinimlerini düzene koyar ve kullanıcı bildirimine yönelik açık ve tek tip standartlar oluşturarak tüketicinin kafa karışıklığını azaltır.
İletişim
Medya soruları için:
EMEAmedia@bsa.org

Genel sorular için:
info@bsa.org

Bu web sitesiyle ilgili sorular için:
webmaster@bsa.org

BSA EU'yı Takip Et (Yalnızca İngilizce)