Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

โกรอน ก็อตเทียฟ

ผู้จัดการอาวุโส ด้านนโยบายประจำภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

โกรอน ประจำอยู่ที่กรุงบรัลเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม ทำหน้าที่พัฒนากลยุทธ์และดำเนินการเพื่อผลักดันแนวความคิดของสมาชิกบีเอสเอในยุโรป โดยเน้นที่เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และการกีดกันทางการค้า

ก่อนร่วมงานกับบีเอสเอ โกรอนดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโส บริษัทไซแมนเทค ในกรุงบรัลเซลส์ ทำงานร่วมกับรัฐบาลของสหภาพยุโรปในเรื่องกฎหมายและนโยบายต่างๆ ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ปัญญาประดิษฐ์ การคุ้มครองข้อมูล และการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว และก่อนหน้านั้น โกรอนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านนโยบายดิจิทัลที่บริษัท Hanover Communications ในกรุงบรัลเซลส์ และเป็นผู้จัดการอาวุโสด้านแนวทางปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่บริษัท FleishmanHillard EU ในกรุงบรัลเซลส์

โกรอนสำเร็จการศึกษา ปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Lille ในประเทศฝรั่งเศส และมีความสามารถในการพูดได้มาถึง 5 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส บัลกาเรีย สเปน และอิตาลี