Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

FEB 25, 2015 | MEXICO

Un informe concluye que el software sin licencia y el malware están estrechamente vinculados

Las organizaciones pueden reducir el riesgo de incidentes de ciberseguridad al eliminar de sus redes el software sin licencia

La relación del índice de software ilegal en México es del 54%, con una tasa de malware del 31%.

Ciudad de México a 25 de febrero de 2015 — Un nuevo informe comisionado por BSA | The Software Alliance confirma el vínculo entre el software sin licencia y el malware en las computadoras personales. El análisis, realizado por la firma global de investigación IDC, encontró que entre mayor sea el índice de software sin licencia en un país, mayor es la cantidad de malware en general encontrado en las computadoras de ese país. La implicación de los gobiernos, las empresas y los usuarios finales es clara: la eliminación de software sin licencia en sus redes podría ayudar a reducir el riesgo de incidentes de seguridad cibernética.

“Las infecciones de malware pueden causar un daño significativo, y las organizaciones están luchando con la mejor manera de protegerse”, declaró Jodie Kelley, Vicepresidente Senior y Consejero General de BSA. “Este análisis muestra que el vínculo entre el uso de software sin licencia y el malware es real, lo que significa que una buena gestión de manejo de software es un primer paso fundamental para la reducción de riesgos de ciberseguridad.”

El análisis estadístico comparó los índices de software sin licencia instalado en computadoras en 81 países[1] con una medida de detecciones de malware en las computadoras rastreadas por una compañía miembro de BSA, Microsoft[2]. Plantea que existe una fuerte correlación positiva (r = 0.79) entre los índices de software sin licencia y los incidentes de malware. Un análisis más detallado indica que el índice de software sin licencia en un país es un fuerte predictor de detecciones de malware en ese país. 

El informe se basa en el estudio insignia de BSA que examina los índices mundiales de uso de software sin licencia. En 2014, la Encuesta Software Global de BSA informó que el 54% del software instalado en México durante el año anterior no tenía licencia, en comparación con el 43% a nivel mundial, y revela que existe una tasa del 31% de equipos contaminados con malware. También encontró que la razón principal, dada por los usuarios en todo el mundo, de no utilizar software sin licencia es evitar amenazas a la seguridad debido al malware. Entre los riesgos asociados con el software sin licencia, el 64% de los usuarios a nivel mundial citó el acceso no autorizado por hackers como una de las principales preocupaciones, y el 59% citó la pérdida de datos.

BSA recomienda a las organizaciones que implementen controles internos, como prácticas de gestión de activos de software que cumplan con la ISO, con el fin de reducir su exposición a las amenazas cibernéticas al asegurarse de que todo el software instalado en sus sistemas cuente con las licencias correspondientes. 

Al comentar sobre los resultados del estudio, el director general de la BSA en México, Kiyoshi Tsuru, dijo que la administración de activos de software es una herramienta efectiva para reducir los riesgos de ataques cibernéticos y una vía para instituir prácticas de seguridad en las corporaciones, concluyó.

Puede descargar una copia completa del informe, Software sin licencia y amenazas de ciberseguridad, en el sitio web de BSA en bsa.org/malware.

[1] BSA Global Software Survey, June 2014

[2] Microsoft Security Intelligence Report, May 2014

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org