Stejně jako mnoho webových stránek používají webové stránky BSA cookies k zajištění efektivního fungování těchto webových stránek a k tomu, aby je mohli návštěvníci co nejlépe využívat. Další informace o tom, jak používáme cookies a jak můžete změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči, se dozvíte v našem prohlášení o cookies. Dalším používáním této internetové stránky beze změny nastavení pro soubory cookie souhlasíte s naším používáním cookies.

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a cookies na webových stránkách BSA

Datum účinnosti: květen 2018

BSA | The Software Alliance a její pobočky po celém světě (souhrnně dále jen „BSA“) se domnívají, že řešení požadavků na ochranu dat, soukromí a zabezpečení je kriticky důležité. Za tímto účelem toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a cookies (dále jen „Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů“) popisuje, jak společnost BSA shromažďuje, používá, sdílí a jinak zpracovává individuálně identifikovatelná data (dále jen „osobní údaje“) o návštěvnících těchto stránek (definovaných níže), jakož i o aktuálních a potenciálních členech, vládních, mediálních a programových kontaktech, uchazečích o zaměstnání, kontaktech v oblasti informací o porušování autorských práv k softwaru, kontaktech v oblasti vymáhání autorských práv k softwaru a kontaktech v oblasti marketingu dodržování práv. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje na osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím našich veřejných webových stránek, mobilních aplikací a dalších online prostředků (každý z nich je dále jen „stránkami“), jakož i prostřednictvím obchodních akcí, událostí, výzkumu a jiných offline prostředků, nebo od třetích stran.

Zde jsou klíčové body našich postupů týkajících se osobních údajů:

 • Shromažďování a použití: Jako přední obhájce globálního softwarového průmyslu před vládami a na mezinárodním trhu shromažďujeme jména, kontaktní údaje a další osobní údaje v souvislosti s naší obhajobou a našimi činnostmi souvisejícími s dodržováním a vymáháním práv. Osobní údaje používáme k tomu, abychom spolupracovali s členy globálního softwarového průmyslu, vládami, tvůrci programových cílů a dalšími na obhajování globálního softwarového průmyslu, spravování účtů našich členů a udržování obchodních operací, zpracovávání žádostí o zaměstnání, poskytování relevantního marketingu a dosahu, usnadňování našich aktivit k dodržování a vymáhání autorských práv k softwaru a plnění dalších obchodních cílů a dodržování předpisů.
  Více se dozvíte níže.
 • Sdílení: Můžeme sdílet osobní údaje v rámci BSA a s dalšími stranami k poskytování služeb BSA, zlepšování stránek, sledování nebo ochraně práv BSA nebo našich členů a k dodržování příslušných zákonů.
  Více se dozvíte níže.
 • Bezpečnost: Zachováváme přiměřené bezpečnostní kontroly k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem a používáním, jakož i k plnění požadavků příslušných zákonů, a požadujeme, aby naši poskytovatelé služeb na základě smlouvy dělali totéž.
  Více se dozvíte níže.
 • Mezinárodní převody: Zachováváme přiměřenou ochranu při přeshraničních převodech, jak to vyžadují příslušné zákony.
  Více se dozvíte níže.
 • Uchovávání a ukládání: Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je potřeba, abychom mohli poskytovat naše stránky a služby, provozovat organizaci BSA a dodržovat zákonné povinnosti.
  Více se dozvíte níže.
 • Děti: Nezaměřujeme se děti mladší 16 let, ani od nich vědomě neshromažďujeme žádné osobní údaje.
  Více se dozvíte níže.
 • Práva: Můžete požádat o přístup k vašim osobním údajům a uplatnit určitá práva tím, že nás kontaktujete.
  Více se dozvíte níže.
 • Volby: Máte možnosti týkající se používání a sdílení vašich osobních údajů pro marketingové a jiné účely.
  Více se dozvíte níže.
 • Cookies a podobné technologie: Používáme cookies a podobné technologie k poskytování a pomoci při údržbě našich stránek, k pochopení a přizpůsobení vašich zkušeností a k zobrazování relevantních reklam. Máte možnost vykonávat kontrolu nad těmito technologiemi, které se týkají vás nebo vašich zařízení.
  Více se dozvíte níže.
 • Odkazy na jiné webové stránky: Stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které se neřídí tímto prohlášením o zásadách ochrany osobních údajů.
  Více se dozvíte níže.
 • Změny v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů: Budeme vás upozorňovat na jakékoli podstatné změny zveřejněním aktualizované verze tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a provedením dalších kroků podle příslušných zákonů.
  Více se dozvíte níže.
 • Kontaktujte nás: Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nás, jak je podrobněji uvedeno níže.
  Více se dozvíte níže.

