Loading...
Skip to main content

เว็บไซต์ต่างๆ ของ BSA ใช้คุกกี้เช่นเดียวกับที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นของ BSA ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดผลการใช้งานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของ BSA และวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเกี่ยวกับคุกกี้ในเบราเซอร์ของท่านได้ในประกาศนโยบายเรื่องคุกกี้ของ BSA จากการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับคุกกี้ ถือว่าท่านได้ให้ความยินยอมต่อการใช้คุกกี้ของ BSA

X

MAY 12, 2016 | FRANCE

Un nouveau président pour BSA | The Software Alliance en France

Quang-Minh Lepescheux, responsable juridique pour la propriété intellectuelle et la cybersécurité chez Microsoft et Président de la commission « Cyber-contrefaçon » du Comité National Anti-Contrefaçon (CNAC), est nommé président de BSA | The Software Alliance en France.

Paris — 12 mai 2016 — BSA | The Software Alliance, principale organisation représentant les intérêts de l’industrie mondiale du logiciel et œuvrant au respect de la conformité des licences et à la lutte contre les cyberrisques, annonce l’arrivée d’un nouveau Président à la tête de son comité France.

Quang-Minh Lepescheux, responsable juridique chez Microsoft en charge des questions relatives à la propriété intellectuelle et à la cybersécurité pour la France, la Belgique et l’Europe du Sud, a en effet été élu, avec effet immédiat, par les membres de la BSA lors du dernier comité de l’organisation.

Celui qui est également Président de la commission « Cyber-contrefaçon » du CNAC va ainsi avoir la tâche d’animer le comité BSA France et de coordonner ses actions menées dans l’Hexagone afin de continuer à réduire l’utilisation de logiciels illicites en France (due au piratage ou à une défaillance dans le respect du contrat des licences) et à développer la sensibilisation des entreprises aux risques qu’elles encourent en utilisant des logiciels non-conformes, qu’ils soient financiers, juridiques ou liés à la sécurité.

Rappelons que selon la dernière étude publiée en 2014 sur l’utilisation de logiciels menée par la BSA et IDC, 36% des logiciels installés en France sont non conformes, ce qui représente une perte commerciale d’un peu moins de 2 milliards d’Euros ; un taux en décroissance constante depuis 2005 (47%), mais qui demeure supérieur à la moyenne de l’Union Européenne (31%).

Le logiciel étant au cœur de la transformation numérique, la BSA aura pour mission de mieux faire comprendre l’apport des nouveaux modèles de diffusion avec le développement du Cloud. Cela concerne notamment la cohérence de la régulation afin que les éditeurs français puissent fournir un service efficient et compétitif, dans un marché mondial qui sécurise les transferts de données de pays à pays avec des règles communes et protectrices pour les consommateurs.

Développer de nouveaux partenariats et recruter de nouveaux membres font également partie des objectifs de Quang-Minh Lepescheux, de même que valoriser le travail effectué depuis 3 ans en liaison avec l’AFNOR et visant à établir une norme française pour le SAM (Software Asset Management) afin de permettre aux entreprises de mieux gérer leurs actifs logiciels. Le nouveau président de la BSA en France insiste tout particulièrement sur ce point :

« Depuis 2013 un énorme travail d’édification et d’évangélisation vis-à-vis du SAM (établissement d’une norme, réalisation de 2 guides, un relatif au déploiement de la norme et un autre lié aux, best practices appliquées au cloud) a été mené par la BSA et a déjà donné de très bons résultats. C’est une approche que nous souhaiterions voir généralisée au sein des entreprises. En effet, elle leur offre une maîtrise totale de leur parc logiciel, leur évitant ainsi toute mauvaise surprise ; une bonne gestion des actifs logiciels leur permet en effet de maximiser l'efficacité de ceux-ci, de réduire les coûts et de diminuer les risques de non-conformité. Je souhaite m’inscrire dans cette continuité,  en poursuivant et en renforçant ce travail.»

Agé de 34 ans, Quang-Minh Lepescheux œuvre depuis 2011 au sein de la direction des affaires juridiques et publiques de Microsoft où il est principalement chargé de la protection et de la promotion des droits de propriété intellectuelle et de la coordination du programme de lutte contre la cybercriminalité, pour la France, la Belgique et l’Europe du Sud. Il est par ailleurs Président de la commission « Cyber-contrefaçon » du CNAC et également conférencier en droit des nouvelles technologies à l’Ecole de droit de Sciences Po Paris.

Auparavant, il a été durant plus de 4 ans responsable juridique et affaires publiques de l’Union des Fabricants (Unifab), en charge du soutien aux entreprises membres dans la lutte anti-contrefaçon, ainsi que des relations avec les organisations professionnelles et les pouvoirs publics en matière de protection de la propriété intellectuelle.

Quang-Minh Lepescheux est diplômé en droit des nouvelles technologies de l’université de Strasbourg et en droit des affaires de l’université Paris-Est.

Contacts Presse :       

Raphaël Soudan +33 1 53 32 55 17raphael.soudan@ketchum.fr 

Bastien Rousseau +33 1 56 02 35 05bastien.rousseau@ketchum.fr

เกี่ยวกับบีเอสเอ

บีเอสเอ | กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (www.bsa.org)เป็นหน่วยงานชั้นนำที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ระดับโลกแก่รัฐบาลประเทศต่างๆ และในตลาดสากล ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มบริษัทนวัตกรรมใหม่สุดของโลก ที่มีการสร้างซอฟต์แวร์โซลูชันที่จุดประกายความสดใสทางเศรษฐกิจและพัฒนาชีวิตสมัยใหม่

บีเอสเอมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และมีการดำเนินงานในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก บีเอสเอริเริ่มแผนงานปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่บ่มเพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เติบโต

ติดต่อสื่อ

Michael O’Brien

อีเมล: MichaelO@bsa.org

For Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org

ติดต่อสื่อ

Christine Lynch

อีเมล: christinel@bsa.org

CONTACTO DE PRENSA

Media Inquiries

อีเมล: media@bsa.org