Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

ฮา แม็คนีลล์

กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ฮา แม็คนีลล์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการที่บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์ ซึ่งเธอช่วยออกแบบและดำเนินการตามกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน แผน และขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบีเอสเอ ในฐานะกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ เธอยังมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้สำหรับองค์กร

ก่อนหน้านี้ แม็คนีลล์เคยเป็นหัวหน้าสำนักงานที่หน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา (TSA) เธอทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคนสำคัญให้กับผู้ดูแลระบบของ TSA ในเรื่องความปลอดภัยของหน่วยงานและพนักงานทุกคน รวมถึงเป็นผู้นำหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ การประสานงานด้านนโยบาย นวัตกรรม กิจการสาธารณะ และกิจการนิติบัญญัติ

แม็คนีลล์มีประสบการณ์ด้านความมั่นคงระดับรัฐบาลและระดับประเทศมานานกว่าทศวรรษ โดยทำหน้าที่ในการผลักดันนโยบายทั้งหมดของรัฐบาลในหัวข้อต่าง ๆ รวมถึงการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา ห่วงโซ่อุปทานและความปลอดภัยในการเดินทาง ระบบอากาศยานไร้คนขับเชิงพาณิชย์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนา เธอเคยทำงานที่ทำเนียบขาวสองหน่วยงาน หน่วยงานแรกในสำนักงานประสานงานการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และต่อมาในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ แม็คนีลล์ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรระหว่างประเทศและองค์กรระดับโลกเพื่อขับเคลื่อนผลประโยชน์ร่วมด้านความปลอดภัยจนประสบความสำเร็จ

ก่อนหน้านี้ แม็คนีลล์เคยดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการและหัวหน้าสำนักงานของบีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์

แม็คนีลล์มีพื้นเพมาจากเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เธอจบปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะจาก John F. Kennedy School of Government จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และปริญญาตรีด้านการศึกษาและดนตรีนานาชาติจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองเออร์ไวน์