Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัญหาด้านนโยบาย
วันที่โพสต์

FEB 12, 2021 | UNITED KINGDOM

The Global Data Alliance highlighted the benefits of cross-border data flows to the United Kingdom’s COVID-19 recovery and future economic growth, calling for openness to remain a cornerstone of the country’s trade and wider policy agenda, in evidence submitted to the House of Commons’ International Trade Select Committee. อ่านเพิ่มเติม

ติดต่อสื่อ

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org

Riley McBride Smith

Telephone: 202-591-1125
อีเมล: Riley@allisonpr.com

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Anna Hughes

Telephone: 202-530-5177
อีเมล: annah@bsa.org