Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

DEC 18, 2015 | SPAIN

BSA | The Software Alliance advierte de los riesgos legales para las empresas de Cataluña por utilizar software sin licencia

Campaña informativa para evitar los delitos contra la Propiedad Intelectual

BSA | The Software Alliance advierte de los riesgos legales para las empresas de Cataluña por utilizar software sin licencia

 • Con el nuevo Código Penal, disponer de software sin licencia puede conllevar penas de hasta cuatro años de prisión para los administradores y directivos.
 • Al menos cuatro de cada diez programas informáticos en empresas de Cataluña no disponen de licencia legal.

Barcelona — 17 de diciembre de 2015— Con motivo de la entrada en vigor del nuevo Código Penal durante 2015BSA | The Software Alliance, la organización que agrupa a empresas de software en defensa de sus derechos de propiedad intelectual, ha puesto en marcha una campaña informativa en medios de comunicación de Cataluña para advertir a las empresas de los graves riesgos operativos y legales a los que pueden enfrentarse, junto con sus directivos y responsables, por disponer de programas de ordenador sin licencia en los sistemas informáticos corporativos.

En Cataluña al menos cuatro de cada diez programas informáticos instalados en los sistemas informáticos de las empresas es ilegal, al carecer de la correspondiente licencia del propietario, según se desprende del último estudio disponible sobre piratería de software por Comunidades Autónomas en España realizado por la consultora IDC, que sitúa el índice de software sin licencia para Cataluña en el 42%, frente a la media del 45% para el conjunto de España.

Se trata de la primera vez que BSA | The Software Alliance realiza una campaña de este tipo ante la gravedad de las consecuencias legales que se derivan de la modificación del Código Penal que entrará en vigor próximamente, entre ellas, la responsabilidad penal de los administradores, que podrían enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión, además de tener que afrontar multas similares a las previstas para las personas jurídicas.

Solamente en 2014, las empresas que fueron denunciadas e investigadas por uso de software ilegal tuvieron que afrontar multas e indemnizaciones que en su conjunto superaron los 800.000 euros, un 17% más que en 2013.

Según el portavoz del comité español de BSA, Enrique Ruiz, “todavía hoy muchos responsables de informática, directivos y empresarios desconocen que pueden estar incurriendo en serios riesgos al gestionar de forma errónea sus activos de software. Con esta iniciativa queremos desterrar la idea de que usar software sin licencia es más barato, y concienciar a más empresas de que pueden obtener mucho más valor del software si lo hacen de forma legal”.

Graves consecuencias económicas y penales para empresas y directivos

Desde el pasado 1 de julio de 2015 el Código Penal modifica gran parte de su articulado y amplia determinadas conductas que pueden suponer la comisión de un delito por el uso de obras, productos o servicios sin la autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, como en el caso del software. Además de las consecuencias penales para sus responsables, las organizaciones (personas jurídicas) pueden enfrentarse a las siguientes penas:

 • Multas por cuotas o proporcional que pueden ascender a los 280.000 Euros.
 • Disolución de la persona jurídica.
 • Suspensión de sus actividades.
 • Clausura de locales y establecimientos.
 • Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
 • Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas,
 • Inhabilitación para contratar con el sector público.
 • Inhabilitación para tener beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.
 • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de trabajadores o acreedores.

Sobre BSA |The Software Alliance

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) es el principal impulsor de la industria del software a nivel mundial ante los gobiernos y el mercado internacional. Sus miembros se encuentran entre las empresas más innovadoras del mundo, creando soluciones de software para impulsar la economía y mejorar la vida moderna. Con sede en Washington, DC, y operaciones en más de 60 países de todo el mundo, BSA es pionera en programas de cumplimiento que promueven el uso de software legal y aboga por políticas públicas que estimulan la innovación tecnológica e impulsan el crecimiento en la economía digital.

Para más información:

Fernando Ujaldón. 91 788 32 22fernando.ujaldon@ketchum.com

Julián Ramos 91 788 32 00julian.ramos@ketchum.com

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org