การพัฒนาแรงงาน

การพัฒนาแรงงาน

บีเอสเอสนับสนุน:

  • การลงทุนในการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งครอบคลุมและเพิ่มโอกาสการจ้างงานใหม่ๆ ในเศรษฐกิจยุคข้อมูล
  • การออกวีซ่าที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่มีทักษะสูง เพื่อทำให้แน่ใจว่ามันสมองที่ปราดเปรื่องที่สุดในโลก จะสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้

© ลิขสิทธิ์ 2018 BSA | The Software Alliance | ลิงก์ถาวร