 

 

1. SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽITÍ

Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme a které mohou být shromažďovány jak na stránkách, tak offline, a naše využití osobních údajů závisí na kontextu, jak je popsáno níže:

 • Návštěvníci stránek: Shromažďujeme následující informace od návštěvníků stránek, včetně těch, kteří požadují další informace o BSA a jejích službách, pokud nám je poskytnou: jméno, titul, společnost, pracovní povinnosti, telefonní číslo, poštovní adresu, e-mailovou adresu a kontaktní údaje (souhrnně „kontaktní údaje“), jakož i informace týkající se požadavků návštěvníků stránek, včetně žádostí o zasílání informací nebo newsletterů, odběrů, stahování a uživatelských jmen / hesel používaných k přístupu na naše stránky (v případě potřeby) (souhrnně „registrační údaje“). Kromě osobních údajů poskytovaných návštěvníky stránek můžeme také shromažďovat následující informace o zařízení používaném pro přístup k našim webovým stránkám: adresu internetového protokolu (IP) počítače, jedinečný identifikátor zařízení (UDID), cookies a další údaje spojené se zařízením a údaje o využívání našich stránek (souhrnně „údaje o zařízení“). Upozorňujeme však, že údaje o zařízeních nepovažujeme za osobní údaje, s výjimkou případů, kdy jsme je s vámi propojili jako s individuální osobou, nebo tam, kde příslušné zákony stanovují jinak. Tyto údaje používáme k pomoci našim stránkám a jejich službám, k tomu, aby naše stránky byly více intuitivní a snadno použitelné, k reagování na dotazy a požadavky, poskytování našich služeb, správě účtů, udržování obchodních operací, udržování našich kontaktů, poskytování relevantního marketingu a materiálů, ochraně bezpečnosti stránek a našich systémů, řešení dodržování předpisů a právních závazků a interakci s návštěvníky stránek (souhrnně „obecné použití“).

 • Současní a potenciální členové a vládní, mediální a programové kontakty: Můžeme shromažďovat kontaktní údaje, registrační údaje a údaje o zařízeních týkající se kontaktů u stávajících a potenciálních členských společností BSA, a vládních, mediálních a programových kontaktů. Kromě toho můžeme shromažďovat údaje o účasti na veletrzích, politických událostech a konferencích, jakož i přihlašovací a přidružené údaje takových osob jak z online, tak z offline zdrojů, a to i přímo od jednotlivců. Pokud jde o transakci nebo úhradu, můžeme také shromažďovat potřebné informace o platbách (např. informace o platební kartě, informace o bankovním účtu, osobní údaje z průkazu totožnosti) („platební údaje“). Vedle obecného použití využíváme tyto údaje k propagaci členství v BSA, službám stávajícím členům BSA, zpracování členství, poskytování přístupu k prostředkům BSA, hostitelským a sponzorským událostem, šíření materiálů souvisejících s naší obhajobou, k posílení naší obhajoby u těchto kontaktů, poskytování pozvánek a podpoře událostí a komunikaci se současnými a potenciálními členy a vládními, mediálními a programovými kontakty.

 • Uchazeči o zaměstnání: Můžeme také shromažďovat údaje poskytované uchazeči o zaměstnání nebo jinými osobami na našich webových stránkách a/nebo prostřednictvím offline prostředků v souvislosti s pracovními příležitostmi, včetně kontaktních údajů, registračních údajů, údajů o zařízeních. Informace poskytované uchazeči o zaměstnání mohou obsahovat informace o vzdělání uchazečů, školeních, diplomech, profesních osvědčeních, neziskové praxi, profesním zázemí, funkčních zkušenostech, zkušenostech s vedením, vyznamenáních nebo oceněních a údaje o změnách pracovních míst. Od jednotlivců a třetích stran můžeme také shromažďovat určité kontrolní informace o zázemí, včetně vládních identifikačních čísel, rejstříku trestů, přidružených společností, a další informace (vše v rozsahu povoleném příslušnými zákony) („kontrolní informace o zázemí“). Tyto informace využíváme k tomu, abychom zvažovali jednotlivce pro zaměstnání a dodavatelské příležitosti, řešili dodržování předpisů a zákonné povinnosti a řídili postupy při nástupu nových zaměstnanců.

 • Kontakty týkající se porušování autorských práv k softwaru: shromažďujeme kontaktní údaje a registrační údaje od osob, které je poskytují v souvislosti s hlášeními o údajných případech nedodržování práv duševního vlastnictví našich členů. Kromě obecného použití tyto údaje používáme k podpoře a řízení našich činností souvisejících s dodržováním a vymáháním předpisů, včetně zjišťování nesouladu, obrany práv BSA a práv našich členů, uplatňování dostupných opravných prostředků jménem našich členů a jménem BSA a informování orgánů činných v trestním řízení (souhrnně „vymáhání“). Můžeme také shromažďovat platební údaje takovýchto kontaktů, abychom mohli provádět platby v jejich prospěch.

 • Kontakty týkající se vymáhání autorských práv k softwaru: Můžeme shromažďovat údaje o kontaktech, registrační údaje a/nebo kontrolní informace o zázemí o osobách a individuálních kontaktech v organizacích třetích stran, přímo od osob a třetích stran souvisejících s našimi činnostmi v oblasti vymáhání autorských práv k softwaru. Můžeme také shromažďovat online identifikátory a přidružený obsah takovýchto kontaktů (např. uživatelské jméno / název obrazovky). Tyto údaje používáme pro obecné použití a vymáhání.

 • Kontakty týkající se marketingu dodržování práv: Můžeme shromažďovat kontaktní údaje a/nebo registrační údaje o osobách a individuálních kontaktech v organizacích třetích stran přímo od osob a třetích stran souvisejících s našimi snahami vzdělávat firmy v oblasti významu autorského práva k softwaru a dodržování licencí (souhrnně „použití v marketingu dodržování práv“). Můžeme také shromažďovat online identifikátory a přidružený obsah takovýchto kontaktů (např. uživatelské jméno / název obrazovky). Tyto údaje používáme pro obecné použití a použití v marketingu dodržování práv.

Nepoužíváme automatické rozhodování bez zásahu člověka, včetně profilování, způsobem, který vytváří právní účinky na dotčené jednotlivce (např. neposkytnutí příležitosti k zaměstnání) nebo jinak významně postihuje jednotlivce.

Některé jurisdikce vyžadují vysvětlení právního základu pro shromažďování a zpracovávání osobních údajů. Máme několik různých právních důvodů, na jejichž základě shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, včetně: (a) nutnosti k provedení transakce (např. když odpovíme na vaše požadavky); (b) nutnosti k dodržení zákonných povinností (např. pokud používáme osobní údaje k vedení záznamů k doložení daňové povinnosti); (c) souhlasu (pokud jste poskytli souhlas podle příslušných zákonů); a (d) nutnosti pro oprávněné zájmy (např. když jednáme za účelem udržení našeho podnikání obecně nebo prosazování našich práv nebo práv našich členů).

 

2. SDÍLENÍ

Můžeme sdílet osobní údaje:

 • V rámci BSA. Osobní údaje můžeme sdílet s pobočkami a přidruženými společnostmi BSA na celém světě a centralizovat tak správu a řízení podniků.

 • S poskytovateli služeb. Osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran, kteří nejsou přidruženými, abychom takovým třetím stranám umožnili naším jménem a podle našich pokynů vykonávat funkce. Účelem sdílení může být údržba a poskytování stránek nebo našich produktů a služeb. Například můžeme spolupracovat s poskytovateli služeb třetích stran, aby nám pomohli s poštovními službami BSA, dodržováním předpisů, činností v oblasti vymáhání práv nebo logistikou. Tito poskytovatelé služeb nesmějí používat osobní údaje pro své vlastní účely.

 • Jak to vyžadují právní závazky a práva. Můžeme sdílet osobní údaje, abychom vyhověli jakémukoli předvolání, soudnímu příkazu nebo jinému právnímu procesu nebo jinému vládnímu požadavku. Můžeme také sdílet osobní údaje s cílem vytvořit nebo chránit naše zákonná práva, majetek nebo bezpečnost, případně práva, majetek nebo bezpečnost jiných osob, včetně členů, nebo bránit se proti právním nárokům.

Můžeme také sdílet s třetími stranami statistické nebo jiné informace, které neidentifikují osoby.

 

3. BEZPEČNOST

Společnost BSA používá přiměřená technická a organizační opatření určená k ochraně osobních údajů před ztrátou, zneužitím, změnami nebo neúmyslným zničením. Požadujeme také, aby poskytovatelé služeb třetích stran, kteří jednají naším jménem, poskytli taková přiměřená bezpečnostní opatření. Nicméně žádné bezpečnostní opatření nemůže zaručit stoprocentní ochranu proti ohrožení. I když podnikáme kroky určené k ochraně osobních údajů, v ochraně svých osobních údajů hrajete roli také vy. Neměli byste s nikým sdílet žádné přihlašovací údaje, včetně hesel. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše přihlašovací údaje nebo heslo byly ohroženy, kontaktujte nás, jak je podrobněji popsáno níže.

 

4. MEZINÁRODNÍ PŘEVODY

Osobní údaje můžeme převést do jurisdikcí mimo domovskou zemi osoby, pokud je to nezbytné pro účely popsané v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, včetně zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany dat jako domovská země osoby. Zajišťujeme přiměřenou ochranu při přeshraničních převodech, jak vyžaduje zákon pro mezinárodní převody dat, včetně osobních údajů předávaných třetím stranám. Pokud jde o takové převody z Evropského hospodářského prostoru („EHP“) do Spojených států a jiných jurisdikcí mimo EHP, používáme standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí a další schválené mechanismy k ochraně takovýchto osobních údajů, jak to vyžadují příslušné zákony. Jak to dovolují takové zákony, osoby mohou požádat o kopii těchto vhodných mechanismů, které máme k dispozici, a to tak, že nás kontaktují, jak je podrobněji uvedeno níže.

 

5. RETENTIE EN OPSLAG

Osobní údaje nebudeme uchovávat po dobu delší než je doba potřebná k naplnění cílů uvedených v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a pokud je to jinak nezbytné pro dodržení příslušných zákonů a našich interních zásad.

 

6. DĚTI

Společnost BSA prostřednictvím provozování stránek vědomě neshromažďuje osobní údaje od dětí mladších 16 let. Pokud společnost BSA skutečně zjistí, že byly shromážděny osobní údaje o dítěti do 16 let, podnikne příslušné kroky k odstranění těchto osobních údajů.

 

7. PRÁVA

Jak to dovolují příslušné zákony, máte právo získat potvrzení o existenci určitých osobních údajů, které se vás týkají, ověřit jejich obsah, původ a přesnost, jakož i právo na přístup, kontrolu, uložení, odstranění nebo blokování, případně na odvolání souhlasu se zpracováním určitých osobních údajů (aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním), a to tak, že nás kontaktujete, jak je podrobněji uvedeno níže. Než bude na základě jakékoli takové žádosti jednat, bude BSA muset ověřit vaši totožnost. V rozsahu, v jakém o vás BSA nemá dostatečné informace nebo není schopna ověřit vaši totožnost, nebude možné vaší žádosti vyhovět. Vezměte prosím na vědomí, že budeme muset uchovat určité osobní údaje podle požadavků nebo povolení příslušných zákonů.

 

8. VOLBY

Máte následující volby týkající se používání a zpřístupňování vašich osobních údajů:

 • Marketingová komunikace. Pokud si nepřejete dostávat žádnou marketingovou komunikaci ani zůstat v adresáři, do kterého jste se předtím přihlásili, postupujte podle odkazu pro odhlášení v příslušné komunikaci nebo nás kontaktujte pomocí níže uvedeného odkazu.

 • Cookies a podobné technologie. Projděte si nastavení prohlížeče nebo počítače pro určité cookies a podívejte se na níže uvedené pokyny k výběru voleb týkajících se cookies.
 

9. COOKIES A PODOBNÉ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ – REKLAMA NA ZÁKLADĚ ZÁJMU

V souladu s příslušnými zákony BSA využívá a umožňuje třetím stranám používat zásadní a nezásadní cookies, web beacons a podobné technologie (souhrnně „cookies“).

Co jsou cookies?

Cookies jsou malá množství dat uložená ve vašem prohlížeči, zařízení nebo na stránce, kterou prohlížíte. Některé cookies budou po ukončení prohlížeče smazány, zatímco ostatní cookies zůstanou zachovány i poté, co zavřete prohlížeč, takže je možné je při návratu na webovou stránku rozpoznat. Další informace o cookies a o tom, jak fungují, naleznete na www.allaboutcookies.org.

Jak používáme cookies?

Používáme (a to včetně našich poskytovatelů služeb) cookies pro poskytování stránek a služeb a shromažďování informací o vašich vzorcích používání při navigaci na stránkách za účelem vylepšení vašeho osobního prožitku a pochopení vzorů používání ke zlepšení našich stránek, produktů a služeb.

Dále třetím stranám povolujeme umístit cookies na našich stránkách s cílem shromažďovat informace o vašich aktivitách online v průběhu času na našich stránkách a na různých webových stránkách, které můžete navštívit. Tyto informace mohou být použity k tomu, aby poskytovaly reklamy přizpůsobené na míru vašim zájmům na webových stránkách, které můžete navštívit, což se nazývá také reklama založená na zájmu, a analyzovaly účinnost takové reklamy založené na zájmu.

Cookies na našich stránkách jsou obecně používány pro následující účely:

 • Přísně nezbytné cookies: Jsou vyžadovány pro provoz naší stránky. Zahrnují například cookies, které vám umožňují přihlásit se do zabezpečených oblastí. Tyto cookies jsou cookies relace, které se při zavření prohlížeče vymažou.

 • Analytické/výkonnostní cookies: Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet uživatelů našich stránek a zjistit, jak tito uživatelé naše stránky procházejí. To pomáhá zlepšit způsob, jakým naše stránky fungují, například tím, že zajistí, že uživatelé snadno naleznou, co hledají. Tyto cookies jsou cookies relace, které se při zavření prohlížeče vymažou.

 • Funkční cookies: Zlepšují funkční výkonnost našich stránek a usnadňují vám jejich používání. Například slouží k zapamatování si, že jste dříve navštívili tuto stránku a požádali ji, abyste na ní zůstali přihlášeni. Tyto cookies jsou cookies relace, které se při zavření prohlížeče vymažou.

 • Cílené cookies: Zaznamenávají vaši návštěvu na našich stránkách, navštívené stránky a odkazy, které jste sledovali, abychom vás poznali jako předchozího návštěvníka a sledovali vaši aktivitu na našich a dalších webových stránkách, které můžete navštívit. Tyto cookies se považují za trvalé cookies, protože zůstávají ve vašem zařízení, abychom je mohli použít při příští návštěvě na našich stránkách. Tyto cookies můžete vymazat prostřednictvím nastavení prohlížeče. Tyto cookies nebudeme shromažďovat od osob v EHP bez řádného souhlasu.

Jaké jsou vaše možnosti, pokud nechcete cookies v počítači?

 • Můžete si zkontrolovat nastavení svého internetového prohlížeče, obvykle v sekcích „Nápověda“ nebo „Možnosti internetu“, abyste mohli uplatnit volby pro určité cookies. Pokud zakážete nebo odstraníte určité cookies v nastavení internetového prohlížeče, pravděpodobně nebudete mít přístup k důležitým funkcím nebo funkcím našich stránek, ani je nebudete moci používat a budete muset znovu zadávat vaše přihlašovací údaje.

 • Chcete-li se dozvědět více o používání cookies pro službu Google Analytics a provést volbu týkající se těchto cookies, navštivte stránku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Společnost Adobe také poskytuje veřejnosti dobrovolný mechanismus, ze kterého lze odstoupit, pro webové stránky využívající cookies nastavených z domén 2o7.net a omtrdc.net společnosti Adobe. Tento dobrovolný mechanismus, ze kterého lze odstoupit, lze získat z Centra ochrany osobních údajů společnosti Adobe.

 • Chcete-li se dozvědět více o určitých cookies používaných třetími stranami pro reklamu zaměřenou na zájmu, a to včetně sledování mezi různými zařízeními, a abyste provedli určité volby týkající se takových cookies, navštivte stránky Digital Advertising Alliance, Network Advertising Initiative, Digital Advertising Alliance-Canada, European Interactive Digital Advertising Alliance nebo přejděte do nastavení svého zařízení, pokud máte DAA nebo jinou mobilní aplikaci.

Signály Do-Not-Track. V současné době nevyužíváme technologii, která rozpoznává signály typu „do-not-track“ z vašeho prohlížeče.

 

10. ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Stránky mohou obsahovat odkazy a reference na jiné internetové webové stránky spravované BSA nebo jejími přidruženými společnostmi, na které se toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů nemusí vztahovat, jakož i na webové stránky nepřidružených třetích stran. Když klepnete na odkaz a navštívíte webovou stránku třetí strany, budete se řídit postupy ochrany osobních údajů dané webové stránky. Doporučujeme vám seznámit se s postupy ochrany osobních údajů a bezpečnosti na propojených webových stránkách třetích stran před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách.

 

11. ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

BSA může čas od času toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat, protože strategie a zaměření naší organizace se mění nebo to vyžaduje zákon. Datum účinnosti našeho prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je uvedeno výše a doporučujeme jednotlivcům, aby pravidelně navštěvovali naše stránky a byli tak stále informováni o zásadách ochrany osobních údajů BSA. Aktualizovanou verzi prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů zveřejníme na našich stránkách a požádáme o souhlas s těmito změnami, pokud je to zákonem požadováno.

 

12. KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li dotazy nebo připomínky týkající se tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů nebo zásad ochrany osobních údajů BSA, kontaktujte nás na adrese GlobalPrivacy@bsa.org.

Můžete mít také právo podat stížnost u orgánu dozoru.

O BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) celosvětově hájí zájmy softwarové odvětví u vlád a na mezinárodním trhu. Mezi členy BSA patří nejinovativnější společnosti na světě, které vyvíjejí softwarová řešení, jež jsou motorem ekonomiky a zlepšují moderní život. BSA sídlí ve Washingtonu DC a působí ve více než 60 zemích. Jejím posláním je být průkopníkem tzv. programů compliance, které podporují legální užívání softwaru, hájit veřejnou politiku technologických inovací a podporovat růst digitální ekonomiky.
Více >>


Techpost Facebook